Sözlük

#

3GPP 3. Nesil Ortaklık Projesi (3rd Generation Partnership Project)
3GPP TSG 3GPP Teknik Tanımlama Grubu (3GPP Technical Specification Groups
3GPP WG3GPP Çalışma Grubu (3GPP Working Groups)
5G EIREkipman Kimlik Kaydı (Equipment Identity Register)
5G PPP5G Kamu-Özel Ortaklığı (5G Public-Private Partnership)
5G VATS5G Vadisi Açık Test Sahası

A

AASAktif Anten Sistemi (Active Antenna System)
ADASGelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (Advanced Driver Assistance Systems)
AFUygulama Fonksiyonu (Application Function)
AIRAnten Entegre Radyo (Antenna Integrated Radio)
AMFErişim ve Mobilite Yönetim Fonksiyonu (Access and Mobility Management Function)
ASICUygulamaya Özel Tümleşik Devre (Application-Specific Integrated Circuit)
AUSFKimlik Doğrulama Sunucu Fonksiyonu (Authentication Server Function)

B

BBU Temel Bant Birimi (Baseband Unit)
BSSİş Destek Sistemleri (Business Support Systems)
BKMTBrüt kar marjı tavanı: Perakende enerji satış fiyatı tavanının belirlenmesinde kullanılan brüt kar marjı tavanını

C

CAB Çip Üreticileri Danışma Kurulu (Chip Advisory Board)
CAPEX Sermaye Giderleri (Capital Expenditures)
CCN İçerik Yanıt Merkezli Ağlar (Content Centric Networking)
CDMA Kod Bölmeli Çoklu Erişim (Code Division Multiple Access)
CDR Çağrı Detay Kaydı (Call Detail Record)
CEPTPosta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (Conference of the European Postal and Telecommunications Administrations)
CoMP Koordineli Çok Noktadan Erişim (Coordinated Multipoint)
CP Kontrol Düzlemi (Control Plane)
CS Devre Anahtarlamalı (Circuit Switched)
CU Merkezi Birim (Central Unit)
CMOS Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committee for Standardization)
CENELEC Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (European Committee for Electrotechnical Standardization)
CM Bağlantı Yönetimi (Connection Manager)
C-ITS Ortak Akıllı Ulaşım Sistemleri (Cooperative Intelligent Transport System)
CT Çekirdek Ağ ve Terminaller (Core Network & Terminals)
CUPS Sinyalleşme ve Veri Katmanlarının Ayrıştırılması (Control User Plane Separation)

D

D2D Cihazdan Cihaza (Device to Device)
DU Dağıtılmış Birim (Distrubuted Unit)
DN Veri Şebekesi (Data Network)
Dağıtım Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini ifade eder.
Dağıtım bağlantı bedeli Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedel
Dağıtım bölgesiBir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge
Dağıtım sistemiBir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini
Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerDağıtım hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedelleri
Dağıtım ŞirketiBelirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi
Düşük tüketimli tüketicilerSon kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu

E

eCPRI Geliştirilmiş Genel Radyo Ara Yüzü (Enhanced Common Public Radio Interface)
EDGE GSM Evrimi İçin Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
eMBB Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant (Enhanced Mobile Broad Band)
EMC Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility)
EMS Element Yönetim Sistemi (Element Management System)
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention)
EPO Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office)
ETSI Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi (European Telecommunications Standards Institute)
eV2X Geliştirilmiş Araçtan Herşeye (Enhanced Vehicle to Everyting)
EPİAŞEnerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

F

FCAPS Hata, Konfigürasyon, Hesaplama, Performans, Güvenlik (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security)
FDD Frekans Bölmeli Çoklama (Frequency Division Duplexing)
FEC İleri Hata Düzeltme (Forward Error Correction)
FMC Sabit ve Mobil Yakınsaması (Fixed and Mobile Convergence)
FRAND Adil, Makul ve Ayrımcı Olmayan (Fair Reasonable Non Discriminatory)
FSO Serbest Uzay Optik (Free Space Optical)
FiyatDüzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedeli

G

GERAN GSM/EDGE Radyo Erişim Ağı (GSM/EDGE Radio Access Network)
GMSC Anahtarlama Merkezi Ağ Geçidi Mobil Hizmetleri (Gateway Mobile Services Switching Center)
GSM Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications)
GSMA GSM Birliği (Groupe Speciale Mobile Association)
Gelir düzenlemesiTarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili tebliğler uyarınca bir uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenleme
Görevli tedarik şirketiDağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketi

H

HetNet Heterojen Ağlar (Heterogeneous Network)
HSS Ana Abone Sunucusu (Home Subscriber Server)

I

IC Tümleşik Devre (Integrated Circuit)
ICN Bilgi Merkezli Şebekeler (Information Centric Networking)
ICT Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Information and Communication Technology)
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)
IEEE Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical and Electronics Engineers )
IETF İnternet Mühendisliği Görev Grubu (Internet Engineering Task Force)
IM İndis modülasyonu (Index Modulation)
IMS IP Multimedya Alt Sistemi (IP Multimedia Subsystem)
IMT Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (International Mobile Telecommunications)
IoIT Akıllı Nesnelerin İnterneti (Internet of Intelligent Things)
IoH Internet üzerinden Sağlık (Internet of Health)
IoT Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
IP İnternet Protokolleri (Internet Protocols)
ISO Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür (International Standart Organization)
ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union)
IWMSC Anahtarlama Merkezi Mobil Hizmetler Arayüzü (Interworking Mobile Services Switching Center)

İ

İHA İnsansız Hava Araçları
İkili anlaşmalarGerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar
İletimElektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nakli
İletim ek ücretiİletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti
İletim sistemi işletim bedeliTEİAŞ bünyesindeki Milli Yük Tevzi Merkezi tarafından sunulan hizmet maliyetleri, yatırım maliyetleri, yan hizmetlere ilişkin maliyetler dikkate alınarak hesaplanan bedeli
İletim sistemi kullanım bedeliİletim hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli

J

JPO Japonya Patent Ofisi (Japan Patent Office)

K

Kullanıcıİletim veya dağıtım sistemine bağlanan ya da bu sistemleri veya enterkonneksiyon hatlarını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi

L

LNA Alçak Gürültülü Yükselteç (Low Noise Amplifier)
LMF Konum Yönetim Fonksiyonu (Location Management Function)
LPWA Düşük Güçlü Geniş Alan (Low Power Wide Area)
LTE Uzun Süreli Gelişim (Long Term Evolution)
LisansTüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için ilgili mevzuat uyarınca verilen izni

M

M2M Makineler Arası İletişim (Machine to Machine)
MANO Yönetim ve Orkestrasyon (Management and Orchestration)
MCPTT Görev Kritik Bas Konuş (Mission Critical Push-to-Talk)
MEC Mobil Uç Nokta Bilişimi (Mobile Edge Computing)
MEMS/NEMS Mikro ve Nano Elektromekanik Sistemler (Micro and Nano Electromechanical Systems)
MIMO Çoklu Giriş-Çoklu Çıkış (Multiple-Input and Multiple-Output)
MME Mobility Yönetim Elemanı (Mobility Management Entity)
MMIC Monolitik Mikrodalga Tümleşik Devre (Monolithic Microwave Integrated Circuit)
mMTC Yoğun Makine Tipi İletişim (Massive Machine Type Communications)
MTC Makine Tipi İletişimi (Machine Type Communication)
mmWave Milimetre Dalga
MPLS Çok Protokollü Etiket Değiştirme (Multiprotocol Label Switching)
MQTT Mesaj Kuyruğu Telemetri Taşıma (Message Queuing Telemetry Transport)
Multi-RAT Çoklu Radyo Erişim Teknolojisi (Multi Radio Access Technology)
Makul GetiriYatırım harcamalarının finansmanında kullanılan kaynakların alternatif maliyetleri ve piyasa riskleri dikkate alınarak hesaplanan getiri

N

N3IWF 3GPP Olmayan Arayüz Fonksiyonu (Non 3GPP InterWorking Function)
NAS Erişim Dışı Katman (Non-access Stratum)
NB-IoT Dar Bant Nesnelerin İnterneti (Narrowband-IoT)
NBI Kuzey Arayüzü (Northbound Interface)
NEF Şebeke Pozisyon Fonksiyonu (Network Exposure Function)
NGFI NFV Yeni Nesil Ön Plan Ara Yüzü (Next Generation Fronthaul Interface)
NFV Şebeke Fonksiyonu Sanallaştırma (Network Functions Virtualization)
NFVI Şebeke Fonksiyonlarını Sanallaştırma Altyapısı (Network Functions Virtualization Infrastructure – NFVI)
NFVO Şebeke Fonksiyonu Sanallaştırma Orkestratörü (NFV Orchestrator)
NGC Gelecek Nesil Çekirdek (Next Generation Core)
NGMN Yeni Nesil Mobil Ağlar (Next Generation Mobile Networks)
NOMA Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (Non-Orthogonal Multiple Access)
NR Yeni Radyo (New Radio)
NRF Şebeke Havuzu Fonksiyonu (Network Repository Function)
NSA Bağımsız Olmayan (Non-Standalone)
NS Şebeke Dilimleri (Network Slices)
NSSF Şebeke Dilimleri Seçme Fonksiyonu (Network Slice Selection Function)

O

OBU Araç Üzeri Birimi (On Board Unit)
ONF Açık Ağ Oluşturma Vakfı (Open Networking Foundation)
ONOS Açık Ağ İletişim Sistemi (Open Network Operating System)
OPEX İşletme Giderleri (Operating Expenses)
OSS Operasyonel Destek Sistemleri (Operational Support Systems)

P

PA Güç Yükselteci (Power Amplifier)
PCF İlke Kontrolü Fonksiyonu (Policy Control Functionality)
PCG Proje Koordinasyon Grubu (Project Co-ordination Group)
PDN Paket Veri Ağı (Packet Data Network)
PGW Paket Veri Geçişi (Packet Data Gateways)
PLA Patent Lisans Antlaşması (Patent Licence Agreement)
PNF Fiziksel Şebeke Fonksiyonu (Physical Network Function)
PS Paket Anahtarlamalı (Packet Switched)
ParametreGelir düzenlemesi kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde uygulanan formüllerde yer alan ve uygulama dönemi süresince geçerli olan değerler
Perakende satışElektriğin tüketicilere satışı
Perakende satış fiyatıSerbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere enerji tedariki kapsamında uygulanan fiyatı
PiyasaÜretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasası
Piyasa işletim fiyatıPiyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli

Q

QoS Hizmet Kalitesi (Quality of Service)

R

RAN Radyo Erişim Ağı (Radio Access Networks)
RCS Zengin İletişim Sistemi (RCS – Rich Communication System)
RF Radyo Frekans (Radio Frequency)
RM Kayıt Yönetimi (Records management)
RRU Uzak Radyo Birimi (Remote Radio Unit)
RSU Yol Kenarı Birimi (Road Side Unit)

S

SBA Servis Tabanlı Mimari (Service Based Architecture)
SA Bağımsız (Standalone)
SBI Güney Arayüzü (Southbound Interface)
SD-LANYazılım Tanımlı Yerel Alan Ağı (Software Defined Local Area Network)
SDNYazılım Tanımlı Şebeke (Software Defined Networking)
SD-WANYazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı (Software Defined Wide Area Network)
SEPStandart için Temel Patentler (Standard Essential Patents)
SEPPUç Güvenlik Koruma Vekil Fonksiyonu (Security Edge Protection Proxy)
SFC Servis Fonksiyon Zinciri (Service Function Chaining)
SMF Oturum Yönetim Fonksiyonu (Session Management Function)
SM Oturum Yönetimi (Session Management)
SMS Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service)
SMSF Kısa Mesaj Servis Fonksiyonu (Short Message Service Function)
SON Kendi Kendine Organize Ağlar (Self Organizing Network)
SSC Oturum Servis Devamlılığı (Session and Service Continuity)
SSO Standart Belirleme Organizasyonları (Standard Setting Organizations)

T

TAG Teknik Danışma Grubu (Technical Advisory Group)
TDD Zaman Bölmeli Çoklama (Time Division Duplexing)
TRIPS Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights )
TSG Teknik Spefikasyon Grubu (Technical Specification Groups)
TTM Piyasaya Sürülme Süresi (Time to Market)

U

UCST Kullanım Durumu Yönlendirme (Use Case Steering Team)
UDM Birleşik Veri Yönetimi (Unified Data Management)
UDR Birleşik Veri Deposu (Unified Data Repository)
UE Kullanıcı Cihazı (User Equipment)
UMTS Evrensel Mobil İletişim Sistemi (Universal Mobile Telecommunications System)
uMTC Ultra Güvenilir Makine Tipi İletişim (Ultra-Reliable Machine-Type Communications)
UPF Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu (User Plane Function)
uRLLCUltra Güvenilir ve Düşük Gecikmeli İletişim (Ultra-Reliable Low Latency Communication)
USIMEvrensel Abone Kimlik Modülü (Universal Subscriber Identity Module)
USPTOAmerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (United States Patent and Trademark Office)
USRP Evrensel Yazılımla Tanımlanabilir Radyo Uç Birimi (Universal Software Radio Peripheral)
UTM Birleşik Tehdit Yönetimi (Unified Threat Management)
UTRA Evrensel Karasal Radyo Erişimi (Universal Terrestrial Radio Access)

X

xMBB Mobil Çok Geniş Bant (Extreme Mobile Broadband)

V

V2X Araçtan Her şeye (Vehicle to Everyting)
VIM Sanallaştırılmış Altyapı Yöneticisi (Virtualized Infrastructure Manager)
VLC Görünür Işıkla Haberleşme (Visible Light Communication)
VNF Sanal Şebeke Fonksiyonu (Virtualised Network Function)
VNF-FG Sanal Şebeke Fonksiyonu Yönlendirme Grafiği (Virtualised Network Function – Forwarding Graph)
VNFM Sanal Şebeke Fonksiyon Yöneticisi (NFV Manager)
VoLTE Uzun Süreli Gelişim Üzerinden Ses (Voice over Long-Term Evolution)
VPLMN Ziyaret Edilen Kamu Alanı Mobil Ağı (Visited-Public Land Mobile Network)

W

WCDMA Geniş Bantlı Kod Bölmeli Çoklu Erişim (Wideband Code Division Multiple Access)
WG Çalışma Grubu (Working Group)
WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization)
WTO Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla