Yeni Teknolojilerle Enerji Verimliliği

0 140

Gün geçtikçe kırsaldan kente göç artıyor. Bu durum mega şehirlerde çılgın bir tüketim grafiği oluşturuyor. İleriki zamanlarda oluşacak tüketim taleplerini karşılamak şimdiden oldukça zor gözüküyor.

Dünya’nın ömrüyle ilgili her gün birbirinden korkunç senaryolar gündeme geliyor. Ekosistem yavaş yavaş çöküyor.

Yaşanan iklim değişikliği de bunun bir göstergesi. Bu ekosistemi koruyabilmenin ilk adımları ise doğal kaynakları korumak ve tüketimi azaltmak. Burada enerji tüketimlerinin, atık üretiminin ve zehirli gaz emisyonlarının çevreye olan etkisinin azaltılması önemli bir rol oynuyor.

Akıllı Şehirler!

Dünya, daha iyi bilgi ve hizmet talep eden şirketler ve kamu kuruluşlarıyla, katma değer sağlatan yeni teknolojilerin birbirine bağlandığı bir yere dönüşüyor. Burada da nesnelerin interneti teknolojisi gündeme geliyor.

Bu teknolojinin kapsamının zamanla gelişmesi sayesinde akıllı şehirlerin oluşumunda temel bir oyuncu olarak yer almaya başladı.

Günümüzde trafik, hava, su, enerji üretimi ve tüketimi sensörlerle gerçek zamanlı ölçülebiliyor ve birbirleriyle haberleşiyor.

Nesnelerin interneti sayesinde tüm veri kaynaklarından yararlanılabiliyor ve bunlar yüksek değere sahip servislere dönüşebiliyor.

Bu veriler binalar, araçlar, fabrikalar, elektrik üretim tesisleri, aydınlatma ile birbirine bağlandığında “akıllı” şehirleri oluşturuyor.

Önerilen İçerikler

Nitekim, 1990’ların sonlarından beri çeşitli sektörlerde, özellikle de sanayi sektöründe uygulanan akıllı servislerin temeli, Machine to Machine (M2M) kavramına dayanıyor.

Aslında, sanayi sektöründe en yaygın olarak kullanılan nesnelerin interneti uygulamaları tesislerin izlenmesi ve bakımı, uzaktan yönetilen operasyonlar.

Bu kullanımlar, sektörde hali hazırda 4. sanayi devrimi olarak anlaşılan Endüstri 4.0 kavramıyla çerçeveleniyor: Dijital teknolojilerin endüstride toplanması.

Öte yandan şehirlere bakacak olursak, AB’de kentsel alanlardaki enerji tüketimi, toplam tüketimin % 60–80’ini oluşturuyor.

Nesnelerin internetiyle gelişen teknolojiler sayesinde kurumlar ya da vatandaşlar, enerji maliyetlerinin neyin yönlendirdiğini anlayabiliyor ve kaynak kullanım taleplerini en aza indiriyor. Bu sayede enerji tasarrufu bir kültür haline geliyor.

Enerji verimliliği sağlamak için, proseslerin ya da alt yapıların sensörlerle donatılması, gerçek zamanlı olarak izlenmesi, enerji tüketimlerinin karakterize ve optimize edilmesi gerekir.

Nesnelerin interneti bu çalışma hattındaki ana oyuncudur. Buna ek olarak, iklim değişikliği, enerji tedariği güvenliği ve rekabet gücünü artırma ihtiyacı gibi üç ana zorlukla enerji bağlamı, kamu şirketleri ve kuruluşların enerji verimliliğini kendi eylem stratejilerinin merkezine yerleştirmesi için bir kol olarak hizmet etmektedir.

Akıllı şehirler, enerji tüketim talebinin en aza indirilmesine yardımcı olacak.

Nesnelerin interneti teknolojisi tüketicilerin ve işletmelerin enerji verimliliğini artırmak için fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olacak. Kısacası gelişen yeni teknolojiler şehirleri, kurumları ve alışkanlıklarımızı değiştirecek.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla