TEMSAN’ın Ana Statüsü

0 182

            Enerji . sektörünün içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları içerisindeki paydaşlardan olan Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi’nin (TEMSAN) bilinirliğinin diğer kamu paydaşlarına nazaran daha az olduğu kanaatindeyim.

Bu kanaat kişisel olmak ile birlikte bu kanaatin oluşmasında bu zamana kadar edindiğim tecrübeler; içinde yer aldığım projeler ve çalışma fırsatı bulduğum kişilerin söylemleri etkili olmuştur.

            Bu yazının yazıldığı tarih olan 30.11.2018 Cuma günü itibariyle, TEMSAN’ın resmi web sitesi  (http://www.temsan.gov.tr/) yapım aşamasında olduğu için resmi web sitesinden bilgilere erişilememiş olup; 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Ana Statüsü’nde yer alan açıklamaları özet olarak ve TEMSAN hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla; TEMSAN kimdir, ne tür işlemlerle yükümlüdür, hangi konularda çözüm sunar vb gibi konuları içiren bilgileri yazmaya çalışacağım.

            14.02.2018tarih ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ana statü yazısında, TEMSAN’ın faaliyet alanı ve görevleri, organları, teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve diğer hususlar belirtilmektedir.

            İlgiliAna Statü’nün İkinci Bölümünde Teşekkülün yapısı, faaliyet alanı ve görevleri tanımlanmaktadır.

TEMSAN’ın Merkezi

            TEMSAN; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ilgili Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

            TEMSAN’ın merkezi Ankara’da olup; merkezin yerini Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Sermayesi 275.000.000 (ikiyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası)olup sermayenin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir. Teşekkülün bağlı olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı olup, sermayesi ilgiliBakanlığın teklifi üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından değiştirilir.

            TEMSAN’ın faaliyet alanları ve görevleri:

 1. Her çeşit türbin, generatör ve transformatörleri yapmak,
 2. Her çeşit basınçlı kazan ve tanklar ile buhar kazanları yapmak,
 3. İnşaat işlerine ait projeleri hazırlamak, inşaat işlerini yapmak,
 4. Çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak,
 5. Elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatlarının projelendirme, imal ve montajını yapmak,
 6. Her türlü otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,
 7. Şalt merkezleri ve şalt cihazlarını, şalt sahaların projelendirilmesi, imali ve montaj işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,
 8. Elektrik motorları ve pompalarını yapmak,
 9. Enerji üretimi, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek, ticaretini yapmak,
 10. Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin; her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yapmak.
 11. Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek; bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 12. Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanlı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini Bakanlık adına yürütmek,
 13. Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan akredite test laboratuvarı kurmak ve laboratuvar hizmeti vermek,
 14. Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermektir.

TEMSAN Ana Faliyetler

            Yukarıda14 madde halinde verilen faaliyet alanlarına ilişkin TEMSAN, bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli işlemleri yapmak ile yetkilidir. Yukarıdaki faaliyetlere ilişkin verilen yetkiler 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yer almakta olup; bu yazının kapsamında belirtilmesi yukarıda belirtilen faaliyet alanlarının hangi şekillerde yapılabileceğine ilişkin olup ilgili ResmîGazete’nin incelenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

            Teşekkülün organları, teşekkülün yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri, teşekkülün müesseseleri ile ilgili açıklamalar; işletmeler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler ve diğer konular ile ilgili açıklamalar için, ilgili Ana Statü incelenmelidir.

            Ayrıca  bu yazı kapsamında TEMSAN’ın resmi websitesinde de yer alan verilere sitenin yapım aşamasında olmasından dolayı ulaşılamadığı için siz değerli okuyucularımızdan özür dileriz.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla