Kaçak Elektrik Kullanımı İle Mücadele

0 232

Kaçak elektrik kullanımı ile mücadele etmek ve okuma oranlarını yüksek düzeyde tutmak amacıyla; bina içerisindeki sayaçların yatırım programı dâhilinde bina dışına alınması yasal olarak dağıtım şirketlerinin yetkileri kapsamındadır.

Bu yatırımların, program kapsamında yapılmış olması nedeniyle orta vadede (baştan beri hiç sıcak bakmadığım bir gelir modeli olsa da; dağıtım şirketleri sözleşmeleri bu gelir modeline göre imzaladıkları için yapacak bir şey yok) tarife yolu ile geri dönüşünün dışında…

İyi planlanmış, öncelikli bölgeleri belirlenmiş ve uygulaması standartlar içerisinde olan bu yatırımların tarife yolu ile geri dönüşünün dışında…

Kısa vadede, özellikle yüksek kayıplı bölgelerde kayıt dışı tüketimin kayıt altına alınması neticesinde en fazla iki ay içerisinde doğrudan; ölçümlenebilir iyileştirmeler kaydedilmesi ile dağıtım şirketi genelinde bir önceki cari yıl sonunda cari yıl için konulmuş kayıp/kaçak hedeflerinin altında kalınan oran kadar geri dönüş sağlanmış olacaktır.

Bunun yanında özellikle yüksek kayıplı dağıtım bölgelerinde,  bir taraftan bir önceki cari yılda belirlenen cari yıl kayıp/kaçak hedefleri nedeniyle fiyat eşitleme mekanizmasından aldıkları bedel, diğer taraftan uygulama neticesinde düşecek olan K/K oranının, hedef K/K oranından düşük gerçekleşen oranı kadar gelir ve diğer taraftan ise orta vadede tarife yolu ile alınacak yatırım tutarı ile oldukça yüksek gelir elde edebilmek mümkündür.

Sayaç Keşifleri

kayıp kaçak-edaş, kabaran elektrik faturaları
Önerilen İçerikler

Fakat bu yetkiyi sadece yatırım kalemini doldurmak için yapmamak gerekiyor. Yandaki resmimde görüldüğü gibi, elektrik sayaçlarının dışarı alınıp kaçak/kayıp oranının denetim altına alınmasından ziyade yatırım bütçesindeki keşif bedelini doldurmak için; sözde sayaçların bina dışına çıkarıldığı izlenimi vermektedir.

Sırf keşif doldurmak amacı taşıyan bir işlem olmasa yapılan işlemlere biraz özen gösterilir; tüketicinin mülkiyet hakkının korunması kapsamında en azından tüketici panosu daha düzgün halde bırakılabilirdi.

Tüketicinin haklarınıza saygı duymasını bekliyorsanız; tüketicilerin de haklarına saygı duymak zorundasınız.

Kaldı ki 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan EPDK’nın “DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ KAYIPLARIN AZALTILMASINA DAİR TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ”  6.maddesinin 3.bendinde ki;

“(3) Yüksek kayıplı şirketler kayıp oranlarını düşürmek için aldıkları tedbirleri ve sonuçlarını altı aylık dönemlerde Kuruma bildirir.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu maddeye rağmen beş dönemdir bu tedbirler ya alınmıyor veya alınan tedbirler başarılı olamıyor.

O halde, hem kaçak elektrik kullanımının hem de yönetmelik şartlarını yerine getirmeyen kaçak tutanakları ve tahakkukları uygulamalar hakkında yasal yaptırımlar ağırlaştırılmalı, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlere de tarafsızca uygulanmalıdır.

Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla