Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin Yeni Hali !

0 1.471

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin son hali 30.05.2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre;

Yönetmeliğin Kapsamı,  2.Madde de belirtilmiş, kısaca;

“Tüketicilere hizmetlerin yeterli, kaliteli ve sürekli olarak sunulması amacıyla;

İkili anlaşmalar, usul ve esaslar,

Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımının tespiti ve bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlere,

Elektriğin kesilmesi ve bağlanmasına,

Tüketici şikâyetlerinin yapılması, bu şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik usul ve esaslara,

Tüketicilerin hak ve yükümlülüklerine,”

İlişkin hükümleri kapsadığı belirtilmektedir.

Yönetmeliğin geneline bakıldığında eskisine göre çok daha teferruatlı olmuş, fakat yönetmeliğin tamamında tüketicilerin sorumluluklarını yerine getirmediği zaman maruz kalacakları yaptırımlar sıralanırken, dağıtım veya tedarik şirketinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda herhangi bir yaptırımdan bahsedilmemektedir.

Yönetmelikte tüketicinin şikayette bulunabilmesi, bu şikayetlerin değerlendirilmesi sonuçlandırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesinin usul ve esasları kapsam dahilinde olduğu belirtilmekle beraber, şikayetlerin alınıp değerlendirilmesi sırasında değerlendirme sonucu yönetmeliğe aykırı karar verilesi veya tüketicinin bilgilendirilmemesi durumunda tedarikçi veya dağıtım şirketine herhangi bir yaptırımdan bahsedilmemektedir.

Daha önceki yönetmeliklerde;

“Madde-13 Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti (5) (1)  Tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre; doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 12 ayı, bulunmaması halinde ise doksan günü aşamaz.”

Önerilen İçerikler

Dağıtım şirketi kayıtlarında bir tarımsal sulama abonesinin sayaç çarpanı bir (1) olduğu fakat tesiste 50/5 akım trafosu olması nedeniyle sayaç çarpanının On (10) olması gerektiğinden,

2013 yılında işletme hakkı ihalesini kazanıp dağıtım şirketini devralan görevli şirketin tüketiciye geriye dönük 10 yıllık ek tahakkuk çıkarması neticesinde tüketicinin hem dağıtım şirketine hem EPDK’ya yazılı müracaatları sonucu

İlgili kurumlardan bir cevap bile alamayınca dağıtım şirketinin icra tehdidine karşılık tüketicinin tarlasını satarak 100.000 (Yüzbin Tl) borcu ödemesinde hangi kurumun şikâyeti değerlendirdiği, tüketiciye ne cevap verdiği aradan geçen dört sene boyunca belli olmadığı gibi, şikayeti incelemeyen ve tüketiciye cevap vermeyen kurumlara da herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı,

Tüketicinin elinde 18 (on sekiz) tane ilgili dağıtım şirketince düzenlenmiş sayaç kontrol raporu olmasına ve hiçbirinde bir suç unsuru tespit edilememiş olmasına rağmen; eski yönetmeliğin 27 ve 28.maddelerine tamamen aykırı olarak düzenlenen kaçak faturası neticesinde tüketicinin;

İlgili dağıtım şirketine, EPDK’ya ve Enerji Bakanlığı’na belgeleri ile birlikte yaptığı itirazlar hangi kurum tarafından incelenmiş hangi sonuca varılmış ve tüketiciye tebliğ edilmiş midir üzerinden Üç (3) sene geçmesine rağmen açıklığa kavuşturulamamıştır.

İtirazlar

(Tüm itirazların alındı belgesi ve kargo teslim belgeleri mevcuttur, Şayet denetleyici bir kurum belgeleri isterse kendilerine takdim edebilirim)

Tüm bunlara rağmen basın önünde kameralara karşı “elektriği kaçak kullan ama israf etme” diyerek sorumluluğundan kaçarak, nasıl olsa kullanılan kaçak bedelini ülkenin tamamındaki tüketiciler ödüyor, ben de fiyat eşitlemeden dolayı payımı alıyorum diyerek kendi bölgesindeki tüketicileri kaçak kullanmaya teşvik edip bu maliyeti ülkedeki tüm tüketicilerin üzerine yıkan yetkililer hakkında;

Bu sorumsuzluğun bedeli olarak, herhangi bir denetleme kurumu herhangi bir işlem yapmış mıdır?

Bu haksız uygulamalar ve oluşan mağduriyetlerden sonra; birçok görevli ve lisanslı tedarik şirketi tüketicilerini başka tedarikçilere kaptırmış veya tarife üzerindeki baskı katlığı anda başka tedarikçiyi tercih edecektir.

En güzel yönetmelik de yazılsa uygulanmadıktan sonra tüketiciye bir fayda sağlamayacaktır.

Yine de önceki yönetmeliklerde açıklığa kavuşturulmamış birçok konu hakkındaki uygulamalar netleşmiştir.

Yönetmelik içerik olarak güzel olsa da geçmiş uygulamaları nedeniyle içeriğinde Güven barındırmaktan oldukça uzak görülmektedir.

Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla