RS-485 İle Enerji İzleme

0 455

Neden Enerji İzleme?

Her geçen gün artan enerji ihtiyacı, kayıpların azaltılması gerekliliği ve enerji birim maliyetlerinin artışı akıllı şebeke ile enerji izleme sistemlerine geçilmesinin olmazsa olmaz olduğunun belirgin göstergesidir.

Akıllı şebeke;  tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı elektronik iletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik şebekelerine eklenerek elektrik şebekelerinin izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli güvenilir, kaliteli bir dağıtım yapmasını sağlayan ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutan bir yaklaşımdır.

Enerji İzleme ile sayaçlardan alınan verilerin tek merkezde toplanması, analiz edilmesi ve elektrik tüketim eğrisi oluşturularak tasarruf imkânlarının yaratılması amaçlanır.

Enerji İzleme, sahadaki cihazlar ve diğer yazılım sistemleri ile standart protokol ve servisler üzerinden haberleşebilecek, ölçeklenebilir bir mimari ile tasarlanmalıdır.

Genel topoloji ve ekosistem aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır;

  • Meter Specific Network: Sayaçlar ve data kollektor (Concantrator/Modem)
  • WAN (Wide Area Network): Burada,  xDSL veya GSM olabilir.
  • HeadEnd-Sayaç Yazılımı:
    • HeadEnd: WAN’dan gelen verileri toplayan yazılım.
    • Sayaç Yazılımı: HeadEnd’ten gelen verileri anlamlandırma, iyileştirme, işleme ve verilerin uzun süre tutulması gibi işlemleri yapar, müşteriye anlık faturasını, anlık tüketim değerlerini, günlük haftalık vb. sürelerde raporlar sunar.  

RS-485 Çözümü

Önerilen İçerikler

Meter Specific Network (MSN)’de sayaçlar ile konsantratör arasında iletişimi sağlayan RS485, EIA tarafından tanımlanmış çok yönlü bir kablolu seri haberleşme standardıdır.

Birden fazla cihazın birbirleriyle haberleşmesi gereken veri işleme ve kontrol uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılır.

RS-485 daha uzun mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hız gerektiren yerlerde, daha çok alıcı vericinin gerektiği yerlerde kullanılır. RS-485’de sadece iletim katmanı için standart belirlenmiştir.

Uygulama protokolü olarak ModBus, M-Bus kullanılmaktadır. Maksimum 1200 metreye kadar veri iletimine izin vermektedir.

RS485’te 10 metre mesafede 35 Mbps hızda veri aktarabilirken mesafe arttıkça bu hız düşmekte ve 1200 metrede bu hız 100 Kbps olmaktadır.

Konsantratör başına düşen sayaç sayısı sayaçlar arası mesafe ve teknolojik yeterliliğe göre değişkenlik göstermektedir.

enerji izleme sistemleri enerji izleme otomasyonu enerji izleme sistemi enerji izleme sistemi nedir enerji izleme yazılımı enerji izleme sisteminin amacı enerji izleme sisteminin amaçları enerji izleme scada rs 485 bağlantısı

Bu yöntemle, sayaçlar kablolar ile birbirine ‘hopping’ prensibi ile en son tüm sayaçlar tek konsantratörde toplanmaktadır.

Kablolama maliyetleri ve saha şartlarındaki zorluklardan dolayı bu teknoloji rezidanslarda, sayaçların yan yana olduğu toplu konutlarda ve birbirine yakın olan hanelerde kullanılması gerekmektedir.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla