Akıllı Aydınlatma Fizibilitesi

0 251

Enerji tüketiminin gün geçtikçe arttığı dünyamızda yeni enerji kaynaklarının bulunmasının yanında mevcut enerji tüketimini takip ve kontrol ederek tasarruf sağlanması önem kazanmıştır. Akıllı aydınlatma fizibilitesi ile akıllı aydınlatmadaki yaygın haberleşme teknolojilerini inceleyeceğiz.

Özellikle son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, yeni haberleşme teknikleri ve kontrol ünitelerinin geliştirilmesi enerjiyi takip edilebilir ve yönetilebilir hale getirmiştir.

Bu bağlamda birçok yerli ve yabancı firma akıllı aydınlatma alanına yatırımlar yapmış ve yüksek hacimli projeler hayata geçirmiştir.

Yapılan araştırmalarda bir ülkeyi aydınlatmak için harcanan enerji, tüm ülkenin enerji kullanımının %20 ile %30’una denk geldiği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan devlet otoriteleri bu alanda zorunluluk getirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Akıllı Aydınlatma sistemleriyle kazanılmak istenen başlıca yararlar şunlardır;

  • Dağıtık halde bulunan yönetimi zor ancak güvenlik ve yaşam kalitesi için zorunluluk olan sokak aydınlatmaların kontrol ve takip ederek gereksiz enerji tüketiminin önüne geçerek tasarruf etmeyi sağlamak
  • Bozulan, patlayan armatürlere anında müdahale ederek vatandaşların daha güvenli ve memnun bir hayat sürmelerini sağlamak.
  • Armatürlerde tüketilen enerji ile trafolarda tüketilen enerji değerlerini karşılaştırılarak kayıp kaçakları tespit ederek zamanında müdahale etmek,
  • Park ve sokaklarda bulunan aydınlatmaları gecenin ilerleyen saatlerinde belli oranda dimleme yapılarak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek,
  • Arızalı armatürleri harita üzerinden tam nokta tespiti yaparak saha ekiplerine iş emirleri oluşturarak zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamak
  • Armatürlerin açma kapama sayıları tutularak kalan ömürleri hesaplayıp armatür kararmadan müdahale edebilmek,

olarak sıralanabilir.

Akıllı Aydınlatma Teknik Bileşenleri

Akıllı aydınlatma fizibilite çalışmamız ile akıllı aydınlatma bileşenlerini ve işleyişi kısaca; Cadde, sokak ve parkları aydınlatmada kullanılan armatürlere bağlanan LCU(Light Control Unit) cihazları armatürleri dimler, açma kapama zamanlarını tutar, gelen açma kapama komutlarını uygular,   armatürün tükettiği enerjiyi ve kalan ömrünü tutarak DCU(Data Control Unit) cihazına iletir.

Her armatüre bir adet bağlanan LCU’lar, DCU’lar ile elektrik hattı üzerinden(PLC) veya kablosuz(RF) teknolojiler ile haberleşir. DCU’ya anlık olarak gelen veriler belli aralıklar ile xDSL veya GSM üzerinden bulut tabanlı IoT platformuna gönderilir.

Müşteriler web üzerinden bu platforma erişerek gerekli yönetimleri yapar, raporları çeker, enerji tüketim miktarını ve kayıp kaçakları takip eder. Burada veri aktarımı için vpn, statik ip ya da dinamik ip  kullanılarak müşteriye yansıyan nokta başı iletişim ücretleri çok düşük seviyelere çekilebilir.

Aşağıda topolojisi verilen sistem üç bileşenden oluşmaktadır.

  • Saha Networkü: Armatürler, LCU ve DCU’lardan oluşmaktadır.
  • WAN (Wide Area Network): xDSL veya GSM olabilir.
  • Bulut depolama: Burada IoT platformu ve diğer yazılımlar bulunmaktadır.

Akıllı Aydınlatma’da RF Çözümü

Önerilen İçerikler

Radio-Frekans(RF) dalgaları, elektrik güç sistemleri için veri iletişiminde kullanılagelmektedir. Günümüzde elektrik şirketleri, HF, VHF, UHF ve EHF frekanslı radyo dalgalarını elektrik şebekelerinde, telemetre, tele-kontrol, tele-koruma vb. uygulamalarda kullanmaktadır.

Özellikle, kırsal kesimde bu çözüm ön plana çıkmaktadır.

Radio-Mesh; her node’un tek başına bir router gibi çalıştığı bir networktür. Bu yöntemle sürekli bağlantı sağlanır, ve kopan hatlar üzerinden ‘hopping’ algoritmalarıyla veri ‘destination’ ‘a ulaşana kadar yeniden sistem kendini konfigure eder.

Self-Healing de denilen bu konseptle, network aktif node’lardan yeni rota bulur ve veriyi taşır.  Bu yöntemle, ilk yatırım maliyeti düşerken, kolay network kurularak, bakım, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve servis kapsamı optimize edilir.

Akıllı Aydınlatma’da PLC Çözümü

PLC(Power  Line  Carrier-Communication)   sistemleri elektrik hattının  üzerine,  modüle  edilmiş  taşıyıcı  sinyallerin bindirilmesi, yüklenmesi ile çalışır. PLC her aşamada (Yüksek, Orta, Alçak Gerilim) uygulanabilir.

PLC kurulu olan elektrik şebekesi üzerinden çalıştığı için ekstra bir altyapı maliyeti getirmemekte ve sistem kurulum maliyetlerini azaltmaktadır.

Farklı üretici ekosistemleri tarafından kullanılmakta olan farklı PLC haberleşme standartları bulunmaktadır. En geçerli standartlar ITU G.9955, IEEE 1901,2, DLMS /COSEM, HomePlug, G-3 PLC ve PLC Prime olarak sıralanmaktadır. Aşağıda örnek PLC AMI topolojisi ve de genel PLC transmitter-receiver çalışma mekanizması yer almaktadır.

PLC networkte her armatüre bağlanan LCU’lar, trafolara yerleştirilecek olan DCU’larla hâlihazırdaki elektrik şebekesi üzerinden haberleştiği için ekstra bir kablolama maliyeti ortaya çıkmamaktadır.

PLC’nin önemli bir avantajı var olan şebeke üzerinde çalıştığı için;  ekstra bir yatırım ve de mühendislik çalışması olmadan işletmelerin tüm şebeke topolojisini görüntüleyebilmeleri ve de kontrol edebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Öte yandan; diğer teknolojilere oranla PLC’nin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. PLC nispeten daha düşük bant genişliğine sahiptir. Bu durum, verinin iletim hızını yavaşlatmakta; eski ve gürültünün yüksek olduğu elektrik şebekelerinde veri iletim performansının düşmesine yol açabilmektedir.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla