Reaktif Bedel Muafiyeti !

2 4.208

Reaktif Enerji Bedeli Uygulamasında Muafiyet

EPDK’nun 26.12.2016 tarih ve 6808 sayılı Kurul Kararı ile

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EPDK’nun 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya konulan; “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ kararın 13.maddesinin ¹ 2.fıkrası

“(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen; durumlarda aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır. Ancak kullanıcıya ait kompanzasyon tesisinde arıza sonucu; oluşan ihlalin yılda (takvim yılı) bir kez olması halinde reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz. Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş kullanıcılara reaktif enerji bedeli uygulanmaz.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni düzenlemede açıkça belirtildiği üzere kullanıcının kompanzasyon tesisinde oluşan bir arıza nedeniyle aktif, reaktif (Endüktif veya kapasitif oranların biri veya her ikisi birden) oranlarının ihlalinin bir takvim yılı içerisinde bir defa gerçekleşmesi durumunda;

Bu oran aşımlarının faturalamada dikkate alınmayacağı, dolayısı ile kullanıcı bu madde kapsamındaki ihlalinden dolayı herhangi bir reaktif bedel ödemeyecektir.

Değiştirilen maddenin içeriğine göre,  aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa ihlalin gerçekleşmesi durumunda, ikinci ihlalden itibaren reaktif bedellerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Önerilen İçerikler

Bu uygulama sonucu takvim yılı içerisinde ilk defa aktif/reaktif oranlarının aşılması, faydalanılmış olunan reaktif enerji bedeli muafiyeti ve aynı yıl içerisinde konunun tekerrürü halinde aşılan reaktif oranının fatura edileceği hakkında tüketiciyi uyarma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu nedenle tüketiciler her dönem faturalarını dikkatle inceleyerek; faturalandırılmayan aşım ihlallerini takip etmek durumundadırlar.

            Tüketicilerin yeterli bilgi sahibi olmaması nedeniyle uygulamanın denetiminin nasıl yapılacağı ise belirsizliğini korumaktadır.

Reaktif Enerji’de Tüketici Bilinci

Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri denetlenmiş olsa bile şu anda sayıları 200’ü aşan bağımsız tedarikçilerin madde hükmünü uygulayıp uygulamadıkları veya madde hükmünü uygulamayan ve tüketici itirazına rağmen gerekli düzeltmeyi yapmayan dağıtım ve tedarik şirketleri hakkında bir yaptırım ise bulunmamaktadır.

(Değiştirilen maddenin son iki satırındaki “Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş kullanıcılara reaktif enerji bedeli uygulanmaz.”  İfadesi dağıtım sistemi kullanıcılarını bağlayan ifadeler olmadığından dağıtım sistemi kullanıcılarının bu konuda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Dağıtım sistemi kullanıcıları kendi kompanzasyon sistemlerini tesis etmek ve kontrol altında tutmakla yükümlüdürler.

¹(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır. Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş abonelere reaktif enerji bedeli uygulanmaz.

Coşkun Tezel

[email protected]

2 Yorum
 1. serdar diyor

  Merhaba,
  Bir takvim yılında şubat ayında faturaya yansıyan cezayı dilekçe ile geri ödemesini aldık fakat kompanzasyon sistemini tamir ettirmedik ve mayıs ayında tekrar reaktif cezaye girdik diyelim. Mayıs ayının faturasında şubat ayı reaktif ceza ile mayıs ayı reaktif cezanın toplamı mı faturaya yansıtılır? Yoksa sadece mayıs ayının reaktif cezası faturaya yansıtılır? Cevap yazarsanız sevinirim. İyi Çalışmalar.

  1. Coşkun Tezel diyor

   Serdar bey,
   Söz konusu bu muafiyet şartlı bir muafiyet olup, bir yılda iki defadan fazla reaktif oranları aşılması durumunda daha önce muafiyet nedeniyle alınmamış olan reaktif bedel muafiyeti ihlal etmeniz halinde yeni faturanıza ilave edilerek tahsil edilir.
   Saygılarımla
   Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla