Elektrikte Abone Grupları ve Tarifeler

0 910

Abone Grubu, Tarife Sınıfı ve Güç Değişikliği

            Abone Grubu Değişikliği

EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 8.maddesinin;

1.Mevcut veya yeni bir tesis ve kullanım yeri için müşterinin abone grubu tespiti ve abone grubu değişiklikleri;

  1. a) Görevli tedarik şirketinden enerji alan/alacak müşteriler için görevli tedarik şirketi tarafından,
  2. b) Görevli tedarik şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi tarafından yapılır.
  3. Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen müşteri talebini yazılı olarak beyan eder ve talebi uygun bulunduğu takdirde, bu değişiklik yeni abone grubundan sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminde yerine getirilir.
  4. Bir tüketicinin dâhil olduğu abone grubunun herhangi bir sebeple Şirket tarafından değiştirilebilmesi için öncelikle bu durum ilgili tüketiciye yazılı olarak bildirilir ve tüketicinin gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmesi için tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün süre verilir. İlgili tüketicinin durumunu gösterir belgeleri bu süre içerisinde sunmaması halinde bu tüketici şirket tarafından öngörülen abone grubuna dâhil edilir.

            Tarife Sınıfı Değişikliği

EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 11.maddesinin;

  1. Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Abonenin talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.
Önerilen İçerikler

5.Tarife sınıfı değişiklikleri, eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.

  1. Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (Üç) defadan fazla olamaz.

            Güç Değişikliği

            EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 12.maddesinin;

  1. Çift terimli tarife sınıfına dâhil kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde talep gücünün % 10’unu aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma yapılır.
  2. Çift terimli tarifede güç değişikliği talebinin yazılı olarak dağıtım şirketine yazılı yapılması esas olup, şirketçe uygun bulunması halinde, talep edilen güce göre yapılacak sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma tarihinin içinde bulunduğu dönemden sonraki fatura döneminde yeni güç dikkate alınarak faturalama yapılır. İçinde bulunulan fatura dönemi için yapılan güç değişikliği talepleri dikkate alınmaz.
  3. Bu maddenin 2. Ve 3. Fıkrasına göre gerçekleştirilen güç değişiklikleri eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.
  4. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapılabilir.

Olarak ifade edilmektedir.

Kaynak: EPDK

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla