Elektrik Faturası Açıklamaları

Son zamanlarda tüketicilerin yoğun olarak sorguladıkları elektrik faturası detayları hakkında, tüketicileri bilgilendirmek amacı ile en basit ve anlaşılır şekilde açıklamaları yapmak gereğini duydum, yine de tüketicilerin sorularını en kısa sürede cevaplandırmaya devam edeceğim. Tek ve Çok Zamanlı Tarife Nedir?akillisebekeler.com Abone Grubu Ne Demek? Abone Grubu: 15.01.2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 30.12.2015 tarih [...]
0 842

Son zamanlarda tüketicilerin yoğun olarak sorguladıkları elektrik faturası detayları hakkında, tüketicileri bilgilendirmek amacı ile en basit ve anlaşılır şekilde açıklamaları yapmak gereğini duydum, yine de tüketicilerin sorularını en kısa sürede cevaplandırmaya devam edeceğim.

Tek ve Çok Zamanlı Tarife Nedir?

akillisebekeler.com

Abone Grubu Ne Demek?

Abone Grubu: 15.01.2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararı ile tadil edilen kavramlar çerçevesinde uygulanan tüketim grupları.

Tarife Grubu Ne Demek?

Tarife Grubu: Abone grubu içinde kalmak kaydıyla seçilen, tek terim, çift terimli, tek zamanlı veya üç zamanlı fiyatlandırma grubu

Elektrik Faturasında Çarpan Ne Demek?

Çarpan: Son Endeks ile ilk endeks farkının çarpılacağı katsayı göstergesidir, ölçü sisteminde akım trafosu ve/veya akım trafosu ve gerilim trafosu bulunan tüketicilerde çarpan akım ve/veya akım ve gerilim trafosunun dönüştürme oranları ile bulunan katsayı ile çarpılarak, (diğer tüketicilerde çarpan bir olarak uygulanır)

Aktif İlk Endeks Ne Demek?

Aktif İlk Endeks: Bir önceki faturada tespit edilen son gösterge, (bir önceki faturadaki son Gündüz, Puant ve Gece göstergelerinin toplamı.)

Aktif Son Endeks Ne Demek?

Aktif Son Endeks: Yeni okunan gösterge, (Gündüz, Puant ve Gece göstergelerinin toplamı.)

Elektrik Faturasında Endüktif İlk Endek Ne Demek?

Endüktif İlk Endeks: Mesken, Tek fazla beslenen ve Aydınlatma aboneleri hariç, Sözleşme gücü 9 kW ve daha büyük olan abonelerden endüktif ve kapasitif ölçümü yapabilen sayacı olan abonelerin bir önceki faturalarında tespit edilen son endüktif gösterge.

Elektrik Faturasın Endüktif Son Endeks Ne Demek?

Endüktif Son Endeks: Mesken, Tek fazla beslenen ve Aydınlatma aboneleri hariç, Sözleşme gücü 9 kW ve daha büyük olan abonelerden endüktif ve kapasitif ölçümü yapabilen sayacı olan abonelerde tespit edilen son endüktif gösterge,

Kapasitif İlk Endeks Ne Demek?

Kapasitif İlk Endeks: Mesken, Tek fazla beslenen ve Aydınlatma aboneleri hariç, Sözleşme gücü 9 kW ve daha büyük olan abonelerden endüktif ve kapasitif ölçümü yapabilen sayacı olan abonelerin bir önceki faturalarında tespit edilen son kapasitif gösterge.

Kapasitif Son Endeks Ne Demek?

Kapasitif Son Endeks: Mesken, Tek fazla beslenen ve Aydınlatma aboneleri hariç, Sözleşme gücü 9 kW ve daha büyük olan abonelerden endüktif ve kapasitif ölçümü yapabilen sayacı olan abonelerde tespit edilen son kapasitif gösterge,

Faturada Fazla Alınmış Tüketim Miktarı

(+/-) Kwh : Önceki dönem faturalarında alınmamış veya fazla alınmış tüketim Kwh’ının ilave veya tenzil miktarı.

Trafo Kaybı Ne Demek?

Trafo Kaybı: Müstakil trafodan beslenen abonede, ölçme alçak gerilim tarafında (0.4 kV) yapılırsa faturalama dönemindeki aktif ve reaktif enerji faturaya ilave edilecek tüketim miktarı,

Elektrik Faturasında Tüketim Ne Demek?

Tüketim: Son endeks ile ilk endeks farkının çarpan katsayısı ile çarpılarak bulunan değere eğer varsa trafo kaybı ilavesi ile (+/-) Kwh değeri hesabı ile bulunan hesaplamaya esas değer.

Birim Fiyat Ne Demek?

Birim Fiyat: Tarife grubuna uygulanan birim fiyat.

Elektrik Faturasında Tüketim Tutarı Ne Demek?

Tüketim Tutarı: Aktif enerji birim fiyatı ile kayıp/kaçak birim fiyatı toplamı ile tüketilen aktif enerji toplamı

Kayıp Kaçak Bedeli Ne Demek?

Kayıp Kaçak Bedeli: EPDK kararı ile tespit edilmiş olan birim fiyatın tüketimle çarpımı sonucu alınan bedel (Şu anda faturalarda açık olarak görülmüyor, kayıp/kaçak birim fiyatı, enerji birim fiyatına ilave edilerek tüketim tutarı içersinde hesaplanıyor)

Perakende Satış Hizmet Bedeli Ne Demek?

Per.Sat.Hiz.Bedeli: EPDK kararı ile tespit edilmiş olan birim fiyat ile tüketim toplamının çarpımı ile bulunan bedel (mevcut durumda dağıtım bedeli içinde alınmaktadır)

Sayaç Okuma Bedeli Ne Demek?

PSH (Sayaç Okuma Bedeli: EPDK tarafından tarifeye konulmuş hizmet birim fiyatıdır, (mevcut durumda dağıtım bedeli içinde alınmaktadır)

İletim Sistemi Kullanım Bedeli Ne Demek?

İletim Sistemi Kullanım Bedeli: EPDK kurul kararı ile TEİAŞ gelirleri kapsamında düzenlenmiş olup mevcut durumda (dağıtım bedeli içinde alınmaktadır)

Elektrik Faturasında Dağıtım Bedeli Ne Demek?

Dağıtım Bedeli: EPDK tarafından tarifeye konulan Tüketim miktarı üzerinden alınan bedel (mevcut durumda Sayaç okuma, Perakende Hiz.Dağ.Bed.gibi bedeller bu başlık altında alınmaktadır)

Sözleşme Gücü Ne Demek?

Sözleşme Gücü: Tüketicin tedarikçi ile yaptığı sözleşme gücü.

Önerilen İçerikler

Elektrik Faturasında Güç Aşımı Ne Demek?

Güç Aşımı: Çift terimli tarifeyi seçmiş veya zorunlu olarak çift terimli tarife sözleşmesi yapmış olan tüketicilerin sözleşmede belirtilen gücü aşan miktar

Elektrik Faturasında Güç Tutarı Ne Demek?

Güç Tutarı: Çift terimli tarifeyi seçmiş veya zorunlu olarak çift terimli tarife sözleşmesi yapmış olan tüketicilerden, sözleşmede belirtilen güç üzerinden birim fiyat ile çarpımı ile bulunan bedel

Güç Aşımı Tutarı Ne Demek?

Güç Aşımı Tutarı: Çift terimli tarifeyi seçmiş veya zorunlu olarak çift terimli tarife sözleşmesi yapmış olan tüketicilerden sözleşmelerindeki gücü aşanlardan aşılan güç ile tarife çarpımı ile bulunan bedel

Emre Amade Kullanım Bedeli Ne Demek?

Emre Amade K.Bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan bedel

Enerji Fonu Ne Demek?

Enerji Fonu:  04.01.2014 tarih ve 3096 sayılı kanunun geçici 4.maddesi olarak çıkarılıp 25.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanunla düzenlenen yüzde oranlı bir fon bedelidir.

Elektrik Faturasında TRT Payı Ne Demek?

TRT Payı: 04.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereğince elektrik tüketicilerinden alınacak olan vergi miktarı,

Elektrik Tüketim Vergisi Ne Demek?

Elektrik Tüketim Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında tüketim miktarı üzerinden yüzde olarak oransal hesaplanarak tahsil edilerek ilgili belediyeye ödenecek olan miktar.

Önceki Dönemlerden Bakiye Ne Demek?

(+/- Tutar): Önceki dönemlerden bakiye kalan tüketim dışı borç veya alacak tutarı

Elektrik Faturasında Kesme Bağlama Ne Demek?

Kesme Bağlama: Borçtan dolayı tüketicinin elektriğinin kesilip açılması nedeniyle doğan alacak

Elektrik Faturasında Sayaç Sökme Takma Ne Demek?

Sayaç Sökme Takma: Tüketicinin sayacının sökülmesi veya değiştirilmesi sonucu doğan alacak

Sayaç Ayar Bakım: Tüketicinin talebi ile sayacın sökülerek kalibrasyon testi sonucu doğan bedel

Yuvarlama Güncel Dönem: Mevcut faturada ödenecek tutarın küsuratlardan tam’a iblağ edilmesi için ilave veya tenzil tutarı

Yuvarlama Önceki Dönem: Bir önceki dönem faturasında uygulanıp dönem faturasına yansıtılacak yuvarlama bedelinden kalan borç/alacak miktarı

Elektrik Faturasındaki

Demand (kW): Ay içerisinde çekilen maksimum güç göstergesi, (çift terimli abonelerde faturalandırma parametresi olarak alınır)

Demand Çarpan: Demand’ı belirlemek üzere demand göstergesinin çarpım katsayısı

Demand Gösterge: Sayaçtan okunan çarpan katsayısı ile düzeltilmemiş ham gösterge

Güç Birim Fiyatı: Çift terimli tarifeden elektrik alan tüketicilerin sözleşme güçleri ile çarpılarak tarife birim fiyatı

Güç Aşımı Birim Fiyatı: Çift terimli tarifeden elektrik alan tüketicilerin ölçülen güçlerinin sözleşme gücünden fazla olması durumunda, sözleşme gücünü aşan gücün fiyatlandırılacağı tarife

Gerilim Trafo Oranı: Gerilim trafosu etiket değeri

Akım Trafo Oranı: Akım trafosu etiket değeri

Günlük Ortalama Tüketim: Son bir yıl boyunca günlük ortalama tüketiminizi gösteren informatik bilgi.

Yıllık Tüketim: Serbest tüketici kararınızı etkileyecek informatik bilgi.

İlk Okuma: Önceki faturadaki son tüketim tespit veya Faturalamaya esas tüketim değerinin ilk tespit tarihi

Son Okuma: Faturalamaya esas tüketim değerinin tespit tarihi

Okuma Saati: Tesisinizdeki elektrik sayacının okuma saati

Tebliğ Tarihi: Adınıza düzenlenen faturanın tebliğ tarihi

Ekip: Sayaç okuma işlemini yapan kişinin ekip kodu.

Sonraki Okuma Dönemi: Sayacınızın bir sonraki okuma dönemi

Fatura Tutarı: Ödenecek tutar

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla