Tüketici Mağduriyetlerinde Yüksek Kayıplı Dağıtım Şirketlerinin Muafiyetleri!

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 18. Maddesine dayanılarak EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik taslağında, Yüksek kayıplı ( “ Elektrik Piyasasında, OSOS Kapsamı ve Sayaç Yeri Düzenlemesi” başlıklı yazımızda tanımı yayınlanmıştır.) Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yönetmelik taslağına göre,             21.12.2012 tarih ve 28504 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nin; [...]
0 17

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 18. Maddesine dayanılarak EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik taslağında, Yüksek kayıplı ( “ Elektrik Piyasasında, OSOS Kapsamı ve Sayaç Yeri Düzenlemesi” başlıklı yazımızda tanımı yayınlanmıştır.)

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yönetmelik taslağına göre,

            21.12.2012 tarih ve 28504 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nin;

16.Maddesinde düzenlenmiş olan tedarik sürekliliği kalitesine ilişkin uygulama ile anılan Yönetmelik eki Tablo-6’da yer alan Ticari Kalite Kodu No:10 numaralı ticari kalite uygulamasından

TİCARİ   KALİTE KOD NOTİCARİ KALİTE   GÖSTERGESİSTANDART SÜRETAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM
10Günlük azami bildirimli kesinti süresine uyulmasıBildirimli dahi olsa günlük kesinti süresi azami on iki saati geçemezKesintiden etkilenen kullanıcı başına   Mesken Abonesi: 50TL Diğer Aboneler: 100 TL

Kaynaklı tazminat ödemesi yükümlülüklerinden,

23.maddesinde belirtilen teknik kalite kriterlerine uyma yükümlülüğünden,

Ayrıca,

26 ncı maddede belirlenen cihaz hasarına ilişkin yükümlülüklerden,

Önerilen İçerikler

Muaf tutulmaktadırlar.

Yüksek Kayıplı Elektrik Dağıtım Şirketleri

Buna göre, Yüksek kayıplı Elektrik Dağıtım Şirketi Lisans bölgesindeki kaçak elektrik kullanmış veya kullanmamış, diğer Dağıtım bölgesindeki tüketicilerin kullanabilecekleri enerji kalitesine yönelik haklardan mahrum kalacakları gibi tazminat haklarından da mahrum olacaklardır.

Söz konusu yüksek kayıplı bölgelerdeki kaçak/kayıp oranları düşmediği sürece bölgedeki tüketicilerin bu hak kaybına uğramasının yanında Ülke genelindeki On üç Milyonluk tüm tüketiciler faturalarında kayıp/kaçak bedeli ödemeye devam edeceklerdir.

Buna rağmen aynı yönetmelik taslağında;

Yüksek kayıplı şirketler kayıp oranlarını düşürmek için gerekli tedbirleri alır ve alınan tedbirleri ve sonuçlarını 6 aylık dönemlerde Kuruma bildirir.” İfadesi bulunmakla birlikte;

Elektrik satış tarifeleri bile 3’er aylık dönemlerle yapılırken dağıtım şirketlerinin kayıp/kaçak oranlarının düşürülmesi için uygulanacak tedbirlerin 6’şar aylık dönemlerle düzenlemesinin sonuca ulaşmayı geciktireceği gibi, hedef oranların yakalanmasında başarısız olan şirketler için ise herhangi bir yaptırımdan bahsedilmemektedir.

Sektörün başına bu kadar problem olan bu sorunun çözümü için stratejilerin daha kısa vadeli düzenlenmesi ve başarı getirmeyen uygulamaların gözden geçirilmesi sağlıklı bir sonuca daha kısa sürede ulaşılmasını sağlayacaktır.

Coşkun Tezel

[email protected]

Not: Hizmet kalitesi yönetmeliğinin tümünü görmek isteyen okuyucularımız, 21.12.2012 tarih ve 28504 Sayılı Resmi Gazeteden temin edebilirler.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla