Elektrikte Şok Faturalar, İtirazlar ve Tüketici Hakları!

31.08.2015 tarihli Habertürk Gazetesindeki bir haberde, İstanbul Bayrampaşa da 300 işletmenin yer aldığı Emintaş Akel İş Merkezindeki aboneler; Elektrik tesisatlarının yenilenmesi sonunda aylık faturalarının ortalama 20 kat yüksek geldiğini, Yetkili Tedarik şirketine yaptıkları itiraz neticesinde ise, yetkili şirket tarafından “önce faturayı ödeyin, sonra itirazınızı değerlendirelim.” Cevabı aldıkları belirtilmektedir. Oysa 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi [...]
0 20

31.08.2015 tarihli Habertürk Gazetesindeki bir haberde, İstanbul Bayrampaşa da 300 işletmenin yer aldığı Emintaş Akel İş Merkezindeki aboneler; Elektrik tesisatlarının yenilenmesi sonunda aylık faturalarının ortalama 20 kat yüksek geldiğini, Yetkili Tedarik şirketine yaptıkları itiraz neticesinde ise, yetkili şirket tarafından “önce faturayı ödeyin, sonra itirazınızı değerlendirelim.” Cevabı aldıkları belirtilmektedir.

Oysa 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Perakende Satış Sözleşmesinin”  9. maddenin 11.bendinde “Şirketin, faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti halinde, abone tarafından ödeme bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Şirkete itiraz edilebilir.

İtiraza konu bedel ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda abonenin; bedele itirazla birlikte bir önceki tüketim dönemi bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödemesi halinde kalan miktar için borç, itiraz sonuçlanıncaya kadar müeccel olur.” ile aynı zamanda;

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

8 Mayıs 2014 Tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği”nin;

13.maddesinin 2.bendinde  “Bu madde kapsamındaki hatalara karşı, tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren; bir yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edilebilir.

İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketici; bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilir. Bu durumda tüketiciye 15 inci madde hükümleri uygulanmaz.” Hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda görüldüğü gibi hem Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, hem de Perakende Satış Sözleşmesi hükümlerinde; Tüketicinin son faturasının bir önceki dönem ödemiş olduğu fatura tutarından yüzde otuzdan fazla olması halinde;

Tüketicinin, ilgili şirkete bir önceki fatura tutarı kadar bir bedel ödeyerek son faturasına itiraz etmesi durumunda; itiraz sonuçlanana kadar elektriği kesilemez.

Önerilen İçerikler

Tüketicinin itirazına dayalı olarak yapılan incelemede tüketicinin haklı olması durumunda; itiraza konu fatura yeniden düzenlenir, tüketicinin itirazlı faturaya karşılık bir önceki fatura kadar yapmış olduğu ödeme düzeltilmiş faturadan mahsup edilir!

Arada fark olması durumunda ilave ödeme talep edilir veya fazla bedel tüketiciye iade edilir.

Perakende Satış Sözleşmesi

Tüketiciler itiraz dilekçelerinde mutlaka yukarıda görülen “Perakende Satış Sözleşmesi”nin 9.maddesinin 11.bendinden faydalanmak istediklerini belirtmelidirler. Bknz: Elektrikte Çifte Sözleşme Oyunları

Şayet tüketiciler söz konusu bu faturayı ödemek zorunda kalmış ve ödemişlerse bir yıl içinde itiraz edebilir haklı olduklarında ise; kendilerinden tahsil edilen fazla bedeli faizi ile birlikte geri alabilirler.

Faturasının hatalı düzenlendiği konusunda kesin olarak emin olanlar ve ilgili şirket ısrarla hatayı kabul etmeyerek düzeltme yoluna gitmediği durumlarda, fatura bedeli 3.300 Tl. Tutarına kadar olanlar, 27.12. 2014 Tarih ve 29218 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Limitleri Hakkındaki Tebliğe uygun olarak Tüketici Hakem Heyetleri,

İtiraza konu fatura tutarı, 3.300,00 Tl üzerinde olanlar ise Mahkemeler aracılığı ile haklarını arayabilir, yaptıkları fazla ödemeyi faizi ile birlikte geri alabilirler.

Saygılarımla

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla