Reaktifler Şirketten!

Ülke Genelinde 81 il ve birçok ilçede zincir marketleri olan bir şirketin her nedense bir elektrik dağıtım bölgesinde; Dağıtım şirketinden kaynaklanan Reaktif bedel sıkıntıları bitmek bilmiyor. Tüketicinin bir dağıtım şirketi lisans bölgesinde hizmet vermek için kiraladığı iş yerinde hazırlayarak onaya sunduğu tadilat projesi yetkili Dağıtım şirketinin onayı sonrasında;  projeye uygun tadilatını (kompanzasyon panosu ve rölesi [...]
0 17

Ülke Genelinde 81 il ve birçok ilçede zincir marketleri olan bir şirketin her nedense bir elektrik dağıtım bölgesinde; Dağıtım şirketinden kaynaklanan Reaktif bedel sıkıntıları bitmek bilmiyor.

Tüketicinin bir dağıtım şirketi lisans bölgesinde hizmet vermek için kiraladığı iş yerinde hazırlayarak onaya sunduğu tadilat projesi yetkili Dağıtım şirketinin onayı sonrasında;  projeye uygun tadilatını (kompanzasyon panosu ve rölesi dâhil)  yaparak sözleşme yapmak için ilgili Dağıtım şirketine müracaatı neticesinde,

 İlgili dağıtım şirketi yetkilileri tesisatı yerinde kontrol ederek abonelik işleminde bir sakınca olmadığı belirtmeleri sonunda; tüketici temsilcisi Dağıtım şirketinin tespit ettiği güç üzerinden fark bedellerini ödeyerek, sözleşmesini imzalamış,

Buraya kadar her şey çok güzel gidiyor gibi görünmesine rağmen; Tüketicinin sözleşme gücünün reaktif ölçüm sınırı üzerinde olduğu sözleşmede görüldüğü halde,

 Ayrıca Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 39.maddesinin 5.fıkrası; (Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli sayaç, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanacak tüketiciler için dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.) hükmüne rağmen,

Yetkili Dağıtım şirketi tüketici tesisine, aktif ve reaktif tüketimleri ölçebilecek bir sayaç yerine; sadece aktif tüketimi ölçebilen bir sayaç taktığı için;

Reaktif Güç Rölesi

Tüketicinin sadece kompanzasyon panosu tesis etmesi dışında, Reaktif Güç Rölesi verilerine göre hiçbir reaktif oran aşımı söz konusu olmadığı halde, Tüketim tahakkukunda kullanıcı tesisinin bağlantı gücü reaktif sınır üzerinde olduğu, fakat reaktif ölçüm olmaması nedeniyle, tüketiciye aktif tüketimin % 90’ı oranında reaktif enerji bedeli hesaplanmaktadır.

Bu kadar yoğun müşteri hizmetlerinin yapıldığı bir işletmede hatalar veya yanlışlıklar olabilir! Ama şirketin olaya bakış açısı ise tüketiciyi mağdur etmektedir.

Önerilen İçerikler

Bahsedilen bu tüketici, serbest tüketici olarak son kaynak tedarikçisi yerine başka bir tedarikçiden enerji almakta ve e fatura mükellefi bulunmaktadır. Peki, bu neyi değiştirir diyeceksiniz elbette haklısınız, ama

Tüketicinin itirazları sürekli olarak son kaynak tedarikçisi şirket tarafından uyduruk gerekçelerle reddedilmektedir. Aslına itiraza konu sorunun çözümü oldukça basit olmasına rağmen; tüketicinin ilgili şirkete keseceği iade faturası sonucunda son kaynak tedarikçisi şirket kendi arasında bir iki küçük işlemle sorunu çözebilir ve müşterinin de mağduriyeti giderilmiş olur.

            Ama bazı dağıtım şirketi yetkilileri;

            Zamanı, Kamunun sektörde tekelci konumunda olduğu 1980’lerde

            Kendilerini ise; her yaptıkları ile söylediklerini kanun olarak algıladıkları için;

Bir taraftan tüketiciler mağdur edilirken, diğer taraftan kendi şirketlerine zarar vermektedirler. Bu aşamada sorun çok daha rahat ve tazminatsız çözülebilecek iken,

Yarın bu konunun adalet huzurunda çözümünde en azından fazla tahsil edilen bedeller faizli olarak geri ödenecek iken; belki de tazminat ödemesi de gündeme gelerek kendi şirketleri de zarar görmüş olacaktır.

Saygılarımla

Coşkun Teze

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla