Elektrik Tüketiminde Haksız, Kaçak/Usulsüz Elektrik Kullanım Faturaları.!

Bazı Dağıtım şirketleri borcunu zamanında ödememiş olan tüketiciler için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin; 15 maddesinin ilgili hükümlerine göre bildirimde bulunarak veya hiçbir bildirime gerek duymadan ve buna bağlı olarak aynı yönetmeliğin 16.maddesi hükümlerine göre tüketicinin elektriğini kesmeden; Elektriklerini kesmiş gibi işlem yaparak, hem kesme-bağlama bedeli tahsil edilmekte hem de; sözde kesme tarihten sonraki ilk [...]
0 27

Bazı Dağıtım şirketleri borcunu zamanında ödememiş olan tüketiciler için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin; 15 maddesinin ilgili hükümlerine göre bildirimde bulunarak veya hiçbir bildirime gerek duymadan ve buna bağlı olarak aynı yönetmeliğin 16.maddesi hükümlerine göre tüketicinin elektriğini kesmeden;

Elektriklerini kesmiş gibi işlem yaparak, hem kesme-bağlama bedeli tahsil edilmekte hem de; sözde kesme tarihten sonraki ilk tüketim faturasında yine Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1- c) bendi uyarınca kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle;

Aynı Yönetmeliğin 30. Maddesinin 1. ve 2.Bendi uyarınca kaçak elektrik tarifesi (Tek terimli tek zamanlı birim fiyatın 1,5) uygulanmaktadır.

Ama aynı yönetmeliğin 16.maddesinin 4-a bendinde ise, Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilemeyeceği, açıkça belirtilmiştir.

Kesilmeyen Elektriğe Faturada Kesme Bedeli

Bu maddede fiilen kesilmeyen elektriğin, kesilmiş sayılamayacağı gayet açık olarak yönetmelikte yer almasına rağmen; yönetmeliği referans göstererek fiili olarak kesilmeyen bir elektrik tüketicisine kaçak tarifesinden fatura düzenlemek, tıpkı fiili olarak kesilmeyen elektrikten kesme-bağlama bedeli alınamayacağı gibi kaçak tarifesi uygulanamayacağını da göstermektedir.

Fakat iş bu kadarla kalmayıp söz konusu ödenmemiş faturadan sonra düzenlenen ilk kaçak/usulsüz faturadan sonra şayet borç ödenmemiş ise; devam eden tüm faturalar kaçak/usulsüz tarifesinden hesaplanmaya devam ediyor ve burada ise daha büyük bir usulsüzlük meydana çıkıyor ki gelen maillerden anladığım kadarı ile bu faturalar;

Şirketlerin bazıları usulsüz olsa da, Fiili olarak elektriği kesilmemiş olan aboneye ikinci fatura döneminde; Elektrik piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 30.maddesinin 4.fıkrasında belirtildiği üzere;

İkinci kaçak kullanımının tespit edildiği durumda faturalandırılmanın, yürürlükteki fonsuz tarifenin iki (2) katını uygularken,

Bazı şirketlerde ise 30.maddenin 4. Fıkrasındaki ücretlendirme tarifesi yanlış yorumlanarak kaçak tarifesinin iki katı uygulanmaktadır yanı,

Normal tarifenin iki katı uygulanması gerekirken, normal tarifenin üç katı uygulanmaktadır.

Şayet Elektrik enerjiniz borçtan dolayı ve usulüne uygun kesilir ve siz,  gerek borcunuzu ödemeden gerekse, borcunuzu ödediğiniz halde ilgili şirketin elektriğinizi bağlamasını beklemeden bağlantı yaparak elektrik kullanırsanız; elektriğin kesilmiş olduğu endeksten, tespit zamanına kadar geçen sürede kullanılan elektrik enerjiniz, yürürlükteki fonsuz tarifenin 1,5 katı üzerinden fatura edilir ve tüketici bu faturayı ödemek zorundadır.

Aksi halde düzenlenen tüm faturalar usulsüzdür.

Gelen maileden anladığım kadarı ile şu anda on binlerce, belki yüz binlerce tüketici bu usulsüz uygulama ile mağdur edilmektedir.

Saygılarımla

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla