Elektrik Tüketicilerinin Sanayi Tarifesinden Faydalanması

28.2012 tarih ve 28511 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.12.2012 tarih ve 4193 Sayılı Kararının 2. Maddesinin 1.bendinde “6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır.” Diyerek açıkça belirtilmesine rağmen; Tüketici Güvenliği Derneği Enerji Komisyonu sayesinde öğrenmiş [...]
0 11

28.2012 tarih ve 28511 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.12.2012 tarih ve 4193 Sayılı Kararının 2. Maddesinin 1.bendinde “6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır.” Diyerek açıkça belirtilmesine rağmen;

Tüketici Güvenliği Derneği Enerji Komisyonu sayesinde öğrenmiş olduğumuz bilgiye göre;

Serbest tüketici olarak enerji kullanan bir tüketici sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle son kaynak tedarikçisinden enerji almaya başlaması sırasında;

CLK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicisine 24.03.2015 tarihinde bir yazı göndererek; “Farklı bir tedarikçiye geçiş yaptığı için Sanayi Sicil Belgesinin Geçerliliğini Kaybettiği” bu nedenle;

Sanayi Sicil Belgesi

“Geçerli Vizesi Yapılmış Sanayi Sicil Belgesinin” 30 gün içerisinde İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde; Sanayi tarifesinden faydalanabileceği aksi halde abone grubunun Ticarethane olarak değiştirileceği belirtilmiştir.

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili Tebliğ 25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu tebliğe göre Sanayi Sicil Belgesi hakkında Tüm yetki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiş olup; Belgelerin düzenlenme ve vize şekli ve süreleri de aynı tebliğin 9.Maddesinin 1.bendinde;

MADDE 9 – (1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır.  Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

Hükmüne rağmen, Dağıtım Şirketi, “Başka bir tedarikçiye geçiş nedeniyle Sanayi Sicil Belgesinin geçerliliği belirtilmektedir.

Tüketici Güvenliği Derneği Enerji Komisyonunun girişimleriyle CLK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. hatayı düzelten bir yazıyı 02.04.2015 tarihinde aboneye göndermiştir.

Önerilen İçerikler

CLK Akdeniz Elektrik Dağıtım Hataları

Bu uygulama baştan sona kadar hatalarla doludur;

1- Bu yazıları CLK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.nin yazması; 27.09.2012 tarih ve 28424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 12.09.2012 tarih ve 4019 numaralı kurul kararında belirtilen Hukuki Ayrıştırma Usulüne aykırıdır.

Mevcut kullanıcı tesisinde bir bağlantı Anlaşması söz konusu olmayıp Perakende Satış Sözleşmesi olması nedeniyle, söz konusu yazıların CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından gönderilmesi gerekirdi.

2- Sanayi Sicil Belgesi Tebliği’nin 6.maddesinin 4.Bendinde “(4) Unvan, fiili üretim yeri adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmaz.” İle,

“(1) Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır.”

Hükümlerine rağmen, bir elektrik dağıtım veya perakende satış şirketi süresi dolmamış bir sanayi sicil belgesinin yenilenmesini talep edemez.

Tüketiciler Sanayi abonesi tarifesinden faydalanabilmek için,  ilk aboneliklerinde veya Vize tarihi nedeniyle vize edilen Sanayi Sicil Belgelerinin vize edilmiş son halini ilgili tedarikçiye sunmakla mükelleftirler, aksi durumda tüketecekleri enerji bedeline Ticarethane tarifesi uygulanır.

Uygulama usul ve esasları bu kadar net olarak yazılmış iken görevli tedarik şirketinin hatalı uygulamalarındaki ısrarlı tutumlarının bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Tüketici Güvenliği Derneği’nin çabaları ile düzeltilmesinden dolayı, derneğin Enerji Komisyonu Başkanı Sn.Bülent Çebin’e teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla