Reaktif Enerji Bedelleri..!

Son zamanlarda Bazı Elektrik Dağıtım Şirketleri lisans bölgesi kapsamında yeni abonelik tesis ederek (Bağlantı gücü 9 kW üzerindeki); ilgili dağıtım ve Perakende Şirketleri ile sözleşmelerini imzalayarak yasal kapsamda enerji tüketicisi olmaları ardından ilk fatura döneminde faturalarında yüklü bir reaktif enerji bedeli ile karşılaştıkları şikâyetlerini görüyoruz.             Bu duruma üç çeşit ihmal sebep olabilir;             1.Tüketicinin [...]
0 109

Son zamanlarda Bazı Elektrik Dağıtım Şirketleri lisans bölgesi kapsamında yeni abonelik tesis ederek (Bağlantı gücü 9 kW üzerindeki); ilgili dağıtım ve Perakende Şirketleri ile sözleşmelerini imzalayarak yasal kapsamda enerji tüketicisi olmaları ardından ilk fatura döneminde faturalarında yüklü bir reaktif enerji bedeli ile karşılaştıkları şikâyetlerini görüyoruz.

            Bu duruma üç çeşit ihmal sebep olabilir;

            1.Tüketicinin tesisindeki sayaç reaktif enerjiyi ölçebilen sayaç değildir.

            2.Tüketicinin tesisinde kompanzasyon tesis edilmemiştir.

            3.Kompanzasyon tesisi olduğu ve sayaç olduğu halde kompanzasyon devre dışı kalmış veya hatalı tesis edilmiştir.

           Bu durumda tüketicinin elektrik faturasında reaktif bedel uygulanması halinde sadece 3.maddede tüketici kusurundan bahsedilebilir. Diğer iki maddede ise doğrudan dağıtım şirketi sorumludur çünkü;

            1.maddede bahsedilen tüketicinin tesisine uygun elektrik sayacı takılması; “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğin)’in 7.maddesinin 4.fıkrasına göre 31.12.2013 tarihinden itibaren lisans sahibi dağıtım şirketinin sorunluluğundadır, Dağıtım şirketi bu tesise uygun sayaç tesis etmek zorundadır.

  1. maddede bahsedilen şekilde şayet müşteri tesisinde kompanzasyon sistemi kurulmamış ise,

Aynı yönetmeliği 7.maddesinin 5.paragrafında belirtildiği üzere; “Sisteme bağlantı yapılması talebiyle başvuran kişi; sayaç dışında, ölçü sistemine ilişkin her türlü tesisat ve bağlantı elemanlarını, ilgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış projesine göre tesis etmekle yükümlüdür” hükmü kapsamında proje onaylanmayıp; kompanzasyon talebi yazılı olarak tüketiciye bildirilmesi gerekirdi.

Kurulu gücü 350 kW olan bir tesisin proje incelemesi sırasında tüketiciden kompanzasyon tesisi yazılı olarak talep edilmesi gerekirdi.

(Tarifeler yönetmeliğinde bağlantı gücü 9 kW’ ve üstü tüketicilerin kompanzasyon tesisi kurmaları zorunlu iken; Dağıtım şirketinin, kompanzasyon tesisi olmayan bu tüketicinin projesini onaylaması, bağlantı ve Perakende sözleşmesi imzalaması suç teşkil etmektedir.)

Önerilen İçerikler

Reaktif Enerji Suçu

               Buna rağmen;

            28.12.2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.12.2012 tarih ve 4193 sayılı Kurul Kararının 12.maddesinin 3. Paragrafı “(3) İlk defa reaktif enerji uygulaması kapsamına giren abonelere, yapılacak yazılı bildirim ile 30 (otuz) gün süre verilerek reaktif enerji ölçü sistemlerini tesis etmeleri istenir.

Reaktif enerji ölçü sistemini tesis eden aboneye;

Şirketçe yapılacak buna ilişkin tespit tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi itibariyle reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Yapılan bildirime rağmen reaktif enerji ölçüm sistemini tesis etmeyen abonelere; bildirimin yapıldığı fatura döneminden sonraki ikinci faturalama döneminde 13 üncü maddenin ikinci fıkrası ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre reaktif enerji uygulaması yapılır. “

            Hükmüne istinaden tüketici yazılı olarak durumdan haberdar edilerek; tüketicinin konuya duyarsız kalması ve gerekli düzenlemeleri yapmaması halinde ilgili yönetmelik gereğince tarifede belirtilen usul ve esaslarda reaktif bedel uygulaması yapılması gerekirdir.

            Bütün bu mevzuatlar dikkate alınmadan tüketicilere fatura döneminde tükettikleri aktif enerjinin % 90’ı kadar bir tüketimle reaktif bedel uygulanamaz.

            Yönetmelik usul ve esasları dışında yapılan bu uygulama ve savunmaların hiç birinin yasal geçerliliği bulunmamakta ve tüketiciler mağdur edilmektedir.

Saygılarımla

Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla