Elektrik Sayaçlarının Okunması ve Faturalandırma Süreleri

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)’in 8.Sektör Toplantısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Sayın Mustafa Yılmaz; Elektrik faturalarının okunmasının geciktirilmesi, ardından bir aydan kısa sürede okunması gibi büyük tepkilere yol açtığını belirterek “Mevzuatta size (Elektrik Dağıtım Şirketlerine), bir aydan uzun süreli fatura okuma imkânı verilmiş, ancak bu teknik gerekçelerle verilmiş bir ruhsattır. Bu tür uygulamaları [...]
0 86

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)’in 8.Sektör Toplantısında,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Sayın Mustafa Yılmaz;

Elektrik faturalarının okunmasının geciktirilmesi, ardından bir aydan kısa sürede okunması gibi büyük tepkilere yol açtığını belirterek “Mevzuatta size (Elektrik Dağıtım Şirketlerine), bir aydan uzun süreli fatura okuma imkânı verilmiş, ancak bu teknik gerekçelerle verilmiş bir ruhsattır. Bu tür uygulamaları bir daha görmek istemiyoruz.” Diye serzenişte bulunmuş.

8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 11.maddesinde açıkça belirtildiği üzere;

Elektrik Tüketim Miktarının Tespiti

MADDE 11 – (1) Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında;

  1. a) Ödeme bildirimine esas tüketim dönemi, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada düzenlenir.
  2. b) Tüketim dönemi ile ilgili olarak;

1) Tüketicinin tüketim dönemi, bir aydan az olmamak ve bir yılı geçmemek üzere, görevli tedarik şirketi tarafından belirlenir.

2) Tüketim dönemlerinin altı ay veya üzerinde olacak şekilde görevli tedarik şirketi tarafından belirlenmesi durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üç aydan az olmamak ve tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunludur.

3) Tüketim dönemlerinin altı aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, sayaçların fiilen altı ay veya üzerinde okunması halinde, ilgili tüketicinin talebi halinde, fiili tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunludur.”

Önerilen İçerikler

İfadeleri bulunmaktadır.

Buna rağmen tüketicilerin 30 günden az fatura dönemi;

Abone tahliye işlemleri,

Borçtan kesme nedeniyle,

Geçici olarak faaliyet durdurma

Nedenleriyle yapılması normaldir.

Bunun dışında coğrafi ve meteorolojik şartlar nedeniyle sayaç okumalar bir aydan daha uzun bir süreye sarkabilir.

Fakat bu uygulamaların her sene başında programlanması gerekmektedir. Kış şartlarında ulaşımı zor olan kırsal bölgelerde 30 günden fazla süreli sayaç okuma ve faturalandırma yapılabilir.

Sayın Başkanın da belirttiği gibi özellikle yıl sonundaki sayaç okumalarının geciktirilmesi iyi niyetli değildir.

Fakat işin tuhaf tarafı tüketiciyi mağdur eden bu uygulamaların bir yaptırımının olmamasıdır.

Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla