akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Usulsüz İşlemlerle Elektrik Satışı ve Yolsuzluğun Belgesi

16 Ocak 2014 tarihli Dünya Gazetesinde yayınlanan

“Serbest Piyasada Elektrik Fiyatı Artmaz”

başlıklı bir Röportajda Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun,

            Ürettikleri elektriğin yüzde 70’ini ikili anlaşmalarla sattıklarını, 2013 yılında ikili anlaşmalarla 6.3 milyar kWh enerji sattıklarını, 2014 yılında ise bu miktarı 8- 8,5 milyar kWh’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek,

            Satış fiyatlarının tarifeler üzerinden indirimli olarak yürütüldüğü, tarifeli satışa gelen zamları aynı oranda tüketicilerine yansıttığını ifade etmiştir.

            Oysa sadece Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde 6.000 elektrik abonesine serbest tüketici olarak elektrik satarak değil satmış gibi göstererek faaliyetlerini sürdürmektedirler, işte belgeleri,

EPDK (Enerji Piyasası Müşteri Hizmetleri)’nin “Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği” nin 4.maddesinin 8.bendinde;

“İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,” olarak tarif edilmesine rağmen,

Ekte sunduğum 31.07.2013 ila 31.08.2013 tarihleri arası tüketimini kapsayan fatura sahibi abonenin hiçbir şeyden haberi olmadığı, abone ile tedarikçi şirket arasında hiçbir sözleşme akdedilmediği halde, abone AKSA elektrik tarafından 01.05.2013 tarihinde PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi)’ne tedarikçisi AKSA Toptan Satış A.Ş. şirketi gösterilmek kaydı ile serbest tüketici abone olarak kaydedilmiştir.

İlgli içerikler
1 79

Ekte örneği görülen fatura incelendiği zaman;

Faturada, Birim fiyat 0,251286 Tl/kwh olarak görülmektedir, 01.07.2013 ila 30.09.2013 tarihleri arasında geçerli olan elektrik tarifesinde ise, Diğer Tüm Dağıtım Sistem Kullanıcıları, Ticarethane tek zamanlı enerji bedeli, 0,204196 Tl./kwh, K/K bedeli ise 0,04709 Tl./kwh olarak belirlenmiştir, o zaman 0,204196 + 0,04709 = 0,251286 Tl./kwh bedel serbest olmayan tüketiciler için uygulanması gereken fiyat olarak görülmektedir.

O halde, abone ile ikili anlaşma imzalanmadan aboneye bilgi verilmeden sahte olarak serbest tüketici işlemi yapılmış ve serbest olmayan abonelere uygulanan fiyat doğrudan faturaya uygulanmıştır.

Bu abonenin, bilgisi dışında ve sadece dağıtım şirketinin tek taraflı tasarrufu ve sahte kayıt işlemi ile abone serbest tüketici yapılmış gösterilmektedir. Ayrıca fatura detayının incelenmesinde görüleceği üzere gerçek serbest tüketici gibi işlem yapılmış ve“Perakende Satış Hizmet Bedeli” tahakkuk ettirilmemiş, olmasına rağmen abonenin hiçbir hukuk hükmüne göre bir ikili anlaşması bulunmamaktadır.

Bu yöntemlerle, bir taraftan kamu, bir taraftan tüketiciler diğer taraftan ise rekabet ortamının ihlal edilmesiyle diğer tedarikçi şirketler mağdur edilmektedir.

Bütün bu haksız ve sahte uygulamalar, belgeleri ile 13.09.2013 tarihinde KP01445953388 numaralı PTT kurye ile BİMER’e gönderilidği halde,

30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu’nun 10.maddesinin 7.fıkrasında;

“Görevli tedarik şirketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğuran davranış veya ilişkilerinin tespiti hâlinde ilgili tedarik şirketi, Kurulca öngörülecek tedbirlere uymakla yükümlüdür. Kurul, bu tedarik şirketinin yönetiminin yeniden yapılandırılması veya dağıtım şirketiyle sahiplik ya da kontrol ilişkisinin belli bir program dâhilinde kısıtlandırılmasını ya da sonlandırılmasını da içeren tedbirleri alır.”

Hükmü uyarınca, bu güne kadar bu şirket hakkında hiçbir yaptırım uygulanmayarak, sahtecilik meşru hale getirilmiştir.

aksa fatura

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.