Enerjini İzle,Önlemini Al, Yatırımını Yap,Tasarrufa Başla!

2 49

Ülkemiz akıllı şebekeler konusunda kat ettiği en büyük gelişmelerden biri de Enerji İzleme konusunda yaygınlaşan farkındalık… Bu farkındalık sayesinde kişiler ve firmalar enerji tüketimlerini kontrol altına alabilir ve uzun süreli izlemeler sonucunda ise yatırımlarına yön verebilir hale geleceklerdir. Bu döngü gereksiz enerji maliyetlerinin önüne geçmekle birlikte karbon salınımımızın azaltılmasına da olanak sağlayacaktır.

Enerji İzleme Nedir? Neleri Barındırır?

En basit anlamda enerji izleme, firma ya da kişilerin gider kalemlerini oluşturan elektrik, su, doğalgaz, jeneratör ve petrol gibi kaynaklarının tüketimlerinin periyodik ya da anlık olarak ölçülüp veri tabanına işlenmesi ve bir arayüz ile ilgiliye gösterilmesi, raporlanması işidir.

Bu işlem dışarı veri aktarabilen cihazların sağladıkları bilgileri bir haberleşme cihazı ile güvenli internet ortamına taşınarak gerçekleşir ve kullanıcıların şifreleri ile erişimine olanak sağlar.

Piyasada bu iş için kullanılan çeşitli modemler bulunmaktadır.

Bunlar genel olarak yapılarına ve haberleşme türlerine göre sınıflandırılabilir.

En yaygın modemler,

Yapısına Göre;

1-     Saydam Modem

Merkezi bilgisayar(server) tarafından tetiklendikçe bilgileri gönderir.

2-     Akıllı Modem

Modem verileri toplar, saklar ve merkezi bilgisayara(server) iletir.

Haberleşme türüne göre,

1-     Ethernet Modem

Bu yapı akıllı ve saydam modemler için de geçerlidir. İsminde de anlaşılacağı gibi veri aktarımında etherneti kullanarak müşterinin kendi yerel (local) ağına bağlanmaktadır. İşletme maliyetleri göreceli olarak düşüktür, Server yapısı oluşturma zahmetinin yanı sıra çeşitli güvenlik açıklarına da sebep olabilmektedir.

2-     GSM Modem

Bu yapı akıllı ve saydam modemler için de geçerlidir. İsminde de anlaşılacağı gibi veri aktarımında GSM/GPRS/3G kullanarak veri aktarımını sağlar. Bu yapıda müşterinin özellikle kendi Server yapısını oluşturmasına gerek yoktur. Haberleşme kalitesi ve sürekliliği tamamen GSM sağlayıcısına bağlı olduğundan güvenlik ve işletme maliyeti göreceli olarak avantajlıdır.

enerji izleme

Önerilen İçerikler

Neler takip edilmeli?

Enerji izleme denilince akla ilk olarak elektrik gelmesine rağmen yatırımlarınızın ve projelerinin başarılı olması adına her türlü gider kaynağınızın izlenmesini öneririm.

Elektrik;

1-     Linye Bazlı Takip Yapılmalı

  • Aydınlatma
  • HVAC
  • UPS
  • Hava Perdeleri
  • Döner Kapılar
  • Asansörler ve yürüyen merdivenler
  • İşletmenize bağlı olarak detaylandırılabilir

2-     Kompanzasyon

3-     Ana Besleme

Su;

1-     Ana Besleme

2-     Depolar

3-     Merkezi Su Isıtma kullanılıyor ise Sıcak Su Sayaçları

4-     WC, Lavabolar gibi dikkatimizden kaçan ancak en çok su israfının olduğu yerlerin tespiti yapılıp önlemler alınmalı

Doğalgaz;

1-     Ana besleme

2-     Daire başı kalorimetreler

Dipnot:  02.05.2007 tarihli 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “enerji verimliliği kanununda” yer alan “Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.”  ve “Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir.”

Hükümleri gereğince sürenin 5 yılı doldurduğu 02.05.2012 tarihi itibariyle  “ısı paylaşım sistemi” kullanmayan binalara ceza uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın bu cezalara maruz kalmaması adına bina yöneticilerinin yetkili firmalarla görüşerek bu sistemi binalarında uygulamaları gerekmektedir.

Akıllı şebekelerin yol haritasında bu noktaların izlenmesi sadece başarılı bir başlangıç olup devamında daha çok nokta ve bileşenlerin dahil edilmesi gerekmektedir.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla