Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İç Denetim

0 124

Bilindiği gibi 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ ile bundan sonra Şirketler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından denetlenecektir.

Belediyeler, KİT’ler, Eğitim Kurumları gibi Kamu hizmetlerini kamu görevlileri aracılığı ile yürüten Kamu Kurumlarının faaliyetleri, her kurumun Teftiş Kurulları aracılığı ile denetime tabidir,

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Kamu Kurumu aracılığı ile yürütülürken Teftiş Kurulları tarafından sürekli denetlenirken, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleşmesinden üç sene sonra nihayet bir denetim yönetmeliği yayınlanmış fakat şu ana kadar denetimlere başlanılmamıştır.

Ticari Faaliyette bulunan her şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Kamu tarafından denetlenir, ama şirketler bilanço büyüklüğü kriterine göre mali açıdan bağımsız yeminli denetim firmaları tarafından da denetlenmek zorundadırlar.

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Elektrik Satış şirketlerinde ise durum görünenden daha karmaşık olduğu için yeminli denetim firmalarının görev tanımları dışında kalan ve bir taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının denetimine hazırlıklı olarak Yasa ve Yönetmeliklere aykırılıkların önüne geçerek Bakanlık denetimi neticesi olumsuzluklardan gelebilecek yaptırımları önlemek diğer taraftan ise Şirketin çıkarlarını korumak amacıyla iç denetim veya hizmet alma yolu ile şirket yönetimleri tarafından denetlettirilmelidir,

Aksi halde ne bağımsız denetim şirketinin ne de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetimlerinin ilgi alanına girmeyecek olan;

Önerilen İçerikler

Bir elektrik dağıtım şirketinin lisans bölgesi dahilindeki bir ilde, 29.08.2013 tarihinde sabah saat 04.30 tarihinde ambar sahasında elektrik varken güvenlik kameraları kapatılarak plaka numarası bizde saklı olan bir kamyona bir tambur yer altı kablosu yüklenip, araç sahayı terk ettikten sonra tekrar kameralar hizmete alınmasına rağmen bugün olduğu gibi gelecekte de şirketiniz olayın farkına varmayabilir.

Veya ambar sahasında elektrik dağıtım şirketine ait vinç ile yükleniciler için bedeli vinç operatörü ve tesis yöneticisine ait olmak üzere ücret karşılığı yükleme ve boşaltma işleri gibi işler rutin hale gelir.

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetlerinde kullanılan ve Yönetim bilgi Sistemi yazılımlarındaki açıklarında, kullanıcılardan önce yönetimin belirleyerek önlem alması gerekmektedir, aksi halde, yönetim fark edene kadar o açıklardan çok sular geçer.

Bunun yanında çantada keklik görülen en garantili ve denetimli olarak bilinen vezneler, müşteri veya perakende satış hizmetlerinde faturalamadan önceki hizmetler dahil olmak üzere birçok konuda şirketler denetim yaptırarak zarara uğramaktan kurtulmuş olurlar.

İç denetimdeki asıl hedef; şirketin yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı bugün kar’dan zarar edip etmediği ile gelecekte yasa ve yönetmeliklere aykırılıktan dolayı uğrayacağı maddi ve idari zararları önlemek olduğu unutulmamalıdır.

Unutmamak gerekir ki önlemek ödemekten daha ucuzdur.

Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla