akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Reaktif Enerji Bedelinden Kurtularak Daha Az Fatura Ödeyebilirsiniz

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 5.bendinde;

“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden,

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde;

Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde on beşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

 Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır” denilmektedir.

Buna göre, bu güçte ve gruptaki kullanıcıların kompanzasyon tesislerini uygun şekilde tesis ettirmeleri her şeyden önce kendi maddi menfaatleri için gereklidir, ama unutmamak gerekir ki;

Kompanzasyon tesislerini uygun şekilde yaptırmak ne kadar önemliyse tüketim oranlarını da sürekli takip ederek tarifelerdeki oranları aşmamak gereklidir.

İlgli içerikler
1 79

Kompanzasyon sisteminde sürekli olarak çalışan kontaktörde deformasyon, kondansatörlerde ise şarj ve deşarj sayısından dolayı zamanla özelliklerini kaybedebilir veya devreye alma ve çıkma arasındaki sürelere bağlı olarak deformasyona uğramaları ve bu nedenle görevlerini yapamaz hale gelmeleri durumunda Aktif, Endüktif ve Kapasitif oranlarını tutturmak mümkün olmayacaktır.

Bunun için, kompanzasyon tesisinin tasarım ve yapımında tesisin gücünün hesaplanması, kaç grup düzenleneceği, grupların hangi güçlerden başlanacağını iyi tasarlamak gerekir, bunun yanında röle ayarlarının düzgün yapılması gerekir.

Kompanzasyon sisteminin düzgün olarak yapılması bir daha sorun olmayacağı anlamına gelmez, kontaktörlerden veya kondansatörlerde oluşacak bir arıza veya kompanzayon sistemindeki sigortalardan birinin atması (bu durumunda tesisin elektriğinde kesinti olmaz, sadece kontaktörler devre dışı kalacağı için) durumunda bir gün içerisinde Endüktif veya Kapasitif oranları aşarak o ayki faturanızda yüksek miktarda reaktif bedel ödemek zorunda kalırsınız.

Bu bedel her işletme için istenmeyen bir masraf olduğu gibi resmi kurumlarda ise bu bedel doğrudan kurum yöneticilerine rücu edildiği için dikkat etmek gerekmektedir.

Bunun takibi ise işinde profesyonel ve mevzuatları yakından takip eden firmalar veya kişiler aracılığı ile uzaktan kontrol ve kumanda ile veya sayaç tüketimlerinin günlük olarak takibi ile mümkün olacaktır.

Coşkun Tezel

[email protected]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.