Eski Yönetmelik, Yeni Sunum.

0 58

26 Eylül 2013 Perşembe günkü Zaman Gazetesinde İsmail ALTUNSOY “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),  elektrik abonelerine son aylarda gelen yüksek fatura sorununu çözmek için Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. “ başlıklı haberinde EPDK’nın konuyu ele aldığını ve bu konuda yeni düzenlenecek Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlemeler yapılacağını belirtmiş ve haber detayında;

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),  elektrik abonelerine son aylarda gelen yüksek fatura sorununu çözmek için Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. Yeni hazırlanan taslağa göre, elektrik dağıtım şirketleri abonelerine önceki faturalarının çok üzerinde yüksek fatura gönderemeyecek. Abone yüksek faturaya itiraz ederse, sadece önceki fatura tutarını ödeyecek. İlgili dağıtım şirketi, fatura farkını ispat edecek. Ayrıca, yeni düzenlemeye göre aboneler geçmiş 1 yıla yönelik fatura tutarlarını, son faturalarında görebilecek”

Oysa aşağıda görüldüğü gibi, bu düzenlemeler bir yıldır EPDK’nın sayfasında yayında ve yürürlüktedir, buradaki tek yenilik “müşterinin faturasında geçmiş bir yıla yönelik fatura tutarını görmesidir.” Onun dışında tamamı bir yıldır yürürlükte olan maddelerdir.

Hatalı bildirimde bulunulması

MADDE 23 — (1) Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususlardır.

(2) Hatalı bildirimlere karşı, müşteri tarafından fatura tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde perakende satış şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile müşterinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda müşteri, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihinden önce ödeyebilir. Bu durumda müşteriye 24 üncü (zamanında ödenmeyen borçlar) madde hükümleri uygulanmaz.

Önerilen İçerikler

(3) İtiraz, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

(4) İtirazın dağıtım şirketini ilgilendiren hususlarla ilgili olduğunun tespit edilmesi halinde, itiraz geliş tarihinden itibaren perakende satış lisansı sahibi tarafından iki iş günü içerisinde dağıtım şirketine iletilir. Dağıtım şirketi itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde inceleme sonuçlarını perakende satış şirketine bildirir. İnceleme sonuçları Perakende satış şirketi tarafından en geç üç iş günü içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirilir.

(5) İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunmaması halinde, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı, müşteriden tahsil edilir.

Yeni hazırlanan yönetmelikte, ölçüm hassasiyetinden şüphe edilen sayacın test ve kalibrasyonunun Sanayi İl Müdürlüklerinde yapılması ve şartları karara bağlanmalıdır, aksi halde bu ticaretin taraflarından biri olan dağıtım şirketinin test ve kalibrasyon raporuna göre fatura düzenlenmesi her zaman şüphelere meydan verecek ve sorunlar devam edecektir.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla