akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Bu Elektrik Faturasını Anlamaya Prospektüs Lazım.

Aksa- Fedaş
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin;

5.Maddesi 3.paragrafında “Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.” Ve,

6.Madde 4.Paragrafında “Dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi arasında kullanım amacıyla sınırlı bir süreyi içeren bağlantı anlaşması imzalanır.”

            Hükümlerine rağmen, geçici olarak enerji temin etmek üzere Lisans Sahibi Dağıtım şirketine 27.07.2013 tarihinde yazılı olarak Müracaat eden bir tüketiciye, ilgili Dağıtım Şirketi tarafından  29.07.2013 tarihli bir yazı ile ölçü devresinin nasıl tesis edileceği ve koşulları belirtilmekte iken, 30.07.3013 tarihinde kullanıcının ölçü devresi tesisi ve bağlantı anlaşması imzalanmadan tesisin gücü dikkate alınarak dört günlük bir tüketim için 1980 kwh karşılığı olarak bir fatura düzenlenerek tahsil ediliyor.

aksa-fedas-fatura

 Fatura düzenlenmesine düzenlenmiş,  fakat faturanın içeriğinden çok soru işareti bulunmaktadır.

  1. Faturada sayaç markası ve seri numarası ile sayacın ilk ve son endeksleri, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 22.maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen belirtilmemiştir.?
  2. Bu fatura üç hesabından yapılmış ise tesisin günlük kaç saat çalıştığı hesaplanmıştır.?
  3. Tesisin kurulu gücü 22.000 Watt olarak görüldüğü halde neden İndüktif ve Kapasitif Reaktif hesaplamaları yapılmamıştır.?
  4. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21.madesinin 1.c bendinde açıkça belirtildiği üzere düzenlenen ödeme bildiriminin son ödeme gününden en az on gün önce müşteriye tebliğ edilmesi gerekirken,  Neden fatura tarihi ile
  5. son ödeme tarihleri 30.07.2013 olarak düzenlenmiştir.?
  6. Faturada son okuma tarihi 03.08.2013 tarihi bulunmasına rağmen, fatura tarihi nasıl 30.07.2013 düzenlenir. Şayet sayaç varsa sayaç değeri okunmadan 3 gün öncesinde nasıl fatura düzenlenir.?
  7. Faturada adres olarak “Kuyulu Köyü” olarak belirtildiği halde, fatura detayındaki 20.22 Tl tutarındaki Belediye Gelirleri Kanununda açıkça Elektrik Tüketim Vergisinin Belediye sınırları dahilindeki tesislerin elektrik tüketimlerine tahakkuk ettirileceği belirtilmiş olmasına rağmen, Faturadaki  “Belediye Tüketim Vergisi” hangi yasal dayanağa göre tahakkuk ettirilmiş, Tahsil edilen bu Belediye Tüketim Vergisi Hangi Belediye’ye ödenecektir.
  8. Şayet sayaç takılmadan elektrik kullanıldı ise 27.07.2013 tarihinde enerji kullanımı için şirketinize müracaat eden kişinin tesisinde 30.07.2013 tarihinde kaçak tahakkuku yapmış iseniz;  kaçak hesabı hangi kritere göre hesaplanmıştır, şayet elinizde sağlam deliller bulunmaz ise tesisin tek vardiya çalışması (yani günlük sekiz saat) hesabı üzerinden tüketim belirlemeniz gerekmektedir, bu durumda 22.000 Watt gücündeki tesisin 1980 kwh tüketimi nasıl belirlenmiştir.?
İlgli içerikler
1 79

Elektrik faturalarının nasıl düzenleneceği yönetmeliklerde belirtildiği halde, bu faturanın içeriğini anlamak mümkün değildir. Bu faturayı anlayabilmek için değil Prospektüs, Ansiklopedinin bile yetmeyeceği açıktır.

[email protected]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.