akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Yollarda Duble, Yolsuzluklarda !!!

s01 s02Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin lisans sınırları içerisinde abonesiz elektrik enerjisi kullanan bir kullanıcıya yönetmelikler çerçevesinde 24.11.2008 tarihinde bir kaçak/usulsüz tutanağı düzenlenmiş bu tutanağa istinaden düzenlenen kaçak tahakkuku müşteri tarafından 07.01.2009 tarihinde ilgili kurum veznesine ödenmiştir.

Ekte görülen kaçak faturası incelendiğinde

so3

ilk endeksin 0 (Sıfır) son endeksin ise 4503 olduğu halde kullanıcı tesisinin akım trafosu olmadığı (çarpanın bir olduğu görülmektedir) tüketimin ise 8.164 kwh olması ise söz konusu bu faturanın bir kaçak tahakkuku olduğunun göstergesidir.

Ekteki bel gede görüldüğü gibi 17.02.2012 tarihinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’den borcu yoktur belgesi alarak aynı gün içerisinde sayacındaki fatura edilmemiş tüketim bedeli olarak 27,60 Tl. tutarındaki borcunu ödeyerek 310,01 Tl tutarındaki güvence bedelini iade alarak söz konusu abone tahliye edilmiştir.

2013 yılında ise sözleşmesi 17.02.2012 tarihinde sona ermiş olan abonede bir eski borçtan dolayı abone sözleşmesini fesih etmiş kişi hakkında Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 12.11.2012 tarihi itibariyle ilamsız icra takibi başlatılmıştır.

İcra evrakının ekinde gönderilen hesap ekstresine bakıldığında ise icra takibine konu borcun tahakkuk tarihi ise 24.04.2009 tarihi görülmektedir.

so5

Şimdi sırası ile uygulamalara bakarsak;

1. Şayet söz konusu borç ekstrede görüldüğü gibi 24.04.2009 tarihinde oluşturulmuş ve tahsil edilmemiş ise, nasıl

2. Eğer bu tahakkuk 17.02.2012 tarihinden sonraki bir tarihte 24.09.2009 tarihli olarak oluşturulmuşsa;

oluyor da 17.02.2012 tarihinde abone hakkında borcu yoktur belgesi düzenlenerek abonenin güvence bedeli iade

edilerek sözleşmesi feshediliyor.

İlgli içerikler
1 79

– Müşteriye hiçbir tebligat yapılmadan iki yıllık gecikme cezası işletilmesinin yasal dayanağı var mıdır.?

– İki yıl eriye dönük bir tahakkuk oluşturulması ile, tahakkuka bağlı olan K.D.V ve Kurumlar Vergisi gibi

vergilerin beyannamelerinin ve ödemelerinin yapılma imkanı var mıdır.?

– Şayet geriye dönük oluşturulan bir borç mevcut ise; bu tahakkukların beyan dönemi geçmiş olması nedeni ile

vergi ödemeleri yapılamayacağından Kamu adına bir vergi kaybı oluşmakta mıdır.?

– Müşteriye hiçbir tebligat yapılmadan, müşteri hakkında icra takibi yapılması hangi yönetmelikte yazmaktadır.?

3. Her tahakkuk cari tarih içerisinde oluşturulmalıdır. Şayet bu tutanağa sonradan tahakkuk yapılacaksa bu tarih cari ay

olmalıydı.

Ayrıca söz konusu bu borcun hangi tarihte oluşturulduğu ise bilinmeyecek bir muamma değildir. Kullanılan yazılımlarda yapılan işlemlerin kayıtları tutulmaktadır. Şayet bu konunun üzerine gidilmesi durumunda yapılan işlemlerin tarih ve saatine ulaşmak mümkündür.

Bu uygulamaya muhatap olan tüketici bundan beş ay önce ilgili Şirkete, EPDK’ya ve Enerji Bakanlığına yazılı olarak müracaat ettiği halde sadece EPDK tarafından tüketiciye konunun araştırılacağı konusunda bir yazı gelirken, Şirket ise kendine 1 kilometre uzaklıktaki müşterisine cevap bile vermemiştir. Bu nedenle insanların aklındaki soru işaretleri de artmaktadır.

Bu kadar vurdumduymazlık ile şirketin bir taraftan ticari kalite yönetmeliğine, diğer taraftan ise kişilerin dilekçe ve bilgi alması konusundaki yasaya ve bu konudaki Başbakanlık genelgelerine bile uymaması ayrıca bir idari ve hukuki yaptırım

gerektirmektedir.

Burada kimseyi suçlamak ve usulsüzlüklerini deşifre etmek gibi bir misyon üstlenmiyoruz, fakat çözümsüzlük konusundaki şirketlerin ısrarlarını devam ettirmeleri sonucunda hem tüketicileri hem de Devlet ile şirketlerin menfaatlerini korumaya gayret etmekteyiz.

[email protected]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.