Yönetmeliklerin Hazırlanması ve EPDK’nın Başarısı

0 37

EPDK kendi sitesinde yayınladığı bir duyuru ile yeni hazırlanan

“Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”

taslağını yayınlayarak, bu konuda 16.07.2013 tarihine kadar görüş talep etmektedir.

.           Başka kurumlarda görülmemiş bu uygulamanın EPDK tarafından uygulanması ile sektörde profesyoneller ile müşterilerin görüşlerini ilgili kuruma iletmeleri ile gayet güzel olan bu yönetmelik daha güzel hale gelebilir, birilerinin gözden kaçırdıkları ve yaşadıkları sıkıntıların yönetmelikle çözülme kavuşması ile daha sorunsuz bir sektör oluşturulabilecektir.

Hazırlanan taslakta ise, daha önce farklı zamanlarda yayımlanmış olan Perakende Satış Sözleşmesi yönetmeliği, Usulsüz ve Kaçak kullanımla ilgili usuller ve damga süresini doldurmuş sayaçların damgalama ve değiştirilmesi uygulamaları gibi birçok uygulamanın tek bir yönetmelik altında birleştirilmiş olması ise erişilebilirlik açısından oldukça önemli bir gelişmedir.

Bundan önce EPDK tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 10.maddesinin 2.paragrafında;

“Müşteri olacak başvuru sahibinin perakende satış sözleşmesinde T.C. kimlik numarasını, kimlik bilgilerini, mülkiyetin kime ait olduğu ve elektrik kullanılacak yerin adresini belirtmesi istenir. İşyeri açan gerçek ve tüzel kişilerden perakende satış sözleşmesinde ayrıca ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, bağlı bulundukları vergi dairesi adını, ticaret unvanlarını, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adını belirtmeleri istenir. Perakende satış sözleşmesi işlemlerinde abone olacak gerçek ve tüzel kişilerden kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, tapu fotokopisi, kira sözleşmesi, daha önce kullanımda bulunduğu yerde elektrik borcunun olmadığını gösterir “Borcu yoktur” belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası veya vergi numarasını gösterir belge istenmez.” Hükmüne rağmen bazı Perakende Şirketleri Müşteriler ile yaptıkları sözleşmelerde olması gereken belgeler dışında;

-Tapu Fotokopisi

Önerilen İçerikler

-Kimlik Fotokopisi

-Kira Kontratı

-Vergi Levhası

gibi belgeler istemektedirler, buradan da anlaşılacağı gibi bu kadar emekle işin kurallarını belirleyen yönetmelikler nedense uygulanmamakta ve farklı dağıtım bölgelerinde farklı uygulamalarla standart dışı uygulamalar yapılmaktadır.

Kaldı ki bu kadar belge isteme ve bunları arşivleme şirketler için iş yükünden ve düzensiz arşivden başka bir işe yaramamaktadır.

Yönetmelikleri uygulamamakla perakende şirketler sadece kendi iş yüklerini çoğaltmaktadırlar,

bu kadar belgenin muhafaza edildiği sözleşme dosyalarının birkaç yıl sonraki hali herhalde klasörden farksız olmayacaktır.

Ekip çalışmasının başarılı sonuçları hayatın her alanında görülürken, bu kadar geniş bir veri kaynağından toplanan verilerin EPDK’nın değerli uzmanlarının yorumları ile bu günkü ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin uygulamaya gireceği görünmektedir.

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla