Serbest Tüketiciler ile Reaktif, Usulsüz ve Kaçak Cezaları.

0 103

30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun cc)

paragrafında “Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,” olarak tanımlanmıştır.

Serbest tüketici uygulaması uzun bir zamandan beri yürütüldüğü halde özellikle, serbest tüketicilerin;

–          Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 maddesinin 5.paragrafında

“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir.

Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür….” diye tanımlanan reaktif enerji ceza kriterlerini aşan tüketicilere uygulanacak olan reaktif enerji tahakkuku şu an itibari ile lisans sahibi perakende satış şirketleri tarafından ayrıca tüketiciye tahakkuk ettirilmektedir.

İşin doğrusunun bu şekilde olması gerekir, fakat uygulama hakkında hiçbir yasal düzenleme ve uygulama talimatı olmaması nedeniyle faturalandırma ve takip konusunda lisans sahibi perakende şirketlerde ve tüketiciler tarafında karmaşa devam etmektedir.

Önerilen İçerikler

–          Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13 ve 14 maddelerinde belirtilen Kaçak ve Usulsüz elektrik kullanımı tariflerinde belirtilen tanımlara uyan kullanımlar ile;

Kaçak kullanımda güç ve süre hesabından bulanacak ölçülemeyen tüketimler ile kaçak tarifesi yöntemi ile tahakkuk edecek cezalı bölümlerin muhatabının tedarikçi veya lisanslı dağıtım şirketinin hangisi olduğu belirlenmemiştir.

–          Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 19 ve 20.maddelerinde belirtilen müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle sayacın tüketim kaydetmemesi veya hatalı ölçüm durumlarında;

Müşterinin kusuru dışında bir eksik ölçüm tespit edilirse, bu durumda eksik tüketimin hangi usullerde tahakkuk ettirileceği, bu tespiti yapan lisans sahibi dağıtım şirketinin hangi yöntemleri izleyeceği konusunda çalışmaların acilen tamamlanması gerekmektedir.

Bilindiği gibi serbest tüketici limiti yıllık 5.000 kwh’a indirilmesi ile tedarikçi şirketlerin fiyat rekabetinde daha avantajlı teklifler sunmaya devam etmesi ile serbest tüketici sayısında ciddi artışlar gündeme geldiği zaman bu karmaşanın içinden çıkmak daha zor hale gelecektir..

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla