akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Önden Giden Uygulamalar ve Ardından Gelen Yasal Düzenlemeler.

Bundan birkaç ay önce Dağıtım Şirketlerinin,  Damga yılını doldurmuş olan müşteri sayaçlarını ücret karşılığı değiştirmesi ile karşı karşıya gelen müşteri ve Dağıtım Şirketlerinin yaşadığı sıkıntılardan sonra,

EPDK yayınlamış olduğu bir tebligatla yatırım programı dahilinde,01.01.2014 tarihinden itibaren müşteri ölçü sistemindeki elektrik sayaçlarının,  görevli dağıtım şirketleri tarafından ücretsiz değiştirileceği ve bu sayaçların mülkiyetinin dağıtım şirketinde olacağını vurgulaması ile mevcut karmaşa sona ermiştir.

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9.maddesinin 7.bendinde

“Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut kullanıcıların mülkiyetinde olan sayaçlar, işletme ve bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan iz bedelle devralınır.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

İbaresi ile yasal dayanağa kavuşturulmuştur.

Burada bir başka eksiklik ise iki ay önce bedelini müşteriden tahsil ederek mülkiyeti müşteriye ait olan yeni takılan bir sayacın mülkiyetinin iz bedeli üzerinden Dağıtım şirketine geçmesi ise en azından Vergi Usul yasası açısından sakıncalar doğurmaktadır, bilindiği gibi en azından amortisman süresi sonunda iz bedeli üzerinden değerlendirilmiş olmalıdır.

İlgli içerikler
1 79

Ayrıca bir ay önce bedel ödeyerek sayacının değiştirilmesini kabul etmiş tüketici ile bir ay sonra hiçbir bedel ödemeden sayacı değiştirilmiş tüketici arasında da bir haksızlık ve mağduriyet söz konusu olacaktır.

Bu durumda Dağıtım şirketleri bünyesinde bulunan Sayaç ayar İstasyonları ve test masalarının da fazla bir fonksiyonu kalmayacaktır.

Sadece hatalı değer kaydettiği şüphesi ile gerek müşteri tarafından, gerekse dağıtım şirketi tarafından kalbirasyon testi yapılmasının talebi ve gerektiği durumlarda ise elektrik dağıtımı ve tüketimi konusunda taraf olmayan, iki tarafa da aynı uzaklıkta bulunan Sanayi İl Müdürlükleri bünyesindeki ayar ve test merkezinde test edilerek raporlanması en doğru uygulama olacaktır.

Böylelikle Sanayi İl Müdürlükleri bünyesinde hazırlanmış olan elektrik sayaçları kalibrasyon raporları daha tarafsız ve daha güvenilir olacak ve yeni sorunların önüne geçilmiş olacaktır

Bu uyulama ile hatalı tüketim kaydettiğinden şüphelenilerek yapılan test sonucunun doğrudan elektrik tüketimini etkileyen, belki durumuna göre müşteri aleyhine düzenlenecek olan fark faturasına etki edeceği olmasından dolayı mutlaka tarafsız bir birim tarafından test edilmesi gerekecektir.

Ayrıca elektrik sayacı kalibrasyonu konusunda ihtisaslaşmış bir ekip ve kurumun verdiği rapor daha inandırıcı olacaktır, kaldı ki birçok dağıtım şirketi şu anda bir ölçü sistemini etelon etmeyi,  bir elektrik sayacını test masasına bağlamayı ve hâlihazırda kullanılan mekanik sayaçlarda watlı ve watsız sayacı birbirinden ayırabilecek personel temininde bile zorluk yaşamaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.