akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Verilerin Güvenliği ve Güvenilir Veriler.

            Verilerin güvenliğini sağlamak için gösterdiğimiz çaba kadar güvenilebilir veri üretme konusunda da çabamız olmalıdır,

aksi halde güvenilir olmayan verinin güvenliğini sağlama çabasının da fazla bir anlamı olmamaktadır.

            Karar mekanizmasında bulunan yöneticiler ellerindeki mevcut bilgileri değerlendirerek bir yol haritası oluşturmaktadırlar. Bu nedenle üretilmiş olan verilerin güvenilirliği şirketler için çok önem taşımaktadır.

            Abone sayısını net olarak bilemeyen bir dağıtım şirketi sayaç okuma gerçekleşme yüzdelerini tam olarak nasıl bilemeyecek ve önlem alamayacaklarsa, tahsilat gerçekleşme oranları konusunda detaylı çalışmalar olmadan, vadesi geçmiş alacakların takipleri net olarak bilinemeden aylık tahakkuk ile aylık tahsilatlarını kabaca kıyaslayarak kısaca tahsilat gerçekleşme oranlarına bakarak bir yol haritası yapılamayacaktır.

            Her Elektrik Dağıtım bölgesi, hatta aynı lisans bölgesi içerisindeki farklı illerin şebeke yapısı,

Yerleşim durumu ve abone portföyü dikkate alınarak teknik kalite, ticari kalite ve iş verimliliği açısından ayrı, ayrı incelenerek farklı stratejiler oluşturulabilmesi için güvenilebilir bilgiler üretilebilmeli, bu bilgilerin farklı açılardan doğrulanabilmesi ile uygun formatta tablolar oluşturulabilmelidir.

İlgli içerikler
1 79

            Elektrik Dağıtım sektöründe doğru bilgi üretmek, diğer sektörlere göre farklılıklar göstermektedir.

Milyonlarca müşterisi ile yüzbinlerce tedarikçisi olan perakende şirketlerinde farklı, Yurdun hatta Dünyanın dört bir tarafına lojistik hizmetler sunan işletmelerde farklı ve elektrik dağıtım sisteminde farklı şekilde bilgiler üretilmektedir.

            Üretilen verilerin güvenilir olması yanında güncel olması da,  bilginin güvenilirliği kadar önemlidir, çünkü sektörde veri kaynakları çok dinamiktir bu nedenle verilerdeki her değişikliği en hızlı şekilde güncellemek en doğrusudur.

            Üretilen bu verilerden güvenilebilir ve sağlam bilgiler farklı şekillerde diğer verilerle kıyaslanarak doğrulukları teyit edilerek ve uygun formatlarda, gerekli hallerde diğer tablolarla birleştirilerek gerektiğinde ise ayrıştırılarak karar mekanizmasındaki yöneticilerin kullanımına sunulmalıdır.

            Şayet bilgiler doğru ve güvenilir verilerden oluşturulmamışsa, bu bilgilere dayanılarak yapılan uygulamaların da sonuçları çok farklı olacak ve hedeflenen noktadan uzak ve beklenmeyen sonuçlar getirecektir.

             Bu kadar çaba ile elde edilmiş olan bilgilerin güvenliğinin sağlanması ile ayrı bir çalışma ile sağlanmalıdır. Her türlü içeriden ve dışarıdan gelen tehditler ile yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı olarak bilgilerin korunması sağlanmalıdır.

            Bilgilerin güvenliği,  istihdam oranlarından, iş aylaklığına,  teknik ve ticari kalite uygulamaları ve verimlilik ile doğrudan ilişkili olarak şirketlerin başarı oranlarında etkili olacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.