ICSG 2013 Sunumları; Demirtaş OSB

0 42

 Kurum Hakkında;

Demirtaş OSB – DOSAB elektrik enerjisi konusunda kapsamlı, ilk ve bir çok OSB’ye örnek teşkil eden adımlar atmıştır. 2003 yılında başlanan dağıtım şebekesi yatırımları 2007 yılında tamamlandı. Bu süreçte elektrik için 25.740.802 TL yatırım yapıldı. Bu yatırımın 19.445.962 TL’lik kısmı bölge içi orta gerilim (O.G.) yer altı şebekesi, 6.294.840 YTL kısmı ise iletim sistemine bağlantı projelerinden oluştu. Bölgede bulunan sanayicilere elektrik enerjisini kaliteli, kesintisiz, sürekli ve olabildiğince ucuz temin için adım adım gerçekleşen projeler bütünü şöyledir:

 Dağıtım Şebekesi

Bölgede TEDAŞ’a ait elektrik şebekesinin yetersiz ve ihtiyacı karşılamaktan uzak bir durumda olması ve DOSAB’ın büyümesi de dikkate alınarak, öncelikle sağlıklı bir Elektrik Dağıtım Projesi yapılmıştır. Proje, aynı baradan beslenen kapalı ring şebekesi olarak, ring hattının herhangi bir noktasında bir arıza meydana gelmesi halinde dahi enerji kesilmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Dağıtım Şebekesi, yeraltı kablo olarak planlanmış, dünyada en çok tercih edilen Vakum Kesicili Metal Clad hücreler, en son teknoloji ürünü olan koruma röleleri ve ölçü sistemi öngörülmüştür. 2003 yılı başında yapılan ihale sonucunda şebekenin ilk bölümü, 4 adet Dağıtım Merkezi ve bunlar arasındaki 1×240 mm2 kesitli XLPE kabloların döşenmesi işi aynı yılın haziran ayında tamamlanmıştır. 16 Haziran 2003’de ilk abone bağlantısı yapılmıştır. Siemens ile birlikte tasarlanan ve hayata geçirilen dağıtım şebekesi ile bölgede %3 civarında bulunan kayıp/kaçak oranı, %0,5 mertebesine düşürülmüştür.

 TEİAŞ Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşmaları

DOSAB, 2004 yılında TEİAŞ ile Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşmaları yapıp, bölgenin elektrik dağıtım projesini iletim sisteminden enerji temin edecek şekilde projelendirmiş, bu kapsamda yatırımlarını da yapmıştır. Enerji piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek, yeni projeler geliştirip, sadece bir tek tedarikçiye bağlı olmaktan kurtulan DOSAB, Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması akabinde, 1.5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirip, iletim sistemine erişimi sağlamıştır. 2006 yılı içinde tüm katılımcılar DOSAB şebekesine bağlanmıştır. 2007 yılı başından itibaren elektrik enerjisi ihtiyacını iletim sistemi üzerinden Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ)’den temin etmeye başlamıştır.

 Demirtaş Trafo Merkezi’nde referans bir yatırım

TEİAŞ’a ait 154/33 kV 2 x 100 MVA Demirtaş Trafo Merkezinde, DOSAB’a tahsis edilen 100 MVA trafonun artan gücü karşılayamayacağı görülerek, TEİAŞ ile yeni bir Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmalar ile Demirtaş Trafo Merkezi’nde DOSAB’a tahsis edilen 100 MVA trafoya ilave olarak ikinci bir 100 MVA trafo daha tesis edilmesi, 33 kV şaltın ikiye bölünerek, 15 fiderlik bölümün DOSAB’ın kullanımına tahsis edilmesi sağlanmıştır.

DOSAB, yapılan anlaşmalar gereği Demirtaş Trafo Merkezi’nin projesini yeniden yaptırarak, trafo merkezinde 1 adet 154 kV, 15 adet 33 kV fiderin ve 1 adet 100 MVA trafonun temin ve tesisini gerçekleştirmiş ve 11 Kasım 2007 günü işletmeye alınmasını sağlamıştır. Bu yatırım toplam 4.796.000 TL’ye gerçekleştirilmiştir.

Önerilen İçerikler

TEİAŞ Demirtaş TM 154KV Fider İlavesi, OG Hücre Donatımı ve Enerji İletim Hatlarının Revizyonu işi de OSB’ler için yeni referans teşkil edecek yatırım olmuştur.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 422 adet katılımcı DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinden elektrik almaktadır. DOSAB’da DM sayısı 11, toplam OG kablo uzunluğu 501 km, kurulu güç 400 MVA, puant güç 115 MW, yıllık elektrik tüketimi 850 milyon kWh’tir.

DOSAB, Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ndan 31 Ocak 2008 tarihinde dağıtım lisansı almıştır.

ICSG 2013 ‘ te yer alan sunum; 

ICSG de Paylaşılan Sunumlar

ICSG Haberleri

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla