Sakla Kayıp Kaçağı, Topla Parayı

0 34

Son zamanlarda tüketicilerin Elektrik Faturalarındaki Kayıp/Kaçak bedelleri konusundaki hukuki başarıları karşısında,

elektrik faturalarındaki kayıp/kaçak bölümündeki bedeller görülmemeye başladı, fakat bu tüketicilerin kayı/kaçak bedeli ödemedikleri anlamına gelmiyor.

Elektrik faturalarınızı incelediğiniz zaman kayıp/kaçak bölümünde değer olmadığını göreceksiniz, bunun yanında faturalarınızın üst bölümünde enerji birim fiyat bölümünü geçmiş ay faturanızla kıyasladığınız zaman, elektrik fiyatına zam gelmediği halde birim fiyatın, EPDK’nın yayınladığı elektrik tarifesindeki kayıp/kaçak bölümündeki oranı kadar enerji fiyatı kadar arttırıldığını göreceksiniz.

Kısaca her ay ödediğimiz kayıp/kaçak bedeli elektrik birim fiyatına eklenerek yine alınmaya devam ediyor.

Elektrik Piyasası Müşteri Yönetmeliği’nin 22.maddesinde;

Ödeme bildirimlerinde yer alan bilgiler

MADDE 22 — (1) Müşterilere düzenlenecek ödeme bildirimlerinde, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;

a) Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone grubu,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

d) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

e) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,

f) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli,

g) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,

h) Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri,

i) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,

j) Müşteri hizmetleri merkezinin telefon ve faks numaraları ile internet adresi,

k) Günlük enerji tüketim ortalaması,

Önerilen İçerikler

l) Bir sonraki okuma dönemi,

m) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç.

Yukarıdaki maddenin (g) bendine dikkat edersek “vergi, yasal kesinti” lerin ödeme bildirimlerinde görülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Elinizdeki ödeme bildirimi veya elektrik faturasını incelediğiniz zaman,

–          Perakende Satış Hizmet Bedeli,

–          İletim Sistem Kullanma Bedeli,

–          Dağıtım Bedeli,

–          Sayaç Okuma Bedeli,

–          Enerji Fonu,

–          TRT payı,

–          Belediye Tüketim Vergisi,

–          K.D.V,

Gibi fon ve vergilerin alınmaya devam edildiği halde, “Kayıp Bedeli” fatura detayından

çıkartılarak bedeli “Birim Fiyat”’a ilave edilmiştir. Yani alınmaya devam eden Kayıp bedeli sadece gizlenmiştir.

O zaman, gizlenen bu bedeli yukarıdaki yönetmeliğin (g) bendine göre nasıl yorumlamak gerekir.

Alınan kayıp bedeli yasal ise neden fatura veya ödeme bildirimi detayında gözükmüyor.?

Şayet Yasal ise o zaman neden yönetmeliğin ilgili maddesine uygun olarak fatura veya ödeme bildirimi detayında gözükmemektedir

Eğer kayıp bedeli yasal değilse o halde neden birim fiyata ilave edilerek tahsil edilmektedir.

Söz Konusu bu kayıp bedelini hala ödemeye devam eden tüketicilerin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla