akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Uygulanmayan Yasalar ve Tüketicilerin Mağduriyeti

Bu hafta başka bir abonenin başına gelen haksızlığı burada sizlerle paylaşıp yorumunu sizlere bırakacağım.

Tesisinde 21.05.2012 tarihinde yetkili dağıtım şirketinin yapmış olduğu kontrol sırasında, ilgili şirket tarafından müşteri adına düzenlenen elektrik faturalarının yetkili şirket tarafından yanlış okunarak % 50 eksik tanzim edildiği anlaşılmıştır.

20 çarpanlı düzenlenecek faturaların bir yıldır 10 çarpanlı düzenlendiği görülmüştür. (tesisin ölçü sisteminde bulunan akım trafosunun Elektrik Şirketine ait M/68027 numaralı mühürle koruma altında bulunduğu ve dönüşüm oranının 100/5 olduğu 1548 numaralı müşteri kontrol kartı ile belirlenmiştir. Bu açıklama ve belgeler bu eksik faturalandırma işleminde tüketicinin hiçbir kusurunun olmadığının belgesidir.)

21.05.2012 tarih ve 1548 numaralı müşteri kontrol kartına dayanılarak, aboneye 22.05.2012 tarihinde bir fark faturası düzenlenmiş ve tebligatı yapılmıştır.

Yetkili Elektrik Dağıtım şirketinin sınırsız hukuksuzlukları;

1.Müşteri 15.04.2011 tarihinde Perakende Satış sözleşmesi imzalarken Güncel Sanayi Sicil Belgesini Dağıtım şirketine sunduğu halde, ilgili dağıtım şirketi faturaları daha pahalı tarife olan Ticarethane grubundan fiyatlandırmıştır.

2.Müşteri eksik yapılan faturalandırmalarda kendisinin bir hatasının olmadığını ve faturanın,

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin;

Hatalı bildirimde bulunulması

MADDE 23 — (1) Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususlardır.

Maddesi hükmünden kaynaklanan yasal hakkını kullanarak faturanın düzeltilmesi konusunda yaptığı 18.06.2012 tarihinde yazılı başvurusuna 31.08.2012 tarihine kadar cevap verilmediği gibi, müşterinin 31.08.2012 tarihindeki aynı talebine de cevap verilmeyerek, hem;

(3) İtiraz, ilgili tüzel kişi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları müşteriye yazılı olarak bildirilir.

İlgli içerikler
1 79

Maddesi ile aynı zamanda 3071 sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Kanunu, 2004/12 Sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması hakkındaki Başbakanlık Genelgesi ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanununa muhalefet edilirken,

Diğer taraftan, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin;

Sayacın doğru tüketim kaydetmemesi

MADDE 20- 3.paragrafında belirtilen;

(3) Tüketimdeki farklar, ilgili dönem birim fiyatlarıyla ve gecikme zam olmaksızın, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir. Müşterinin talep etmesi durumunda söz konusu miktar tahakkuk süresi kadar eşit taksitler halinde ödenir.

Hükme aykırı davranılarak, müşteriye düzenlenen;

a-Sanayi tarifesinden hesaplanması gerekirken, daha yüksek tarife olan Ticarethane tarifesinden hesaplanması,

b-Fark faturasının eksik tahakkuk eden dönemlerin cari fiyatından hesaplanması gerekirken, faturanın düzenlendiği tarih olan 22.05.2012 dönemi birim fiyatlarından hesaplanmış olması,

c-Toplam borcun, Eksik düzenlenen dönemler sayısı kadar faizsiz olarak taksitlendirilmesi gerekirken, borcun defaten ve faizi ile birlikte tahsil edilmesi,

hiçbir hukuki dayanak içermemekte ve tüketiciler mağdur edilmektedir.

Belgeleri elimde bulunan bu uygulamanın bilmeden veya sehven yapıldığını iddia etmek oldukça saflık olur, çünkü tüketici 31.08.2012 tarihli dilekçesinde tüm yasal mevzuatları belirterek sorununun çözümünü talep etmiş olmasına rağmen, ne dilekçelerine cevap verilmiş, nede sorun çözülmüştür.

O zaman burada yasalara karşı gelerek suç işleyen bir dağıtım şirketinden bahsetmek daha doğrudur, bu durumda cezalandırılması gereken ilgili dağıtım şirketi olması gerekirken, tüketici mağdur olmuştur.

Bu durumda yetkili kuruluşların sorunlara çözüm getirecek uygulamalarının zaman geçirmeden başlatılarak tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi gerekmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.