Güvencesiz, Güvence Bedeli

0 65

          Malatya’da Elektrik Dağıtımı ve Perakende Elektrik Satışı “  27/9/2012 TARİHLİ VE 28424 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK  01.01.2013 tarihinden itibaren Dağıtım ve Perakende Satış Şirketleri olarak iki ayrı tüzel kişilik kazanan”  hizmetlerini yürüten perakende elektrik satış şirketi Aksa Elektrik, son zamanlarda birçok kişinin aboneliklerinin (perakende satış sözleşmelerini) tek taraflı iptal ederek tüketicilerin mağduriyetine sebep olmaktadır.

            Perakende satış sözleşmesinin iptalinin şartları ve yasal düzenlemeleri vardır, bu düzenlemelerin şartları kısaca;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

“ELEKTRİK PİYASASINDA PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”

inin 6.maddesinin 2,3 ve 4. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir, buna göre;

(2) Perakende satış sözleşmesi;

a)Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi,

b)      Taraflarından birinin iflasına karar verilmesi, tasfiye memuru atanması, hukuken tasfiyesini gerektiren bir durum ortaya çıkması veya acze düşmesi, hallerinde, mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden sona erer.

(3) Perakende satış şirketi, perakende satış sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin perakende satış sözleşmesini, 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirebilir.

Bunun yanında yukarıdaki 3. Maddede belirtilen satış sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için ise, hem yukarıdaki 2.(b) maddesi hükümlerinin gerçekleşmesine hem de aynı tebliğin 7.maddenin 1.paragrafında;

               “Müşterinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda son ödeme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteriye ikinci bir yazılı bildirimde bulunulur.

Söz konusu bildirimde müşterinin ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenecek bu süre, ikinci bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günüdür.” Hükmü, ayrıca; “ ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ”  nin 24.maddesinin 2.paragrafında “Müşterinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen ödemeleri zamanında yapmaması halinde, nihai tüketicilere enerji tedarik eden lisans sahibi şirketlerin bildirimi üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektriği kesilir. Söz konusu durum iki gün içerisinde dağıtım şirketi tarafından ilgili tedarikçiye bildirilir.” Hükmü açık olarak yapılacakları belirlemesine rağmen,

Uygulamaların hiçbir aşamasında yukarıdaki hükümler yerine getirilmeden tüketicinin perakende satış sözleşmesi (elektrik abonelikleri) iptal edilmektedir.

 Burada bir başka önemli sorun ise mevcut güvence (depozito) bedelleri, aboneliği iptal edilip yeniden perakende satış sözleşmesi imzalamaya zorlanan tüketicilerin, daha önceki aboneliklerinde ödemiş oldukları güvence bedellerinin akıbeti bilinmemektedir.

 Oysa bu gibi durumlarda mevcut güvence bedelleri günün tarifesine uygun olarak güncellenerek elektrik borcundan mahsup edilmelidir.

Bu konuda hiçbir tüketiciye, hiçbir tüketim ekstresi verilmediği için abonenin güvence bedellerinin akıbeti de verilmemektedir.

            Tüketiciler bu konuda haklarını aramak ve mağduriyetlerini önlemek için;

1.Dağıtım şirketine dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar. (Dilekçeler biri sizde kalmak kaydı ile iki nüsha olmalı ve dilekçeyi teslim ettiğinizde, tarih ve evrak kayıt numarasını almalısınız.)

2.Süresinde mağduriyetiniz giderilmez ve tarafınıza yazılı olarak bilgi verilmez ise;

a.Başbakalık Bilgi Erişim Merkezi. (Bimer)

b.Enerji Bakanlığına,

c.EPDK (Enerji piyasası düzenleme Kurulu)’na

yazılı olarak şikayette bulunabilirsiniz.

Saygılarımla

Coşkun Tezel

[email protected]

Twitter : https://twitter.com/tezel_c

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla