Güneş Enerjisi için Çok Geniş Alanlar Şart Değil

3 33

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için sanıldığı kadar geniş alan gerekmiyor. WWF’in yayımladığı Güneş Atlası, dünyanın yedi farklı bölgesinde elektrik ihtiyacının tamamının güneş enerjisinden karşılandığı durumda, ne kadar alan gerekeceğini ortaya koyuyor. Atlasa göre, Atatürk Barajı büyüklüğündeki alana yayılacak güneş panelleriyle Türkiye’nin mevcut elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak mümkün.

Güneş Atlası’nda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yedi farklı coğrafyadaki elektrik talebi değerlendirilerek, söz konusu talebin güneş panelleriyle ile karşılanması için gerekli olan alan hesaplandı. Örneklerde güneşlenme süreleri, demografik değişiklikler ve elektrik tüketimindeki artış ele alındı. Sonuçlar, bölgenin toplam alanın yüzde birinden azının 2050 yılındaki elektrik ihtiyacının tümünün karşılanması için yeterli olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’de 2002 – 2011 yılları arasında elektrik talebi %56 arttı. Artış eğiliminin yükselmesi bekleniyor. Söz konusu talep, başta doğalgaz ve kömür olmak üzere fosil yakıtlardan karşılanmaya çalışılıyor. Türkiye’nin 380 milyar kilowattsaat/yıl olan güneş enerjisi potansiyeli, mevcut yıllık elektrik tüketiminin 1,5 katından fazla.

Atlas, Türkiye’nin mevcut elektrik ihtiyacının tamamının toplam 790 km²’lik bir alana yayılacak güneş panelleriyle karşılanmasının mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Nüfusun ve kişi başına düşen elektrik tüketiminin artacağı göz önüne alındığında, 2050 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak için 1.600 km²’lik yani yaklaşık iki Atatürk Barajı büyüklüğünde bir alanı güneş panelleriyle kaplamak gerekiyor. Bu ölçü, Türkiye yüzölçümünün on binde 25’ine denk geliyor.

WWF-Küresel İklim ve Enerji Girişimi Yöneticisi Samantha Smith “Küresel iklim değişikliğinin insan ve çevreye olan etkisi arttıkça, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve doğru yerlerde hayata geçirilen yenilenebilir enerji üretim tesislerinin önemi ortaya çıkıyor. Doğa koruma ve yenilenebilir enerjinin birbirine paralel olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi gerekiyor,” dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “Enerji verimliliği önlemleri ve mevcut teknolojiler ile 2050 yılındaki elektrik ve enerji ihtiyacımızın neredeyse %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek mümkün. Sürdürülebilir bir gelecekte rüzgâr, güneş, jeotermal gibi farklı alternatiflerin yeri mutlaka olacaktır. Güneş Atlası’yla, bu alternatiflerin sadece birine odaklanıp güneş enerjisinin bize sunduğu olanaklara dikkat çekmek istedik. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü için belirlenen 6.000 MW kurulu güneşi enerjisi hedefinin yükseltilmesini ve güneş enerjisinin yaygınlaşması için elektrik dağıtım altyapısı, mevzuat ve desteklere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz,” dedi.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla