Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Asgari Teknik Özellikleri

0 200

OSOS Nedir? 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.12.2012 tarih ve 4208-19 Sayılı kararı ile,

20/10/2011 tarihli ve 3465/100 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan, “Dağıtım Şirketlerince Kurulacak OSOS Kapsamına Dahil Edilecek Sayaçların, Haberleşme Donanımının ve İlave Teçhizat ve Altyapının Asgari Teknik Özellikleri”nin 1.4 ve 1.5 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1.4. 01.01.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar, enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahelelerini kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkan sağlayan özellikte olmalıdır (Ayrıca manyetik alan -mıknatıs- müdahalesi sayısı ve başlama / bitiş tarih ve saatleri konusunda son 10 kayıt sağlanmalıdır. Ancak buna ilişkin gerekli teknik çalışmaların ve teknik dokümanların tamamlanmasını müteakip en geç bir sene sonra geçerli olmak üzere OSOS sistemine dahil edilecek sayaçlar bu manyetik alan müdahalesi kayıtlarını vermek zorundadır.).

1.5. Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı,  yük profili 15, 30, 60‘ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları uzaktan ayarlanabilir olmalıdır.  01.07.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir.” şeklinde değiştirilmesine,

Daha önce yayımlanmış olan kararda birçok konu netliğe kavuşturulmuş olmakla birlikte,

Kurulun gerek görmesi durumunda gerekli düzenlemeleri yapması

Perakende Satış Şirketleri ve Dağıtım Şirketleri

açısından da büyük bir avantaj sağlamaktadır, Kurul burada yol gösterici olarak çalışmalarını sürdürse de, önemli bir çalışmada Perakende Satış Şirketleri ve Dağıtım Şirketlerini beklemektedir.

Şu anda üretilen sayaçlar, 1.5 maddesindeki şartları genel olarak karşılamakta, günümüz teknolojileri ile de sayaçlardan uzaktan veri almak da artık daha kolay hale gelmektedir. Burada en önemli strateji alınacak verilerin seçimi, sıklığı ve sisteme entegrasyonudur.

Sistemi canlı tutmak ve verimli çalıştırabilmek için bilgi kirliliğinden uzak, informatik ve fonksiyonel bilgileri ayrıştırarak hangi bilgilerin nasıl kullanılacağını belirlemek önemlidir.

Önerilen İçerikler

1.4 maddesindeki sayaç klemens kapağının açılması bilgisi, İlgili Şirketin sayaca müdahale anlamına gelecek iş emirleri ile örtüştürülerek, iş emri ile uyuşmayan verileri kontrol etmek amacıyla zaman ve işgücünün verimli kullanmak için gerekli düzenlemeler şirketler tarafından tasarlanmalıdır.

Aksi halde bir abone için sayaçtan açma/kesme emri düzenlenmesi ve işlemin gerçekleşmesi ile o sayaçtan alınan aynı gün ve saatte sayaç klemens kapağı açıldı uyarısını araştırmadan tüm sayaç kapağı açıldı verilerini kontrol etmek daha fazla işgücü ve zaman kullanma anlamına gelmektedir.

Ayrıca, sayaç kapağı açıldı bilgisi denetim açısından isteniyorsa, o zaman Akım Trafolu abonelerde sayaç kapağı açılmadan Akım Trafolarına müdahale edilerek, tüketimin doğru kaydedilmesini engellemek mümkündür, o halde ölçü sisteminin muhafaza edildiği pano kapağı açılma bilgisinin de aynı uzaktan okuma sistemi ile alınması imkanı varken bu imkanı da kullanmak, hatta istendiği halde mobil cihazlara mesaj olarak gönderme sistemi de kullanılmalıdır.

Bunun yanında, özellikle

Kalite Yönetim Sisteminin Şirketlere

yüklediği sorumlulukların ve çözümlerinin bu yönetmeliğin diğer maddelerinin verimli kullanılması ile daha rahat çözülebileceği görülmektedir.

Verilerin kullanıcılar ve abonelerle paylaşılmasına, gerek görülmesi halinde belirli zaman dilimlerinde, paylaşılmasına karar verilen bilgilerin ne şekilde paylaşılacağı çalışması da yapılmalıdır.

Son Söz: Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir. Benjamin Franklin

Coşkun Tezel

[email protected]

twitter.com/tezel_c

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla