Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetimine Adım, Adım

0 48

            21 Aralık 2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” nin 6.maddesinin 3.paragrafındaki

“ …….. Kuruma yapılan bildirimler ile sunulan tablo ve raporların ön incelemesinin ardından gerek görüldüğü hallerde veya dağıtım bölgelerinden gelen müşteri şikâyetleri üzerine gerçekleştirilir.”  metninin “gerek görüldüğü hallerde” ibaresinin net bir anlamı olmadığı gibi kurumsal bir tarif içermediği de açıkça görülmektedir. Gerek görülmenin kriterlerinin ne olduğu kişiye göre değişir bu da bazı dağıtım şirketlerinin yıllarca denetlenmeyeceği anlamına gelir.

            Dağıtım şirketlerinin Kuruma sunduğu raporların doğruluk denetimleri nasıl yapılacak, Ticari kalite göstergesi Tablo-6’da belirtilen maddelerin bir çoğunda belirtilen zaman dilimlerine hiçbir şekilde uymayan dağıtım şirketlerinin olduğu bir gerçektir.

            Kaldı ki bir elektrik dağıtım şirketine 02.10.2012 tarihinde verilmiş bir dilekçeye bile (“DAĞITIM ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU Tablo 6. Madde 6’da belirtilen 15 iş günü içerisinde” cevaplamak zorunluluğu olmasına rağmen) 31.12.2012 tarihine kadar cevap verilmemiş olması bunun en güzel örneğidir.

            Ayrıca aynı maddenin 2.paragrafındaki “Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ve teknik kalitesinin dağıtım şirketi tarafından ilgili standartlara uygun şekilde ölçümlenerek kayıt altına alınması, ticari kalitenin sorumlu oldukları yönleriyle dağıtım şirketi ve perakende satış şirketi tarafından kayıt altına alınması ve dağıtım şirketi ile perakende satış şirketinin bu göstergelere ilişkin performansının belirlenmesine esas tüm süreç ve veriler ile diğer ilgili tüm bilgi ve belgeler denetim yetkisini haiz kurum ve kuruluşlarca denetlenir ve/veya denetlettirilir”

Metni ve yönetmeliğin ekleri incelendiğinde, yukarıda belirtilen tanımların dışında gerek dağıtım şirketlerinin Kamu adına yaptığı yatırımların denetimi, gerekse dağıtım şirketlerinin elektrik aboneleri ile olan ticari ilişkilerinin özellikle, tarifeler, usulsüz ve kaçak tutanaklarının, kesme/açma, bildirimlerin süreleri vb. gibi birçok faaliyetlerin denetimlerinin nasıl ve hangi usulde yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Bu yönetmelikte denetimler, Ticari Kalite ve Teknik kalite olarak iki başlık altında incelenmiştir.

Önerilen İçerikler

Kullanıcılara ödenecek Tazminat, Madde 16’da ise ödenecek tazminatların, müşterinin sistem kullanım bedellerinden mahsup edilerek, aboneliğin iptali halinde ise def’aten ödeneceği belirtilmiştir.  Mahsuplaşmaların takip edilebilmesi için aboneye düzenlenecek faturalar buna göre düzenlenmeli, mahsup edilen ve mahsup edilecek bedeller görülebilmeli, ayrıca ödenecek tazminat miktarının, abonenin bir yıllık sistem kullanım ücretinden fazla olması veya abonenin belli bir süre kullanılmayacak olması (Tarımsal sulama ve mevsimlik aboneler gibi.)  durumlarına açıklık getirilmemiştir, Burada önemli olan tazminat miktarının mahsuplaşma yolu ile en fazla kaç aylık sürede yapılabileceği, varsa bakiyenin de def’aten ödenmesi sağlanmalıdır.

Ticari Kalite Göstergeleri ve Yapılacak işlemler 19.madde 4.paragraf’ta “……kullanıcılara ödeme yapılacağı hususunda bildirimde bulunulur” maddesinde bildirimin nasıl yapılacağı konusunda bir açıklık getirilmemiştir.  Mevcut durumda tebligatların birçoğu mevzuatta olmasına rağmen 7201 sayılı Tebligat yasasına uyun yapılmamaktadır. Maddenin bu hali ile uygulanması durumunda, ileriki günlerde bildirimde bulunup bulunmama konusunda yeni problemler oluşmaya başlayacaktır.

Bunun yanında dağıtım bölgesi, hatta il bazında tazminatı hak eden ve tazminat ödemesi yapılan/yapılmayan abonelerin sayısı ve isim listesi de kuruma bildirilmelidir.

Birçok Dağıtım bölgesinin devir işlemleri iki yıl öncesinde tamamlanmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir şekilde denetim yapılmamış olması, hem kamu hem tüketiciler adına birçok mağduriyetlere sebep olmuştur. Buna rağmen dağıtım şirketlerinin gerek kaçak kayıp düzeltmeleri, gerekse kar oranlarının arttırılması hep dağıtım şirketleri menfaatine yapılan düzenlemeler yapılırken, Kamu ve tüketiciler menfaatine yapılacak bir denetim faaliyeti iki yıldır başlatılamamıştır.

Kurum tarafından yapılan ve yaptırılan denetimler bir taraftan tüketiciler ve kamu adına fayda sağlarken, diğer taraftan ise Dağıtım Şirketlerinin kurumsallaşmasına yardımcı olacaktır.

Son Söz: Değişim rüzgârı esmeye başlayınca, bazıları duvar inşa eder, bazıları ise rüzgâr değirmeni.  Çin Atasözü

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla