Otomatik Sayaç Okuma

0 88

1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Enerji Piyasası Kurulu Kararı, 10/04/2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararında bazı değişiklikler yapmış buna göre;

Bu değişikliklerin bir kısmında teknik ve idari olarak daha net ve olumlu ifadeler kullanılmış olduğu gözlemlenmektedir.

4.maddenin 5.paragrafında OSOS’da kullanılacak en az altı farklı sayaç (en az üç tanesi yerli) sayaçların seçilerek ilgili dağıtım şirketinin internet sayfasında yayınlanacağı hükmü, bulunmasına rağmen;

Bu ay içerisinde Ulusal basında geniş yer alan elektrik sayaçlarının fazla yazdığı bu nedenle tüketicilere yüklü faturalar düzenlendiği şikayetinin de dikkate alınarak öncelikle sistemde kullanılacak sayaçların yetkili kurumlarca kalibrasyon ve konfigürasyon testi yapılmış sayaçlardan seçilmesi zorunluluğu getirilmelidir, Bugün üretim ve ithalat izni almış olup kullanımda olan  elektrik sayaçlarına, hatalı ölçüm yapıyor diye tüketicilerin mağdur edilmesinin önüne geçilmelidir.

4.maddenin 7 paragrafında ise; “OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların uzaktan haberleşmesine

Önerilen İçerikler

ilişkin kullanılacak haberleşme sistemine abonelik gerekmesi halinde, aboneliğinin gerçekleştirilmesi 2 nci fıkra kapsamında belirtilen altyapının temininden sorumlu kişiden abonelik ücreti tahsil edilmek kaydıyla TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Aboneliği takiben gerçekleşen iletişim maliyetleri TEİAŞ ve dağıtım şirketlerince karşılanır.”                                    Maddesi eklenmesine rağmen, iletişim aboneliğinin olup, olmadığı; şayet abonelik ücreti var ise bunun bedelinin takibinin nasıl yapılacağı, abonelik ücreti olmamasına rağmen veya yürürlükteki abonelik ücretinden fazla bir ücretin aboneye yansıtılıp yansıtılmadığının denetim şekli de belirtilmelidir. Bununla beraber iletişim ücretinin aboneden alınmaması hükme bağlanmasına rağmen, dağıtım şirketlerinin aboneden iletişim ücreti talep edip etmediği de denetlenmelidir.

5.maddenin 6 paragrafında “Dağıtım şirketlerince kurulacak OSOS kapsamına su, doğal gaz ve ısı ölçüm sayaçlarının dahil edilmesi halinde, bu sayaçlardan toplanan bilgiler dağıtım şirketlerince belirlenecek bedel üzerinden ilgili su, doğal gaz ve ısı dağıtım hizmeti veren şirketlerle paylaşılabilir.”

Maddesi ise,  su ve gaz dağıtım şirketleri ile tüketiciler açısından ayrıca çevre duyarlılığı açısından en net ifadeler taşımaktadır.

10.04.2011 tarihinde yayınlanan kararda haberleşme protokolleri, modem özellikleri ve kullanılabilecek iletişim seçenekleri detaylı olarak belirtilmiştir, yeni kararda sadece ilave ve açıklamalar yapılmıştır.

Dağıtım şirketlerinin burada, en fazla üzerinde duracakları konu ise sayaçlardan alınacak veri miktarı, formatı ve veri alınma şekilleri olmalıdır. Sayaçlardan alınacak endeks bilgileri dışında hangi bilgilerin hangi sıklıkla alınacağı, alınacak bu bilgilerin neler olacağı ve nasıl kullanılacağı konuları netleştirilmelidir.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla