Microsoft’un Akıllı Şebeke Çözümleri

Microsoft ve iş ortakları, bir enerji üreticisi ve depolanmış enerji sağlayıcısı olan yeni bir enerji tüketicisinin de girişi de dahil şebekenin geliştirilmesini ve otomatikleştirilmesini artırmaya hazırlanıyor. Gerçekten de sektör vizyonerleri, geleceğin şebekesinin kamu hizmeti şirketleri ve tüketiciler arasında; tüketim ve fiyatlandırma iki yönlü enerji akışlarının ve bilgi akışının etkinleştirilmesine ihtiyaç duyacağına inanıyor. Bu etkinleştirildiğinde milyonlarca [...]
0 27

Microsoft ve iş ortakları, bir enerji üreticisi ve depolanmış enerji sağlayıcısı olan yeni bir enerji tüketicisinin de girişi de dahil şebekenin geliştirilmesini ve otomatikleştirilmesini artırmaya hazırlanıyor.

Gerçekten de sektör vizyonerleri, geleceğin şebekesinin kamu hizmeti şirketleri ve tüketiciler arasında; tüketim ve fiyatlandırma iki yönlü enerji akışlarının ve bilgi akışının etkinleştirilmesine ihtiyaç duyacağına inanıyor. Bu etkinleştirildiğinde milyonlarca yeni elektrik akış izleme cihazı kontrol sistemlerine terabaytlarca veri göndermeye; iyileştirme fırsatlarının sunulması için son kullanıcı akıllı ölçümleri ile birleştikçe geleceğin iletim ve dağıtım sistemleri kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahip olabilir.

Müşterilerin dağıtılmış üretim kaynakları veya tak – çalıştır araçlarının elektrik depolaması aracılığıyla; şebeke için elektrik üretme ve ekleme yeteneğini karşılamak için tamamen yeni işletme modelleri gelişebilir. Bunlar günümüzde popüler olan “akıllı şebeke“den çok daha ileri ve karmaşık olan Akıllı Enerji Ekosisteminin yeni özellikleri arasında olacaktır.   Bu vizyonu ve buna bağlı teknoloji gereksinimlerini açıklamak için Microsoft hem akıllı şebeke hem de Akıllı Enerji Ekosisteminin; uygulama güçlüklerine cevap verilmesine yardımcı olmak için Akıllı Enerji Başvuru Mimarisini (SERA) oluşturmuş ve yayınlamıştır.

SERA kamu şirketi kuruluşlarının her operasyonunu sanal olarak tümleştirmesi gerektiği Microsoft gözlemi üzerine yapılandırılmıştır. Bunu gerçekleştiren; kamu hizmeti şirketleri, müşterilerin, hissedarların ve yasal düzenlemecilerin üretim ve sunum konusundaki yeni taleplerini karşılayabilmek için işletme operasyonlarını daha iyi koordine edebilecektir.   Microsoft ve Alstom Şebekesi, ESRI, Itron, OSIsoft, Telvent ve diğerlerinden oluşan iş ortakları kamu hizmeti sektörünü yeni tümleşik şebeke, iletim ve üretimi çağına hazırlamaktadır. Teknoloji sistemleri aşağıda belirtilenler de dahil birçok enerji sunumu güçlüğü için çözümler sunmaktadır:  

Varlık yönetimiDağıtım yönetimiEnerji yönetimi
Mobil iş gücü yönetimiAğ planlaması, tasarımı ve mühendislik analiziProje zekası / yönetimi
Yasal Düzenleme UyumluluğuAkıllı ölçüm

  Aşağıdaki senaryolar enerji ve kamu hizmeti şirketlerinin şu anda karşı karşıya bulunduğu sunum güçlüklerini; ve Microsoft ve iş ortakları tarafından sunulan teknoloji sistemi çözümlerini açıklamaktadır.

İŞ ZEKASI VE MATEMATİKSEL ANALİZ

İşletme Güçlükleri

Akıllı şebeke savunucularının öngördüğü ileri dağıtım ağı iletişim ağları ve algılayıcılarının bilgi teknolojisi; matematiksel analiz yetenekleri ile tümleştirilmesini gerektirmektedir. Bu vizyon şebekenin kendi kendine tanılama ve gerçek zamanda en iyi ve hızlı tepki yeteneklerini içerir. Örneğin, izleme ve kontrol sistemleri olası bir problemi tespit ettiğinde olay yerine en yakın ekip otomatikleştirilmiş bir sistem tarafından buraya gönderilecektir. Eğer problem uzman yardımı gerektiriyorsa, sistem iş için en uygun konu uzmanını belirleyecek ve bölgedeki kaynaklarla iletişim kurması için onları otomatik olarak haberdar edecektir. Böylesi ileri matematiksel analiz yetenekleri için doğru ve eksiksiz bir veri modeli ağına ihtiyaç vardır.  

Yararları

Microsoft Avanade ve Enspiria gibi iş ortakları; iş zekası teknoloji araçlarını bir kamu hizmeti şirketinde bulunan inşaat ve elektrik mühendislerinin, teknisyenlerin, tesis yöneticilerinin; planlamacıların, müşteri hizmeti temsilcilerinin, güvenlik memurlarının, insan kaynakları personelinin ve diğerlerinin kullanımına sunar. Veri dönüştürmesi, toplaması, analizi, raporlaması ve Microsoft Office tümleştirmesindeki iyileştirmeler aracılığıyla; kamu hizmeti şirketinin tüm seviyelerindeki karar verenler ihtiyaç duydukları veriye istedikleri zaman ve istedikleri biçimde ulaşabilirler. Microsoft İş Zekası çözümleri, iletim ve dağıtım için kamu hizmeti şirketlerinin mevcut teknoloji ve operasyonel ortamı ile tümleşerek mevcut BT varlıklarını kullanır. Daha akıllı bir şebekenin oluşturulması için yeni kamu hizmeti sistemlerine büyük harcamalar yapılması ihtiyacını azaltır. Son olarak Microsoft Birleşik İletişim teknolojileri, iletişim kanalları arasında gerçek zamanda ve otomatik olarak uyarı ve duyuru yapılmasını etkinleştirir.  

DAĞITIM YÖNETİMİ SİSTEMLERİ (DYS)

Dağıtım yönetimi sistemleri topolojiyi işleyen; çevrimiçi üç aşamalı dağıtım enerji akışlarını dengeleyen; arızaları analiz eden; çalışma modu, anahtar sırası yönetimi, kısa devreler, volt/volt amper tepkisel güç yönetimi ve kaybı ile en önemli dağıtım operasyonu işlevi olan kesinti yönetimi için analizler yapan uygulamalar aracılığıyla elektrik sistemi operasyonlarını destekler. DYS uygulamaları bağlanabilirlik, direnç, ekipman, yük dağıtımı ve tüm bileşenler için en olası bölgeleri içeren bir elektrik sistemi modelinin kullanılmasını gerektirir. Bu verinin elde edilmesi ve düzenli güncellemelerin yapılabilmesi için; GIS/AM-FM (coğrafi bilgi sistemi / otomatik haritalandırma – tesis yönetimi), müşteri bilgi sistemleri / faturalandırma ve sistem çalışması yük akışı paketleri gibi kaynaklarda üretilen veriye erişim gerekmektedir.  

Yararları

Microsoft iş ortağı Telvent kamu hizmeti şirketlerinin yeni otomasyon yeteneklerini ve ilgili bilgi kaynaklarını kullanmalarını sağlayan; son teknoloji dağıtım yönetimi yetenekleri sunarak dağıtım şebekesinin daha da iyileştirilmesi için bunlardan yararlanılmasını sağlar.   Microsoft kamu hizmeti şirketlerinin daha akıllı bir şebeke sunma toplam yeteneği üzerinde kilit bir rol oynayan Enerji Yönetimi Sistemi ve pazar yönetimi çözümlerine daha fazla yardımcı olabilmek için Alstom Şebekesi ile çalışmaktadır.  

ENERJİ YÖNETİMİ VE BİLGİ YÖNETİMİ

İşletme Güçlükleri

Akıllı şebeke geliştikçe akıllı enerji ekosistemi genelinde bir gereklilik olduğu için gerçek zamanlı izleme ve bilgi yönetimi gerektirecektir. Yeni gereksinimler arasında alt istasyon otomasyonu, pazar iyileştirmesi ile planlama ve analizde kullanılması amacıyla geçmiş verinin arşivlenmesi de vardır.  

Yararları

Alstom Grid ve OSIsoft gibi iş ortakları ile karmaşık etkinlik işlemesi için Microsoft SQL Server 2008, İş Zekası araçları ve StreamInsight gibi ürün ve teknolojilerin kullanılması ile kamu hizmetleri çalışanları iletim ve dağıtım şebekesi yeteneklerini geliştirebilir. Böylece kamu hizmeti değer zinciri boyunda operasyonel etkinliği iyileştirebilir. Kamu hizmeti şirketleri bu sayede mevcut elektrik şebekesi yapılarını daha güvenilir, istikrarlı ve enerji tasarruflu daha akıllı bir sisteme dönüştürebilir.  

Önerilen İçerikler

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YÖNETİMİ

İşletme Güçlükleri

Dağıtılmış fakat bağlantılı ekipman olarak tanımlanmakla birlikte, akıllı şebeke binlerce kilometre karelik bölgeler arasında bile kamu hizmeti şirketlerinin ekipman ve kaynaklarının nerede olduğunu hazır olarak bilmesini gerektirir. Müşteri hizmet temsilcileri, dağıtım personeli, yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve saha ekiplerinin şebekelerle iletim ve dağıtım varlıklarını yönetmek için kolay sanallaştırma ve yönetim yollarına ihtiyacı olacaktır. Aynı zamanda son kullanıcı tarafında bile bölge ve bağlanabilirlik de dahil, şebekedeki varlıklar hakkında doğru ve kesin bir bilgiye sahip olmaları gerekecektir.  

Yararları

Akıllı şebeke kamu hizmeti şirketi personeli tarafından kendi iletişim ağı üzerinde çalışan coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yönetilecektir. İş ortakları ESRI ve Telvent ile Microsoft, Microsoft SQL Server 2008’in alan verisini içeren kuruluş silolarını parçalayabildiğini göstermiştir. Çözümler kamu hizmeti çalışanlarını, kurum genelinde hızlı ve çok hızlı karar alımlarının etkinleştirilmesi için çok önemli bir unsur olarak etkinleştirilmiş Bing Haritaları gibi uygulamalardan yararlanma gücü ile donatacaktır. Akıllı şebeke çağında bilgiye bu türden bir erişim alan verisinin eyleme geçirilebilir bilgiye dönüştürülmesini sağlayacaktır.  

MOBİL İŞ GÜCÜ YÖNETİMİ

İşletme Güçlükleri

Tahmin, planlama ve zamanlama çizelgesi, fazla mesai maliyetlerini, işler arasında seyahat zamanını ve toplam hizmet seviyelerini olumlu veya olumsuz etkileyebilir. İyi sunum uygulamaları doğru kaynakların, uygun beceri ve parçalarla, yerinde, kullanıma hazır ve doğru zamanda harekete geçirilmesi demektir. Birçok kamu hizmeti şirketi, filoları için yıllarca çeşitli para tasarrufu çözümlerini aramakla birlikte yazılım çözümleri ile daha iyi zamanlama yapılması gerçek tasarruf sağlar ve çok anlamlıdır.  

Yararları

Microsoft iş ortağı ClickSoftware kamu hizmeti şirketleri için gelişmiş zamanlama, tahmin ve planlama çözümleri sunarak hareketlilik ve mobil iş gücü alanlarında fark yaratmaktadır. Çözümlerini Microsoft platformunu kullanarak Microsoft Office SharePoint Server ve SQL Server Raporlama Hizmetlerine taşıyan ClickSoftware, kamu hizmeti şirketlerinin bütün zamanlama işlevlerini iyileştirmektedir. Yeşil ürünleri tercih ederek de kamu hizmeti şirketlerinin filolarının yakıt tasarrufu çabalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü daha iyi zamanlama yakıt tüketimini ve emisyonu azaltır. Daha iyi zamanlama da kamu hizmeti şirketlerinin eski neslin işten ayrılmasından kaynaklanan sonuçlarla başa çıkmaları açısından işletme süreçlerini iyileştirir.  

PROJE ZEKASI

İşletme Güçlükleri

Büyük sermaye projelerinin doğru yönetimi, milyonlarca dolar tasarruf edilmesini sağlayabilir. Kamu hizmeti şirketleri geleneksel olarak çetin manuel süreçleri kullanarak çalışmış ve bu süreçlerin sadece belli projeler için kullanılabildiğinin farkına varmıştır. Manuel süreçler büyük ve karmaşık projeleri temsil etme yeteneğinden ve sorunlar ortaya çıkmadan bunları tanımlamaktan acizdir. Ayrıca bu süreçler şirket çapındaki büyük sermaye projelerinin başarılı bir biçimde tamamlanmasını sağlamak için gerekli olan kilit performans göstergeleri hakkında derin ve tutarlı bir görünürlük de sağlayamamaktadır.  

Yararları

Microsoft ve iş ortakları tarafından sunulan Bentley ve Pcubed gibi proje zekası çözümleri, kamu hizmeti şirketlerinin bütün projeleri arasında en iyi yönetim ve yenilikçilik uygulamalarını kurmasını sağlar. Microsoft’un tümleşik iş zekası çözümleri Microsoft Project Server’ın yetenekleri ile birleştirilerek ilgili yönetim ve proje yenilikçiliği yeteneklerinin yanı sıra kamu hizmeti şirketlerine proje yönetimi yeteneği sunar. Bu yetenekler geleneksel proje yönetiminin de ötesinde tasarımda işbirliği, gelişmiş üç boyutlu simülasyon ve hükümet destek programlarının yönetiminden altyapı yaşam döngüsü yönetimine kadar çeşitli mevcut teknolojilerin iyileştirilmesini sağlar.  

Akıllı Çözümleme

İşletme Güçlükleri

Akıllı sayaçlar kurulduktan sonra kamu hizmeti şirketleri operasyon alanları arasında dağınık bulunan cihazlardan gelen milyonlarca veriyi alma güçlüğüyle karşı karşıya kalır. Bu veri BT altyapılarında aşırı yüke neden olur ve yönetim ve kavrama konusunda daha önce görülmemiş sorunlar doğurur. Kamu hizmeti şirketlerinin sayaç veri yönetimi ve gelişmiş ölçümleme altyapısına yardımcı olan çözümlere ihtiyacı olur.  

Yararları

Microsoft ve iş ortakları Itron ve OSIsoft kamu hizmeti şirketlerinin akıllı ölçüm programları ve yeni teknolojiler geliştirildikçe bunlara uyum sağlaması için doğru aralıkları belirlemesini sağlayan yönetim ve esneklik yetenekleri oluşturmuştur.   Itron Kurumsal Sayaç Verisi Yönetimi, konut müşterilerinin ve ticari / sektörel müşterilerin aralık, kayıt ve etkinlik verisi için kurumsal veri yönetimi çözümüdür. Birçok farklı veri toplama sisteminde bulunan verinin yönetilmesi için ölçeklendirilebilir bir açık mimari sistemidir. Ayrıca geniş bir kamu hizmeti faturalandırma ve analiz sistemi için güvenli, doğru ve güvenilir veri sunar.   Itron Kurumsal Sayaç Verisi Yönetimi, konut müşterilerinin ve ticari / sektörel müşterilerin aralık, kayıt ve etkinlik verisi için kurumsal veri yönetimi çözümüdür. Birçok farklı veri toplama sisteminde bulunan verinin yönetilmesi için ölçeklendirilebilir bir açık mimari sistemidir. Ayrıca geniş bir kamu hizmeti faturalandırma ve analiz sistemi için güvenli, doğru ve güvenilir veri sunar.

Kaynak: Microsoft Türkiye

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla