DENETLE_ME ?

0 41

            Elektrik Dağıtım Hizmetlerinin denetlenmesi görevi daha önce EPKD (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) da iken son Torba yasada bu görev Enerji Bakanlığına verilmiştir.  Fakat Elektrik Özelleşmesi tamamlanan ve büyük bölüm Dağıtım Şirketlerinin 31.12.2010 tarihinde özel sektöre devri gerçekleştiği halde bu güne kadar denetlenen bir Elektrik Dağıtım Şirketi olduğunu duymadım.

Bu boşluktan dolayı bazı Elektrik Dağıtım Şirketleri Kanun ve yönetmeliklerin işlerine gelen kısımlarını işlerine geldiği gibi yarım yamalak yorumlayarak tüketici aleyhine uygulamalar içine girdiklerinden hem tüketiciler, hem de kamu büyük zarar görmektedir.

Bu tür uygulamalar oldukça fazladır, bunlardan bir kısmına kısaca değinerek işin vahameti ve Denetim hizmetinin gerekliliği konusunda sesimizi duyuramasak bile müşterilerin aydınlatılmasına katkıda bulunabilirsek üzerimize düşen vicdani görevimizi yerine getirmeye çalışabiliriz.

Bazı dağıtım şirketleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 maddesi 2. Fıkrasında açıkça belirtildiği halde müşterinin elektriğini fiilen kesmediği halde yönetmeliğe aykırı olarak müşteriden kesme bağlama bedeli tahsil etmektedir, ayrıca fiilen kesmediği elektrik abonesinde müşteri, kesme konusu olan borcunu ödemeden ( elektriği kesilmediği halde ) elektrik kullanırsa ve bu tüketim bir sonraki sayaç okumada tespit edildiği zaman, son dönem tüketiminin tamamı;

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendi gerekçe gösterilerek kaçak elektrik tarifesinden faturalandırılmaktadır, oysa aynı Müşteri Hizmetleri yönetmeliğinin 13 maddesinin 2,3,4, ve beşinci paragraflarındaki kaçak elektrik tespiti hakkındaki maddeleri görmezden gelmektedirler.

Bunun dışında özellikle sokak ve cadde aydınlatmalarında son düzenleme ile tüketimlerin ilgili belediyelerce onaylanması zorunlu hale getirilmesi bir ölçüde iyileştirme işaretidir, fakat görünmeyen bir başka olay vardır ki cadde ve sokaklar aydınlatılırken bilgiler karartılmaktadır,

Cadde ve sokak aydınlatma ölçü sisteminde kullanılan akım trafosu oranları ile dağıtım şirketi otomasyon sistemindeki oranlar her zaman aynı olmadığından (faturalamaya esas düzeltilmiş tüketim) genel olarak büyük oranda kamu zararına neden olmaktadır. Ülkemizdeki çoğu Belediye bu konuda personel istihdam edemediği için Belediye Başkanlarının onayladığı cadde ve sokak tüketimlerinin de  her zaman doğruyu yansıtmasına da imkan yoktur.

Bunun için çok acil olarak Belediyeler bu konuda bir çözüm yoluna gitmeli, bu konuda yardım veya hizmet alımı yoluna giderse kamu büyük bir zarardan kurtulmuş olacaktır, Bunun yanında Belediyelerin onayladığı sokak ve cadde aydınlatmalarının ölçü sistemleri bu konuda yeterli olan Belediye personeli veya danışmanları ile birlikte ilgili dağıtım sistemi yetkilileri ile ortak olarak mühürleme tutanağı düzenlemeli ve ölçü sistemi kontrol altına alınmalı.

Bütün bunlarla birlikte bu tesislere uzaktan ölçü sistemi kurularak uzaktan okuması yapılmalı ve bu okuma değerlerine ilgili belediyelerin de yetkilendirilerek on line olarak erişmesi imkanı sağlanmalıdır.

Bunların dışında özellikle yatırım ve işletme hizmetlerinin de ciddi bir denetime tutulması gerekmektedir.

Fakat Denetim fonksiyonu Denetle yerine nedense Denetle-ME gibi algılanıyor ve bir taraftan vatandaşa büyük haksızlıklar uygulanırken diğer taraftan Kamu zararı büyüyerek devam ediyor.

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla