akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Elektrik Enerjisi Dağıtımında Ticari ve Teknik Kalite

     20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 5.maddesine dayanılarak EPDK tarafından yayımlanan “ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİNDE SUNULAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEDARİK SÜREKLİLİĞİ, TİCARİ VE TEKNİK KALİTESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”

İlgili yönetmeliğin 5.maddesinde Elektrik dağıtım şirketlerinin hizmetlerinin EPDK tarafından hizmet kalitesinin şu 3 ana başlık altında denetleneceği öngörülmüştür.

  1. Tedarik sürekliliği kalitesi,
  2. Ticari kalite,
  3. Teknik kalite,
İlgli içerikler
1 79

Aynı yönetmeliğin 6.maddesinde ise denetimin usulleri belirtilmiştir. Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Dağıtım şirketinin EPDK’ya bildirimler ile sunulan tabloların incelenmesinin ardından gerek görüldüğü hallerde veya dağıtım bölgesinde müşterilerden gelen müşteri şikâyetleri üzerine gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Bu anlamda 6.maddenin 2.fıkrası müşterilerin haklarının korunması açısından önemlidir.

Tüketicilerin birçoğu kaliteli ve sürekli enerji kullanımı konusundaki haklarını veya şikâyetlerini nereye ve nasıl ileteceklerini bilmediklerinden tüketici aleyhine hak kayıpları oluşmaktadır.

Aşağıdaki tabloda ticari kalite standartları ve tazminat miktarları verilmiş olmakla birlikte varsa son güncellemeleri yayınlanmamıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.