Biyogaz’a Halk Tepkisi !

Aşağıdaki yazıyı birkaç ay önce yazmıştım. Bu ülkede olabilecek enerji açığına, Atıkların rahatça bertarafına kolaylık getirecek ve oldukça ucuz ,rekabet edilemez fiyatlarla tüm çiftliklerin Biyogaz tesisleri kurulabileceğinden umutluydum. Bu ülkede yine bir şeyi düşünemedim. Aklıma bile gelmedi. YEREL HALKIN GÜCÜ……. Ben burda açıkça ifade ediyorum. Gidin herhangi bir bölgeye ve inceleyin. Yerel halkın tamamında süt [...]
0 41

Aşağıdaki yazıyı birkaç ay önce yazmıştım. Bu ülkede olabilecek enerji açığına, Atıkların rahatça bertarafına kolaylık getirecek ve oldukça ucuz ,rekabet edilemez fiyatlarla tüm çiftliklerin Biyogaz tesisleri kurulabileceğinden umutluydum.

Bu ülkede yine bir şeyi düşünemedim. Aklıma bile gelmedi. YEREL HALKIN GÜCÜ…….

Ben burda açıkça ifade ediyorum. Gidin herhangi bir bölgeye ve inceleyin. Yerel halkın tamamında süt hayvanı yetiştiriliciği var. Bu en az 2 hayvan en fazla 20 hayvan olmak üzere evlerine bitişik ahırlarda bulunmaktadır. Bu halk çıkan gübreleri ne yapıyor dersiniz?

Hep beraber düşünelim.. Bu arkadaşlar gübreleri çevreye zarar vermemek için Belediyenin onlara göstermiş olduğu atık toplama merkezine götürmekteler. Belediye bu atıkları separe ederek katı ve sıvı forma çevirmekte. Sonrasında bu atıkları güvenli bir şekilde gübre yaparak atıkları kontrol etmektedir.

Ya da herhangi bir bölgede yapılanmış çiftlikleri düşünelim, bunlar büyük baş besi yada süt hayvan yada tavuk çiftlikleri olsun. Bu çiftliklerde yukarıda anlattığım örgütlenmiş bilinçli topluluk ve atıkları güvenli bertaraf ediyor.

YALAN……HEMDE KOCAMAN BİR YALAN BUNLAR….

Ben atıkları kontrol altına almış çevreye zarar vermeyen çiftlikleri ( VARSA ) bu konunun haricinde tutuyorum. Bu konuda kendi çabalarını sunan Belediyeleri ( VARSA )hariç tutuyorum.
BEN GÖRMEDİM…..

Vatandaş her şeyi iyi bilir. Her zaman da haklıdır. Bu hayvanların gübrelerini akşamları traktörleri ile güya kimse görmeden açıkda bulunan hazine arazilerine, Belediyenin arazisine götürüp dökerler. Her yer koku içerisinde ve haşarenin önünü alamasınız.ALIŞILMIŞ ARTIK HERŞEYE..

Belediye Başkanı bilir.. Halk Bilir.. Çevre il yada ilçe müdürü bilir. Valilik bilir. Kaymakam bilir.
BİR BEN BİLMİYORMUŞUM….

ÇÜNKÜ BÖYLE BİR YERE YATIRIM MALİYETİNİDE AYARLAYARAK BİYOGAZ TESİSİ KURALIM DEDİK,
HALK İMZA ÜSTÜNE İMZA TOPLAYARAK REDDETTİ.

Önerilen İçerikler

Yıllardır Enerjiyle uğraşırım, Rüzgar enerji yatırımlarında yerel halkın gürültüden rahatsız olmaması için planlama yaparız…Solar planlamamızda hatıl arazileri gözönüne alırız.Hes projelerine planlamaları çok çok iyiyse ayrı tutmak koşulu ile karşıyım..
Ama senin çevreye rastgele attığın atıklar ve kokunun içerinde yaşadığın bölgeye biri gelmiş BİYOGAZ enerji santrali kuracak.. Sen topluca karşı çıkıyorsun. OLMAZ YAHU…

“ Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütleden elektrik üretimi yatırımları 08.01.2011 tarihinde YEK kanunda ki değişikliklerinin kabulüyle birlikte hız kazanmıştır. Biyokütle tesisleri elektrik, ısı, gübre gibi ekonomik değeri yüksek birden fazla ürün üretebilen tesisler olmasının yanısıra hayvan ve bitkisel atıklarının bu tesislerde hammadde olarak kullanılması sebebiyle atık bertarafı yaparak ekosisteme ve ülke ekonomisine yarar sağlamaktadır.


Biyokütleden elektrik üretimi genellikle termokimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle gerçekleşmektedir. Termokimyasal yöntem ile hammadde yüksek ısılarda (300-1000 C) sentetik gaz adı verilen gaz oluşması sağlanarak temizlenmekte ve sentetik gaza uygun jeneratör setlerinde elektrik üretmektedir. Biyokimyasal yöntemde ise organik madde içeren hammaddelerin havasız ortamda çürütülmesi yoluyla başlıca metan gazı elde edilmekte ve bu gaz temizlenerek biyogaz jeneratör setleri aracılığıyla elektrik üretilmektedir.


Biyokütleden elektrik üretim yöntemi seçilirken hammaddenin türü belirleyici rol oynamaktadır. Termokimyasal yöntemler daha kuru, selülözik yapıda, karbon oranı yüksek olan orman atıkları, saman, et tavuğu atığı gibi hammaddeler için uygun iken biyokimyasal yöntemler ise nem oranı yüksek olan sığır, yumurta tavuğu, yiyecek atıkları, çim vb bahçe atıkları gibi hammaddeler için uygundur.

Ülkemizde

Ülkemizde gelişmekte olan hayvancılık sektörü sayesinde biyogaz tesisleri de kurulmaya başlanmıştır. Biyogaz tesislerinin fizıbıl olması için yeterli hammadde miktarının ve sürekliliğinin sağlanması en önemli etkendir. Bu bakımdan özellikle hayvancılık ile uğraşan işletmeler için kendi bünyelerinde biyogaz tesisleri yatırımları çok avantajlı olmaktadır. Sahibi oldukları hayvan atıkları bertaraf edilmekle birlikte elde edilen elektrik ve ısı ile tesisin ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Hammadde miktarına bağlı olarak üretilen fazla ısı sera, soğuk hava depoları gibi yapılarda değerlendirebilmekte olup çıkan katı ve sıvı gübre de gerek hayvanların beslenmesi için yapılan tarımda kullanılarak gerekse yörede tarımla uğraşanlara satışı yapılarak işletmeye destek sağlamaktadır.
Özellikle atık sahibi olan hayvancılık işletmeleri sahiplerinin bu yatırımlara sıcak bakmasıyla birlikte Türkiye biyogaz tesisleri yapımı sektörü bir çok yabancı yapımcı firmanın da ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle konusunda uzman birçok Avrupa menşeili mühendislik ve yapımcı firma Türkiye Pazarında yeralmak üzere çalışmalar yapmakta olup aynı zamanda yerli yapım firmaları da bu konuda çalışmaktadır.

Ancak Avrupalı yapımcı firmaların yüksek maliyetleri ve özellikle biyogaz tesislerinin en önemli bileşeni olan ve yine Avrupa’dan sağlanan gaz jeneratör setlerinin fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle yatırım geri dönüş süreleri uzun olmaktadır. Buna karşın yerli yapım firmaları daha uygun fiyatlar ile yatırımcılara hem aynı kalitede tesis projelendirilmesi, yapımı ve danışmanlığı hizmetleri sunarak hem de uzakdoğudan çok uygun fiyatlar ile kaliteli ve dünyanın bir çok yerinde referanslara sahip gaz jeneratör setleri sağlayarak yatırım geri dönüş sürelerini 1 – 2 yıla kadar çekebilmektedir.


Biyogaz yatırımlarının finansmanı banka kredilerinin yanı sıra kalkınma ajanslarının bir çok bölgede tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladıkları geri dönüşsüz destekler ile de sağlanabilmektedir. Konya’da bir örneğini görebileceğimiz bir hayvancılık işletmesine ait 50 kWe kurulu güce sahip biyogaz tesisi yine kalkınma ajansı desteğiyle kurulmuştur. Bir diğer hayvancılık işletmesine ait 100 kWe kurulu güce sahip tesis ise Gaziantep de kurulmaktadır.”

Kayhan KALELİOĞLU
Biyogaz Derneği Bşk.Yrd

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla