Kayıp Kaçak Bedelinde Tüketici Zaferi

0 45

            31 Temmuz 2012 tarihinde Ulusal Gazetelerdeki bir haber herkesin dikkatini çekmiş olmalıdır. Haberde İstanbul 3.Tüketici mahkemesinin Elektrik faturalarındaki K/K (Kayıp/Kaçak) bedeli ile ilgili tüketici lehine sonuçlanan bir kararı yayınlanmıştır.

            Elektrik faturalarındaki Kayıp/Kaçak bedelinin mantığını anlamak mümkün olmadığı gibi, uygulama da tam bir Arap saçı gibi;  tarife üzerinden bir kayıp/kaçak fiyatı belirlenmiş az kullanan az, çok elektrik kullanan daha çok kayıp kaçak bedeli ödemektedir.

Madem bu işin adı Kayıp/Kaçak ise, baktığınızda daha az elektrik kullanan müşterinin kaçak elektrik kullandığı düşünülemez mi ? peki o halde neden daha az elektrik kullanan daha az kayıp/kaçak bedeli ödüyor.? Bir başka açıdan daha çok elektrik tüketen ise neden daha fazla kayıp/kaçak bedeli ödemektedir.

Bu kayıp/kaçak uygulaması ile ölçü sistemi yönetmelikler çerçevesinde doğru çalışan ve tükettiği her bir kwh elektriğin bedelini ödeyen tüketiciler, ölçü sistemine müdahale ederek veya ölçü sistemi dışından elektrik kullanan ve tükettikleri enerjinin bedelini ödemeyen kullanıcıların da tüketim bedellerini ödeyerek katkıda bulunmaktadır.

Bu kaçak kullanım veya teknik kayıpların asgari düzeye indirilmesi ise sadece dağıtım şirketlerinin görev ve sorumluluğundadır, Dağıtım şirketleri hem teknik kayıpların azaltılması için şebekelerinde gerekli iyileştirmeyi yapar, hem de kaçak ve usulsüz kullanımı engellerlerse o zaman bu kaçak/kayıp sorunu ortadan kalkacaktır.

Hem teknik kayıpların, hem de teknik olmayan kayıpların kabul edilebilir seviyeye indirilmesi mümkündür, bunun için öncelikle iyi bir şebeke envanteri ve müşteri portföyü çalışması yapılmalı ve ne yazık ki birçok dağıtım şirketinin fazla önemsemediği ölçü devrelerinin kontrolüne gereken önem verilmelidir.

Kırsaldaki veya mevsimlik kullanılan abonelerin sayaç okumalarının tam zamanında yapılamaması, müşteri sayaçlarının otuz günlük bir periyotta yapılması, baradan ölçülen abonelerin tüketimlerinin dikkatle incelenmemesi sonucunda bulunan kaçak/kayıp oranları hiçbir zaman, zamana dayalı olarak gerçek değerleri yansıtmamakta, sadece dönemsel değerlere ulaşılabilmektedir.

Yapılacak bu ciddi çalışmalar sonucunda kaçak/kayıp sorunu da kendiliğinden çözülmüş ve müşteriler haksız yere fazla ödeme yapmaktan kurtulmuş olurken, dağıtım şirketlerinin de verimlilikleri artmış olur.

Önerilen İçerikler

Şüphesiz bu dava bir başarıdır, fakat elektrik faturalarında çok fazla karmaşa bulunmaktadır. TRT payından tutun KDV matrahına kadar birçok uygulama kendi içerisinde tutarsızdır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin performansları da hiçbir şekilde tüketiciyi ilgilendiren bir durum değildir, her dağıtım şirketi bölgesine konulmuş olan hedef kayıp/kaçak oranına ulaşmalıdır, şayet ulaşamıyorsa bu doğrudan dağıtım şirketini ilgilendirir.

Elektrik dağıtım hizmeti diğer dağıtım sektörlerine göre fazla detay içerir bu nedenle dağıtım şirketlerinin denetlenmesi ile müşteriler daha kaliteli hizmet alacaklardır, aksi halde bu günkü uygulama ile yapılacak hatalı uygulamaların müşteriye yansıyacağı da başka bir gerçektir.

Bu nedenle EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) Teknik ve Ticari kalite sistemi yönetmeliği yayınlamıştır, yürütülen hizmetlerin yönetmeliğe uygun yapılması hem Kamu otoritesi, hem dağıtım şirketi hem de müşteri lehine faydalı olacaktır.

Kayıp/kaçak bedelinin kaldırılması bir ölçüde bölgesel tarife sistemine geçilmesine bağlıdır, asıl o zaman tüketici zor durumda kalacak, kayıp/kaçak oranının yüksek olduğu dolayısı ile tarifelerin daha pahalı olduğu bölgelerdeki sanayici ve iş adamlarının diğer bölgedeki üreticilerle maliyet açısından rekabet edebilmeleri daha zor olacaktır.

Bu nedenle öncelikli olarak her bölgede kayıp/kaçak oranlarının kabul edilebilir oranlara düşürülebilmesi gereklidir.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla