Dağıtım Sektöründe Oyunun Kuralları

0 43

            Doğalgaz, Su ve Elektrik iletimi ve dağıtımının her birinin kendine ait özellikleri ve kuralları vardır. Söz konusu bu iletim ve dağıtım hizmetleri kendi kurallarının gerektirdiği hassasiyet ve şeffaflık ile yönetildiği zaman, strateji oluşturmada ve yönetimin doğru bilgilendirilmesinde yararlı olur.

Aksi halde golf sahasında basketbol kuralları ile basketbol oynamak gibi karmaşık ve denetimsiz bir durum oluşur ki bundan da ne dağıtım şirketine ne de tüketiciye bir fayda beklenemez.

Yaşadığım şehirde 925 kilometrekarelik bir alanda Merkez ilçe Belediyesinin işlettiği içme suyu dağıtım şebekesi ile Doğalgaz Dağıtım şirketinin işlettiği bir doğalgaz dağıtım şebekesi mevcut iken aynı şehir sınırları içerisinde 12.300 kilometrekarelik bir alanda elektrik dağıtım şirketinin işlettiği bir elektrik dağıtım şebekesi mevcuttur. Bu bilgiler yukarıdaki benzetmemizin açıklamasında bize yardımcı olacaktır.

Üç Enerji Kaynağı; Elektrik, Su, Doğalgaz

Bu üç sektörün iletim ve dağıtım hattı tesisi, işletmesi, bakımı ve dağıtım hizmetlerinin tamamı birbirinden farklı kurallara bağlı olduğu gibi ölçü sistemlerinin tesisi, denetimi, kontrolü ve kalibrasyonu ile mühür altına alınması da farklı kurallara bağlıdır.

Dağıtım sektörü içerisinde özellikle ürün satışının ölçümlenmesi ve fiyatlandırılması da diğer hizmetlerde olduğu gibi kendine göre özellikler bulundurmaktadır. Bir müşterinin elektrik tüketiminin faturalandırılmasına esas olmak üzere;

Toplam Aktif,

Gündüz,

Puant,

Gece,

Önerilen İçerikler

İndüktif reaktif,

Kapasitif reaktif,

Demand (Çift terimli tarifeden müşterileri)

gibi birden yediye kadar farklı değerler alınmaktadır ki bu değerler bile tek başına tüketimin faturalandırılmasına yetmemektedir.

Bunun yanında varsa akım trafosu değeri ve özel trafolu müşterilerin bağlantı ve ölçüm özelliğine göre yönetmelik gereği alınan % 3,5 trafo kayıpları da dikkate alınarak ve farklı fiyat kriterleri uygulanarak tüketim faturalandırılabilir.

Havai Hatlar

Bunların dışında bu kadar geniş bir coğrafyada özellikle havai hat ve şebekelerin, diğer etkenlerin yanında ayrıca yağmur, kar, şimşek ve rüzgar gibi dış meteorolojik etkenlere de maruz kaldığı göz önüne bulundurularak işletme ve bakım hizmetlerinin zorluğu görülmüş olacaktır.

Ayrıca şebekede kullanılan farklı ürünler dışında enerji sektöründe çok sayıda farklı şebeke ve işletme donanımları düşünüldüğünde, sadece ambar yönetimi bile başlı başına düşünülmesi gereken bir işletme olmaktadır.

Bu kadar farklılıklar dikkate alınmadan yapılan organizasyonlar sonucunda işlemlerin başarı şansından söz edilmesi olanaksızdır.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla