Perakende Satış Hizmetleri ve Mevzuatlar

0 48

Serbest tüketici ile Perakende Elektrik Hizmetleri

Elektrik Piyasası Perakende ve Toptan satış hizmetlerinde mevzuatlar bazen uygulamanın gerisinde kalmaktadır, bu nedenle gerek tedarikçiler, gerek perakende satış şirketleri ve gerekse müşteriler zaman zaman çıkmaza düşmektedirler, ayrıca bazı uygulamaların da özellikle zamanımız teknolojilerine uygun hale getirilmesi gelmesi verimlilik açısından da yararlı olacaktır.

Serbest tüketici olan müşterilerde;

1.Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin Madde 16 , (4) fıkrasında belirtilen ve müşterilerin ödeme zorunda olduğu Reaktif enerji bedelinin, Müşterinin Tedarikçisinin ve dağıtım şirketinin farklı olduğu durumlarda söz konusu bedelin hangi şirket tarafından tahakkuk ve tahsil edileceği belirtilmediği için uygulamalarda sorunlar yaşanmaktadır.

2.Serbest tüketici olarak elektrik enerjisi tüketen bir müşterinin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13 ve 14 maddelerinde belirtilen Kaçak veya Usulsüz fiilini işlemesi veya aynı yönetmeliğin 20.maddesinde belirtilen “Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde,” uygulamalardan doğacak ceza veya alacakların tahakkuk ve tahsilatının tedarikçi firma tarafından mı yoksa dağıtım firması tarafından mı uygulanacağı net olarak belirtilmelidir.

3.Serbest tüketicilerin Güvence bedelleri konusunda da farklı dağıtım şirketlerinde farklı uygulamalar yapılmaktadır, Serbest tüketici olarak dağıtım şirketinden başka bir tedarikçi seçen müşterilerin, mevcut güvence bedelleri dağıtım şirketleri tarafından iade edilmezken, müşteriler ayrıca seçtikleri tedarikçilerine de güvence bedeli vermek durumunda kalmaktadırlar. Bu nedenle güvence bedeli konusuna bir açıklık getirilmeli.

YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLENMESİ İHTİYACI;

Bunların dışında özellikle son dönemde sık sık gündeme gelen uzaktan sayaç okuma hizmetlerinin müşterilerin bir bölümünde artık kanuni bir zorunluluk olduğu dikkate alınırsa özellikle e-fatura uygulaması konusunda düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Önerilen İçerikler

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından yayınlanan ELEKTRİK PİYASASINDA PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’in Madde 7 Paragraf (1)’de

“ Müşterinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda son ödeme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteriye ikinci bir yazılı bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirimde müşterinin ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenecek bu süre, ikinci bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günüdür.”

Maddesinde (yazılı bir bildirimde bulunur ) tanımına ilave olarak  SMS  (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service ) veya e-mail (elektronik posta)

Yönetmeliklerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi halinde, Gerek Kamu otoritesi, Gerek Dağıtım şirketleri ve Gerekse Müşteriler açısından kolaylıklar sağlanmış olacaktır.

Coşkun Tezel

[email protected]

 ——-

Sayacın doğru tüketim kaydetmemesi

 MADDE 20 — (1) Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde,

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla