EDAŞ’larda PSH (Perakende Satış Hizmetleri) Yönetimi

0 78

Zamanımızda teknoloji her ne kadar ilerlemiş olsa ve işlemlerin büyük bir bölümü otomasyon sistemi ile yürüse de müşteri hizmetlerinin yönetilmesi ve denetlenmesi insan unsuru ile yürütülmek zorundadır.

Özel şirketlere devir edilen dağıtım şirketlerinde birçok uygulama özel şirketlerin yapısına uygun olmamaktadır.

Öncelikle sorunların tespit edilerek çözüm için öncelik sıralaması yapıldıktan sonra sorunların çözümü için iş tanımları da dahil olmak üzere detaylı çalışarak birçok uygulamanın kendi içerisinde bir otokontrol ile yürütülmesini sağlamak gerekir.

Dağıtım şirketlerinin belli başlı sorunları;

1.Vadesi Geçmiş alacaklar;

Son ödeme tarihi geçmiş birden fazla alacaklar için takip edilecek yöntemde bu müşteriler günlük olarak müşteri ve fatura bazında takip edilerek sonuçlandırılabilir. Burada önemli olan yöntem ve kararlılıktır, mümkün olduğu kadar işlemleri hukuki boyuta götürmeden en kısa sürede sonuç almaktır. Son ödeme tarihi geçmiş tüm müşterilerin sorununu tek kalemde çözmeye çalışmak işi daha da karmaşık hale getirir ki buradan olumlu sonuç almak çok kolay değildir.

Tahakkuk tahsilat oranları dikkatle incelenmeli, dönem tahakkuklarının tahsilat ile bakiye faturaların tahsilat toplamları dönem tahakkuku kıyaslandığı zaman yanıltıcı sonuçlar kaçınılmazdır.

2.İptal aboneler;

Zamanında müşteri tahliye (sözleşme sonlandırma) işlemlerinin uygun yapılmaması nedeni ile her dağıtım bölgesinde binlerce müşteriye ait yıkılmış veya kullanımı mümkün olmayan eski tesisler mevcut halde sistemde müşteri olarak gözükmektedir.

Bunun iki türlü sakıncası bulunmaktadır,

a.Gerçek müşteri sayısı bilinemediğinden dolayı, sayaç okuma görevlisinin performansı tam olarak ölçülemez, bu nedenle de okuma oranlarının istenilen seviyede olup olmadığı bilinemez.

b.Dağıtım şirketi müşteri sayısını ve profilini tam olarak bilemediği için hiçbir planlama gerçekçi olmaz.

Bu sorunun giderilebilmesi için, önceden hangi bilgilerin hangi birimler tarafından ve ne şekilde sorgulanması gerektiği ile ilgili çalışma yapılarak,  bu yapıya uygun ve belgenin der birim değiştirmesi sırasında tarih ve saatle takip edilebileceği bir form düzenlenmelidir.

Bu bilgilerin usulüne uygun olarak temin edilmesinden sonra iptaline karar verilen tesisatların

Sistemde oluşturulacak bir pasif dosyaya transfer edilerek orada tutulması gerekir.

3.Sayaç okuma;

Sayaç okumalar ister geleneksel olsun ister yeni teknolojilerle olsun, önemli olan planlanmış şekilde ve doğru veriyi zamanında alarak tüketimi faturaya dönüştürebilmektir. Bunun için sayaçları her zaman bağımsız bir ölçü cihazı olarak görmek yerine, sistemdeki ölçü devrelerinin tamamına gereken özen gösterilmelidir.

-Enerji alım noktalarının kayıtlarının güncellenmesi,

Önerilen İçerikler

-Alınan enerjinin miktar ve reaktif oranlarının takibi,

-Müşteri sayaçları okuma terminlerinin incelenmesi, mevsimlik kullanılan abonelerin sezon   sonunda içinde tüketim kalmayacak şekilde okunmaları ile dağıtım şirketinin nakit planına göre okuma ve ödeme tarihine uygun bölge ve müşterilerin okunmasının sağlanması,

-Gerekli ve zorunlu olan abonelerin uzaktan okunmasının sağlanması,

4.Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,

Müşterilerin bilgilerinin güncel tutulması, şirketle müşteri arasındaki ticari ve hukuki işlemlerde kolaylık sağlayarak işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

Özellikle sanayi müşterilerinin sanayi sicil belgeleri ile turizm teşvik belgeli müşterilerin belgelerinin sorgulanması ve gerekenlerin yenilenmesi gerekmektedir, aksi halde dağıtım şirketinin gelir kaybı oluşacaktır.

Sayaçları uzaktan okumak ertelenemeyecek kadar önemlidir, fakat bir o kadar önemli olan da

müşteri ölçü sistemi bilgilerinin doğruluğudur. Unutulmamalıdır ki uzaktan okuma sistemleri sayacın içindeki bilgileri hızlı bir şekilde size ulaştırır, fakat o okunan tüketim değerlerinin doğru fatura edilebilmesi için ölçü sistemi bilgilerine ihtiyaç vardır.

5.Kaçak/Usulsüz takip

Kaçak/Usulsüz elektrik kullanımını önlemek açısından gelen ihbarların değerlendirilmesinin yanında sistemden kontrol raporları üretilerek takip yapılmalı, gelen ihbarların sonuçlandırılabilmesi için, kaçak/usulsüz ihbarları ve kaçak/usulsüz tutanaklarının bir ilişkisel yapıda yeniden düzenlenmesi ve şirket içinde farklı birimlerdeki işlemlerin takibi için bir oto kontrolü sağlayacak yapıda form tasarlanması gereklidir.

6.Ölçü devrelerinin kontrol ve denetimi;

Şirketlerin dağıtımını yapmak üzere aldıkları veya ürettikleri elektrik enerjisinin başlangıç ve bitiş noktalarında mutlaka referans noktaları ölçü sistemleridir. Bu nedenle ölçü sistemlerine gerekli özeni göstermek bu konudaki yönetmeliklere uygun şekilde denetimlerini sağlamak ve bilgilerini güncel tutmak zorunludur.

Bu sistemde ölçü sistemlerinin yönetmeliğe uygun olmayanları (müdahaleye imkân verecek yapıda olanlar) en kısa sürede yönetmeliğe uygun hale getirilmelidir, ayrıca ölçü sistemi yönetmeliğe uygun olanlarda da, mühür altındaki ölçü sistemlerinde müşteri veya şirket insiyatifi dışında oluşan arızaların olumsuz sonuçlarını engellemek için zaman, zaman bazı müşterilerin ölçü sistemleri test edilmelidir.

Ayrıca mühürleme tutanakları düzgün tanzim edilmeli ve mutlaka bir nüshası müşteri dosyasında muhafaza edilmelidir.

Müşterilerin, dağıtım şirketleri bilgisi dışında yaptıkları güç artışlarını tespit ederek, müşterilerin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanmalı.

Bu konudaki uygulamaların tamamının gerek işlem sırasında, gerekse belgelendirilmesi sırasında bir otokontrol oluşturulabilmeli, aksi halde işlemlerin her adımında kontrol ve müdahalede bulunmak gerekir ki bu da işlemlerin verimsiz yürütüleceği demektir.

Tüm bu çalışmaların sonunda verimlilik ve gelir arttırıcı etkiler de görülecektir.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla