Elektrik Dağıtımı Ölçü Sistemleri

0 138

Elektrik Dağıtımı Ölçü Sistemleri Nedir?

Bir elektrik dağıtım sisteminde sağlıklı ölçüm işin temelini oluşturmaktadır. Dağıtımı yapılacak elektriğin ölçümü, alış noktasından başlar ve kullanıcının tesisindeki elektrik sayacında sona erer.

Bir dağıtım sisteminde ölçü sistemleri [i] normal tesis edilmiş, müdahaleden uzak ve arızalı bir durum yoksa tüketime sunulan elektriğin miktarını doğru ölçerek kaydını tutar. Eğer ölçü sistemleri mühür altında değilse, ölçüm sistemine müdahale edilerek doğru tüketim kaydını engellemek mümkündür, bazı durumlarda ise ölçü sistemi mühür altında ve müdahaleye imkân vermeyecek durumda bile olsa da, ölçü trafolarındaki herhangi bir teknik arızadan dolayı zaman, zaman hatalı ölçümler olabilmektedir.

Görüldüğü gibi elektrik enerjisinin ölçümünde sayaç, her zaman tek başına bir anlam ifade etmediği gibi, sayacın veya ölçü sisteminin mühürlü olması da, ölçümün doğru yapıldığı anlamlına gelmemektedir.

Elektrik Ticaret Hacmi

Elektrik ticareti hacminin en önemli göstergesi olan bu ölçü sistemine, dağıtım şirketlerinin gerekli önemi göstermesi gereklidir. Aksi halde ölçü sistemine hiçbir müdahale olmadan ve her şey normal gözükürken hatalı ölçümler olabilir, bu tür hatalı ölçümler ise genel olarak dağıtım şirketleri aleyhine bir sonuç doğurur.

Bu tür olumsuzlukları ve doğabilecek zararlara meydan vermemek için zaman, zaman ölçü sistemlerinin kontrol edilmesi, sayaç ayar test masasının etkin kullanılması gereklidir.

Özellikle ölçü sistemlerinin kontrolünün planlanması ve denetim sonuçlarının kaydedileceği uygun formlar hazırlanarak denetim sonuçlarının saklanması dağıtım şirketinin ileriki dönemler için yapacağı çalışmalarda şirkete ışık tutacaktır.

Belki bu denetimler sırasında yönetmeliğe uygun olmayan ve geçmiş dönemlerde kabulü yapılmış olan panolar görülecek; bu aksaklıkların düzeltilmesi için verilen sürelerin takibi veya tesisteki ölçü trafolarının dönüştürme oranları ile dağıtım şirketinin bilgi sistemindeki oranlar farklılıklar gösterebilir, varsa bu durumların güncellenmesi ile bundan sonra müdahaleye açık sistem bırakılmaması oldukça önemlidir.

Önerilen İçerikler

Ölçümlemelerin önemi sadece satış olarak müşteri sayacında değil, aynı zamanda alış noktalarında da önem kazanmaktadır. Aksi halde hiçbir zaman kayıp/kaçak değerlendirmeleri gerçekçi olmayacaktır.

Ölçümler Doğru Yapılmalı

Ölçümler doğru yapıldıktan sonra geri kalan, ölçüm değerlerinin dağıtım şirketinin sistemine taşınması kalıyor ki; bu konuda da alternatif sistemler bulunmaktadır, bu sistemlerin bir değerlendirmesini de “Sayaç Okuma sisteminde karşılaştırma tablosu” başlıklı yazımızda açıklamaya çalıştık.

Kısaca ölçümlenemeyen hiçbir eylemin yönetilmesi, yönetilemeyen bir eylemin de sonuçlarından fayda beklenilmesi mümkün değildir. Bu nedenle işin başlangıç noktası olan ölçü sistemlerine hakim olmadan başarı sağlanması imkansızdır.

Son Söz:

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. C.BRUNO

Coşkun Tezel

[email protected]


[i] 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 4.maddesi ğğğ) bedinde belirtilen “ Ölçüm sistemi: Sayaçlar, ölçü trafoları (gerilim ve akım trafoları), ilgili iletişim teçhizatı ve kablajı da içeren ölçüm teçhizatının tümünü ifade eder.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla