Ön Ödemeli Elektrik Sayaçları

0 294

            EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ) tarafından hazırlanarak yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde bazı yenilik ve düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.

Yönetmeliğin 27.maddesinde “ Güvence bedeli alınmayacak müşteriler” başlığı altında “Ön ödemeli sayaç tesis edilmiş olan müşteriden güvence bedeli talep edilemez. Eski sayacını ön ödemeli sayaçla değiştiren müşterinin nakit güvence bedeli 26 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde güncelleştirilerek iade edilir” açıklaması ile artık sektörde ön ödemeli sayaç kullanımının da biraz önü açılmış oldu, bu durumda oturup ciddi, ciddi ön ödemeli sayaçlar konusunda da çalışma yapmak gerekecek.

Dağıtım şirketleri açısından bir ölçüye kadar uygulanabilecek bir yöntem olsa da, özellikle reaktif enerji tarifesi uygulanabilecek müşterilerin fiyatlandırılması konusunda sorunlar olabilecektir.

Bilindiği gibi reaktif enerji bedelinin tahakkuka bağlanabilmesi sadece ölçüm sonucunda gerçekleşebilir, bu nedenle gerekli düzenlemeler yapılmadan bu abonelerde ön ödemeli sayaçların kullanılması mümkün değildir.

Bu günden sonra elektrik dağıtımı ölçme ve tahakkuk konusunda daha fazla seçenekli bir çalışma içinde olmak dağıtım şirketleri açısından avantajlı bir durum olabilecektir. Önemli olan uygulamadan önce gerekli kanuni yapıyı ve uygulama altyapısını detaylı olarak inceleyerek, bu uygulama seçeneğini de alternatifler arasında değerlendirmektir.

Ön ödemeli sayaç altyapısı konusunda uygulama yazılımları,

sayaçlara kredi yüklenme şekli, müşteri kredisinin azalması durumunda ikaz yapısı, bugün olmasa bile belki ileride tekrar gündeme gelebilecek tüketim miktarına göre kademeli fiyatlandırma modelleri ile üç zamanlı tarife seçimi konusundaki çözümlerin tüm detayları net olarak incelenerek ön ödemeli sayaç uygulama konusunun uygulanabilirliği araştırılmalıdır.

Bu çerçevede eğer müşteri sayaçlarına kredi yüklemesi smart kartlar vasıtası ile olacaksa, bu kartların tasarımı, kart dolumu esnasında bir önceki dolumla yeni dolum arasındaki enerji ve gerekirse yük profili dahil olmak üzere tüketim bilgilerinin dağıtım şirketi bilgi sistemine transfer edilebilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Smart karttan transfer edilecek veriler içerisinde, ortalama tüketim, kredi satın alma tarih ve tutarları gibi veriler de alınabilmelidir.

Ön ödemeli sayaç belki güzel bir senaryo olabilir fakat burada unutulmaması gereken belki de şirketler için en önemli alan sistem güvenliği olmalıdır,

Bunun için, eğer sistemde smart kart kullanılacaksa;

Kartların kopyalanabilir olmasının engellenmesi, sahte kredi yüklemelerinin önlenmesi, kartların kaybolması durumunda yeni kart üretiminin uygulamaları oldukça önemlidir. Bu nedenle kartlara kredi yüklenmesi sırasında, daha önceki kredi yükleme ile yeni kredi yükleme arasındaki tüketim bilgilerinin alınarak karşılaştırma yapılması kaçınılmazdır.

Özellikle uzaktan okunabilir sayaçlar hakkında EPDK’nın daha önce yayımladığı bir yönetmelikte yarısı yerli olmak üzere en az altı sayaç markasının okunabilir olması zorunluluğu getirilmişti, fakat ön ödemeli sayaçlar hakkında bu konuda henüz bir açıklama bulunmamaktadır.

Projenin uygulanabilir olması durumunda, özellikle yönetmelik gereği reaktif enerji ölçümünün zorunlu olan aboneler hariç diğerlerinin tümü için uygulanabilir bir sistem olabilir, fakat her türlü şartta 10.04.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Otomatik sayaç okuma sistemlerinin kapsamına ve sayaç değerlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar”  yönetmeliğinde ilgili maddelerdeki müşterileri sayaçlarının uzaktan okunması zorunludur.

Bu nedenle sistemin tamamı düşünülürken yukarıdaki maddenin dikkate alınması gerekmektedir.

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla