Elektrik Üretimine Karşı!

0 21

HER ŞEYE KARŞI!

Son zamanlarda enerji yatırımlarına karşı yeni bir akım başladı, her şeye karşı olmak,

HES’lere çevreye verdiği zarardan,

GES’lere tarım arazisine kurulacağından,

RES’lere doğal yaşama zarar vereceğinden,

Termik santrallara çevreyi kirletmesinden,

Jeotermal santrallara Çevre sorunlarından,

Doğalgaz çevrim santrallerine dışa bağımlılıktan,

Nükleer santrallara tehlikesinden dolayı, sürekli karşıyız.

Ama hepsinde bir ortak nokta var ki, sadece slogan olarak karşı duruyoruz. Bu konuda yeteri kadar bilimsel bir tartışma ortamı yaratılmadan sektörün fayda ve zararları konuşulmadan karşı çıkmak kime ne kazandırır.

AB komisyonunun Nisan 2012 de hazırladığı bir rapora göre; Turizm, enerji, ulaşım ve atık alanlarında yapılacak yatırımların Yunan ekonomisini büyüme sürecine sokacağını ve Yunanistan’ın Güneş enerjisi, Rüzgâr Enerjisi ve Hidroelektrik enerjisi gibi yenilenebilir enerji konusunda uygun koşulları olduğu ayrıca belirtilmektedir.

Ülkemizde elektrik enerjisi üretimi daha çok dışa bağımlı bir halde iken ve üretim çeşitliliği açısından doğalgaz açık ara önde giderken, bu dışa bağımlı kaynak oranını mümkün olduğu kadar asgari seviyeye indirmek gibi imkânlar varken, hiçbir sorgulama yapmadan sırf moda olsun diye eylemler yapmak sadece davul misali sesi çok içi boş bir eylemden öteye geçmez.

Bu konuda kamu otoritesi önce kendi güvenirliliğini ispatlamak ve doğruları tam olarak açıklamak durumundadır, aksi halde yatırımcıları zor günler beklemektedir.

Ülke ekonomisinin büyümesi ve buna bağlı olarak refah seviyesinin artışı ile elektrik enerjisi tüketimi sürekli olarak artarken, artan bu talep nasıl karşılanacak, daha ne kadar bütçe açığı yaratacak, bütçe açıklarının ve bu konuda ithalata giden dövizin topluma etkileri anlatılmalıdır.

Birliğine dahil olmak için çalıştığımız AB, kendi üyelerinin enerji kaynaklarının kullanılması yönünde çalışmalar ve tavsiyeler sıralarken, bizim kaynaklarımızı kullanmamızı bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının engellemeye çalışması anlaşılır gibi değildir.

Üretim santrallerinin teknolojisi ve çevreye etkileri gibi birçok konuda toplumsal olarak bilgi eksikliğimiz olduğu bir gerçektir. Bu bilgi eksikliği giderilerek mümkün olduğu kadar yenilenebilir enerji başta olmak üzere kaynaklarımızın verimli kullanılması gereklidir,

aksi halde hayatımızın her dakikasında vazgeçilmez olan elektrik enerjisinin dışa bağımlı temin edilmesi veya arzında kesintiler olmasının Ülkemize vereceği zararları açık olarak anlatmalıyız.

AB ülkelerinde özellikle Hollanda da artık ciddi biçimde elektrikli araçların kullanımının gündeme geldiği günlerde,  sanayinin, bireysel ve toplumsal hayatımızın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisinde dışa bağımlılık önlem alınmadığı sürece büyüyerek devam edecektir.

Yıllık ortalama % 7 civarında büyüyen elektrik enerjisi talebi, ekonomik büyümeye bağlı olarak daha büyük oranda büyümeye başladığı zaman bazı şeyler için çok geç kalınmış olabilir. Çünkü elektrik üretimi yatırımları akşamdan sabaha hayata geçirilecek bir süreç olmayıp yatırımın tamamlanıp üretime geçilmesi için süreye ihtiyaç vardır, önümüzdeki yıllarda bu elektrik enerjisi talebini karşılamak için zaman geçirmeden planlama ve uygulama gerekmektedir.

Elektrik üretimi tesislerinin yapımının durdurulması için birçok bölgede mahkemelere dava açan kişilerin dava gerekçelerini bile açıklayabilmekten yoksun oldukları ve o dava açan kişilerin günde bir saat elektriksiz kalmaya tahammülleri olmadığını düşünürsek, işin içinde acaba başka çıkar ilişkileri mi var lobicilik mi yapılıyor diye insanın aklına cevabı tam açıklanamayan bir sürü soru geliyor.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla