akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Elektrik Dağıtımında Kaçak ve Kayıpların Düşürülmesi

          Aslında Elektrik dağıtımında kaçak ve kayıp farklı iki kavramı ifade etmektedir. Teknik kayıplar ölçülebilir ve işletme yönetimi ile giderilebilir.

Burada üzerinde durmak istediğimiz konu kaçak elektrik kullanımının düşürülmesi ile ilgili çalışmalardır.

Kaçak elektrik kullanımının tanımı EPDK’nın Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13.maddesinde aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.

Kaçak elektrik enerjisi tüketimi

MADDE 13 — (1) Gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekildeelektrikenerjisi tüketmesi,

b) Dağıtımlisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiğielektrikenerjisini, yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtımlisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması, kaçakelektrikenerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Kaynak:EPDK

İlgli içerikler
1 79
Bir Elektrik dağıtım bölgesinde mevcut durumu net olarak incelemeden kaçak kayıp oranlarını bir hedef belirterek düşürmeyi taahhüt etmek sonuçta hayal kırıklığına sebep olur.

Kaçak kayıp oranlarını düşürecek hedefler koyabilmek için dağıtım bölgesindeki abone ve abone bağlantı yapıları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Aynı zamanda enerji alış veriş noktalarının da baradan ölçülenler veya toplayıcı sayaçtan ölçülenler ve çevirme oranlarına dikkat etmek gereklidir. Aksi halde yanlış bilgi ile enerji alış miktarı hatalı olarak ölçülmüş olur ki bu da dağıtım şirketi açısından belki de kayıp olarak gözükecektir. En azından şirketin performansını hatalı olarak yansıtacaktır.

Örnek olarak aynı tüketim miktarlarına sahip ve müşteri portföyü farklı iki bölgeyi ele alırsak;

Alınan   Enerji

Satılan   Enerji

Fark

Görünen

Sıfır kayıplı

% 3,5   trf.kay

Gerçek

Kwh

kwh

kwh

K/K %

satış kwh

sat.top.

K/K %

1.il100,000,00090,000,00010,000,000

10%

35,000,000

1,000,000

16%

2.il100,000,00090,000,00010,000,000

10%

10,000,000    1,000,000

11%

Yukarıdaki örnek tabloda görüldüğü gibi aynı miktarda enerji alan, fakat satışta ölçüm yönteminde farklılıklar olan iki farklı bölgede görünen K/K oranı % 10 iken, Müşteri tüketimi baradan ölçülen veya yönetmelik gereği %3,5 trafo kaybının faturalar ilave edildiği satışlar dikkate alındığı zaman gerçek K/K oranları çok değişmektedir. Belki dağıtım şirketleri kendilerini toplam K/K oranı üzerinden değerlendiriyorlardır ki bu zaten yönetmeliklerdeki ve EPDK’ya bildirilecek yöntemdir. Fakat 1.ildeki gerçek K/K oranlarına bakarsak % 16 lik bir kayıp söz konusudur.

Kayıp kaçağı düşürmenin faydası burada görülmektedir, bu kayıp oran ne kadar aşağı çekilebilirse şirket için o kadar gelir arttırıcı bir faaliyet olacaktır.

Örnek tablo sadece değerlerin çarpıcılığını göstermek için verilmiştir, burada ölçüm kriterler değiştiği zaman gerçek K/K oranları da oldukça değişkenlik gösterecektir.

En doğrusu kaçak elektrik kullanmayı önleyici tedbirleri almaktır, buna rağmen kaçak elektrik kullanımı hiçbir zaman sıfıra inmeyecektir. Önlemlere rağmen oluşan kaçak elektrik kullanımı mücadelesi de devam edecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.