akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Elektrik Dağıtımı Bilgi Sisteminde Yenilikler

Elektrik Üretimi, Dağıtımı ve Tüketilmesi Giderek Serbestleşiyor!

Özellikle elektrik üretimi ve tüketiminin giderek serbest hale gelmesi, diğer taraftan dağıtım hizmetlerinin özel sektör aracılığı ile yürütülmesi sonucu doğal olarak karlılığın ön plana çıkması ile verimliliğin ve hizmetlerin ölçeklenebilir şekilde sayısallaştırılması şirketler için daha da önemli olmaya başlamıştır.

Yeterli bilgiye sahip olmadan hiçbir operasyonun yönetilmesi mümkün olmamaktadır, bu nedenle faaliyetler hakkında bilgi üretme ve üretilmiş bu bilgilerin sayısallaştırması ile bir taraftan hizmetlerin ve verimliliğin değerlendirilmesi, diğer taraftan strateji oluşturulması ve yönetimin doğru bilgilendirilmesi önem arzetmektedir.

Dünyada bu konuda bir çok örnek görmek mümkündür, son günlerde edindiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.

Bu verilere http://modi.mech.columbia.edu/nyenergy/abut.html adresinden ulaşabilir, daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Burada ABD’de binalardaki yıllık enerji tüketimlerinin bir harita üzerinde görülmesini inceleyebilirsiniz. Bu bilgi her dağıtım şirketinde uygulanaması zorunlu bir yapı olmadığı gibi, her dağıtım bölgesi, hatta her il ve il içindeki farklı bölgeler için farklı sayısal veya görsel bilgi üretmek mümkündür.

Aşağıdaki tabloya bakıldığında; tabloyu inceleyenin bakış açısına göre yorum yapması mümkündür,

Tesis ve yatırım birimi incelediğinde mevcut tesisler ve yatırım planlaması açısından değerlendirebilir,

İşletme biriminin incelemesi durumunda, işletme ve bakım yapılanması olarak görüş ağırlık kazanır,

Müşteri hizmetlerinin incelemesinde, enerji alış/satış, sayaç okuma ve tahsilat yapılanması veya ihtiyaç belirleme yönünde görüş ağırlık kazanmaktadır.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com/

İlgli içerikler
1 79

Burada diğer birimlerin görüşleri hakkında yorum yapmak yerine, biraz daha hakim olduğumuzu düşündüğüm  konu olan müşteri hizmetleri hakkındaki fikirlerimizi paylaşmak daha doğru olacaktır.

Dağıtım bölgesi içinde müşteri portföyünden, tüketim ve ödeme alışkanlıklarına, üretim, iletim veya kojenerasyonlardan enerji alış/veriş noktaları bilgi ve miktarlarına, sayaç okuma ve açma/kesme işlem hızlarına (akıllı şebeke uygulamasına geçiş süresince)  kadar birçok veri üretilmesi mümkündür.

Ayrıca mekansal olarak müşterilerin trafo bölgesi dağılımı seviyesinde izlemede bir yapı olarak da düşünülebilir.

Elde edilen bu bilgiler ışığında hangi bölgelerde ne yoğunlukta yapılanma gerekliliğinden, oluşturulacak yapılanmanın şekline kadar birçok karar alınabilir. Bu bilgiler ışığında isabetli karar alınabilmesi ile yapılanma ve istihdam verimliliği sağlanmış olur. Bu da olduğu gibi şirket faaliyetlerine yansıyacaktır.

Önemli olan ihtiyaç duyulacak verilerin temini ve bu verilerden üretilecek olan bilgilerin tüm birimlerin kullanımına uygun formatta oluşturulmasını sağlamaktır. Her bir birim için ayrı veri üretilmesi yerine tüm birimlerin ortak kullanabileceği yapıda bilgi üretilmesi daha sağlıklı olabilecektir.

Bilgi üretiminden önce, gerekli bilgiler ve formatları hakkında detaylı çalışmalar yapılmalı, hangi bilgilerin hangi birimlere ne şekilde ulaştırılacağı (basılı veya dijital), ile böylelikle yönetim bilgi sisteminin altyapısı da oluşmaya başladığı görülecektir. Burada hangi bölgelerde iki abone okuması sırasında arada geçen zaman nasıl sadece uygulama birimini ilgilendirecek ve okuma planlamasının ona göre düzenlenmesini sağlayacaksa üst yönetimi bu bilgilerle boğmak o kadar anlamsız olur.

Ülkemizde bilgi üretimi ve yönetimi konusunda oldukça başarılı örnekler de görmek mümkündür, bunlardan; elektrik dağıtım şirketlerinden çok daha fazla müşteri sayısına sahip telekomünikasyon şirketleri ve on binlerce çeşit ürünün, çok farklı lokasyonlarda satışını gerçekleştiren mağazalar örnek gösterilebilir.

Şirketlerin önünde bu şekilde örnekler varken, her dağıtım şirketi daha fazlasını yapabilecek kudrete sahiptir.

Önemli olan ihtiyaçları doğru belirlemektir, zaten bu verilerin bir kısmı şirketlerin sisteminde bulunmaktadır, bulunmayanlar temin edilerek uygun bilgiler üretilebilir, yer ve zaman bağımsız olarak ilgililerle paylaşılabilir.

O zaman hem sorunlara, hem de sorunların çözümüne daha hızlı müdahale edilebilir.

Coşkun Tezel

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.