akillisebekeler.com
Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler

Uzaktan Sayaç Okumada Beklentiler ve Gerçekler

1990’lı yıllardan bu yana elektrik dağıtım sektöründe Bilgisayar teknolojisinin yaygın kullanıma başlanılmasından itibaren, müşteri hizmetleri iş modeli konusunda ciddi bir değişim olmamış ve mevcut olan korunarak bu günlere kadar gelinmiştir.

Özellikle Enerji Bakanı Sn. Taner Yıldız’ın “Elektrik Dağıtım sektöründe 10.000 adet akıllı sayaçla İstanbul’dan başlamak üzere uzaktan okuma ve açma kesme işlemlerinin başlatılacağını” açıklamasından ve son zamanlarda sık, sık gündeme gelen akıllı şebekeler ve sayaçlar konusundan, ayrıca Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in basında çıkan “Telefon dışındaki Cihazlarda kullanılacak Sim Kart Vergisinin kaldırılması “ yönündeki çalışmaların açıklamasından sonra bazı dağıtım şirketlerinde uzaktan sayaç okuma çalışmaların hızlandığı görülmektedir.

Ulusal basında bu konuda çıkan haberlerde akıllı sayaçların uzaktan okunması ve izlemesi ile elektrik kaçaklarının ortadan kalkacağı belirtilmektedir. Bu haberlerin eksik bilgiden kaynaklandığını düşünüyorum.

Dağıtım şirketleri bir yıl içerisinde düzenlemiş oldukları kaçak tutanaklarının bir envanterini çıkardıklarında kaçakların büyük kısmının sayaca müdahale dışında başka yöntemlerle yapılmış olduğunu göreceklerdir.

Kaçak elektrik kullanımının sayaca müdahale ederek veya sayaca müdahale dışında yöntemlerle yapılmasının sayısal oranı ayrı, tüketim büyüklüğü daha ayrı bir sorun, bazen

Sayaca müdahale dışında yöntemlerle yapılan bir kaçak elektrik kullanımı eylemi, sayaca müdahale ederek yapılan yüzlerce eylemden daha fazla tüketimin kaçak elektrik kullanılması demektir.

Ayrıca sağlam verilerle desteklenmedikçe sayaçların uzaktan denetim ve kontrolü ile elektrik kaçaklarının sona ereceği gibi bir düşünce de pek doğruları yansıtamaz ve şirketlerin stratejilerinde ve hedeflerinde sapmalara neden olabilecek tehlikeli bir yöntemdir.

İlgli içerikler
1 79

Sayacın uzaktan okunması ve takip edilmesi ile kaçakların tamamen ortadan kalkması mümkün değildir. Bilindiği gibi elektrik sayaçları elektrik tüketimi olarak sadece algıladığı verileri kayıt altına alabilir, peki o zaman sayaca girmeden yapılan kaçaklar bu sistemle nasıl önlenecek?, ayrıca bir sayacın elektriğinin uzaktan kesilip açılması her zaman sonuca ulaştıracak bir çözüm olmayabilir;

EPDK’nın 15.01.2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurul kararı gereğince;

“6) ÖZEL TRAFOLU ABONELERE İLİŞKİN UYGULAMALAR:

Müstakil trafodan beslenen abonede, ölçme alçak gerilim tarafında (0.4 kV) yapılırsa faturalama dönemindeki aktif ve reaktif enerji tüketimleri % 3,5’i (yüzde üç virgül beş) geçmeyecek şekilde artırılarak faturalamaya esas değerler bulunur.

Ancak, boşta gerilim altında bulunan transformatörden etiketinde yer alan bir aylık kayıplarının altında tüketim yapıldığı tespit edildiği takdirde, etiketindeki aktif ve reaktif kayıplar ile sayaçtaki aktif ve reaktif tüketim arasındaki fark trafo kaybı olarak ayrıca fatura edilir.”

            Kaynak:EPDK

Yukarıdaki tanıma uygun, tarımsal sulama müşterileri gibi sezonluk çalışan ve sezon dışında tüketimi olmayan müşterilerin elektriklerinin sayaçtan kesilmesi halinde ya, her ay tahakkuk edecek trafo kaybının müşteri tarafından ödenmesi veya elektriğin trafodan kesilmesi gerekecektir.

Yukarıdaki nedenlerden de anlaşılacağı gibi otomatik sayaç okuma sistemi bir sihirli formül olmayıp, uzaktan sayaç okuma ve açma/kesme ile kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi konusunda tek başına yeterli değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.